Ugrás a tartalomra

Excel oktatóanyag: Oszlopok, sorok, cellák kombinálása

Az oszlopok, sorok vagy cellák kombinálását általában mindennapi Excel-feladatunkban használjuk, például a keresztnév és a vezetéknév egyesítését, amelyek két oszlopban egy oszlopban kapják meg a teljes nevet, az azonos azonosítón alapuló sorok összevonását és a megfelelő értékek összegzését, kombinálását. egy sor cellát egyetlen cellába és így tovább. Ez az oktatóanyag felsorolja az oszlopok/sorok/cellák Excelben kombinálásával kapcsolatos összes forgatókönyvet, és különféle megoldásokat kínál Önnek.

Az oktatóanyag navigációi

1 Oszlopok/sorok egyesítése egy cellába

1.1 Oszlopok/sorok egy cellába való egyesítése szóközzel/vesszővel vagy más határolójelekkel

1.11 „és” jel (&) használata

1.12 A CONCATENATE funkció használata (Excel 2016 vagy korábbi verziók)

1.13 A CONCAT vagy a TEXTJOIN függvény használata (Excel 2019 vagy Excel 365)

1.14 A Jegyzettömb használata (csak oszlopok kombinálásához)

Kiterjesztés: Oszlopok/sorok egyesítése egy cellába sortöréssel határolóként

1.2 Oszlopok/sorok egyesítése üresek nélkül egy cellába

1.21 A TEXTJOIN függvény használata (Excel 2019 vagy Excel 365)

1.22 „és” jel (&) használata

1.23 Adja hozzá a cellák végéhez VBA kóddal

1.3 Oszlopok/sorok/cellák egyesítése egy cellává adatvesztés nélkül

1.4 Ha üres, kombináljon két oszlopot

1.41 IF funkció használata

1.42 VBA használata

2. Kombinálja az azonos azonosítójú sorokat

2.1 Az azonos azonosítójú, vesszővel vagy más határolójelekkel elválasztott sorok kombinálása

2.11 VBA használata

2.12 IF függvény használata segítő oszlopok hozzáadásához

2.13 Egy praktikus eszköz használata – Advanced Combine Rows

2.2 Kombinálja az azonos azonosítójú sorokat, és végezzen néhány számítást

2.21 Az Összevonás funkció használata

2.22 VBA használata

2.23 Egy praktikus eszköz használata – Advanced Combine Rows

2.3 Kombinálja az azonos értékű szomszédos sorokat

2.31 VBA használata

2.32 Egy praktikus eszköz használata – Ugyanazon cellák egyesítése

3. Combine Cells

3.1. Több sor és oszlop egyesítése egyetlen cellába

3.11 „és” jel (&) használata

3.12 A CONCATENATE funkció használata (Excel 2016 vagy korábbi verziók)

3. 13 A CONCAT vagy a TEXTJOIN függvény használata (Excel 2019 vagy Excel 365)

3.14 Használat Oszlopok/sorok/cellák egyesítése egy cellává adatvesztés nélkül

3.2. Cellák egyesítése egyetlen oszlopba/egy sorba

3.21 Nevezze el a tartományt, és használja az INDEX függvényt (csak egyetlen oszlophoz)

3.22 VBA (csak egyetlen oszlophoz)

3.23 Egy praktikus eszköz használata – Transform Range

3.3 Oszlopok halmozása egy oszlopba duplikáció nélkül

3.31 Másolja, illessze be és távolítsa el a másolatokat

3.32 VBA használata

3.4. Kombinálja a cellákat, és folytassa a formázást

3.41 SZÖVEG függvény beágyazása a képletbe

3.42 A Microsoft Word használata

3.43 Egy praktikus eszköz használata – Kombinálja adatvesztés nélkül

3.5 Kombinálja a cellákat a dátum megadásához

3.51 A DÁTUM funkció használata

 

Ebben az oktatóanyagban létrehozok néhány példát a módszerek magyarázatára, módosíthatja a szükséges hivatkozásokat, ha az alábbi VBA-kódot vagy képleteket használja, vagy letöltheti a mintákat közvetlenül a módszerek kipróbálásához.

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez


1 Oszlopok/sorok egyesítése egy cellába

1.1 Oszlopok/sorok egy cellába való egyesítése szóközzel/vesszővel vagy más határolójelekkel

Az Excelben a legszélesebb körben alkalmazzák az oszlopok vagy sorok egy cellába való egyesítését, és az eredmény vesszővel, szóközzel vagy más elválasztójellel történő elválasztását az alábbi képernyőképen látható módon.

Oszlopok egyesítése egy cellába
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
Egyesítse a sorokat egy cellába
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.11 „és” jel (&) használata

Az Excelben az & jelet általában szövegek összekapcsolására használják.

Példa: A keresztnév (A oszlop) és a vezetéknév (B oszlop) összevonása a teljes névvel

Jelöljön ki egy cellát, ahová a kombinált eredményt el szeretné helyezni, majd írja be a következő képletet:

=A2&" "&B2

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az & a szövegek összekapcsolására szolgál, az A2 és a B2 az a két szöveg, amelyet kombinálni kell, a " " a határolójel (szóköz), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha vesszőt akarunk használni határolóként csak írjon be egy vesszőt dupla idézőjelek közé ",".

nyomja meg belép gombot a kombinált eredmény eléréséhez, majd húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját a kombinált eredmények megjelenítéséhez.

Példa: Kombinálja a számot (15. sor) és a nevet (16. sor) egy cellába

Ha egy cellába szeretné egyesíteni a sorokat, szükség szerint módosítsa a cellahivatkozásokat és az elválasztót a képletben, majd húzza jobbra az automatikus kitöltés fogantyúját az egyesített eredmények megjelenítéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.12 A CONCATENATE funkció használata (Excel 2016 vagy korábbi verziók)

Ha Excel 2016-ot vagy korábbi verziókat használ, a CONCATENATE funkció segíthet.

A CONCATENATE szintaxisa
CONCATENATE (text1,[text2],…)

A CONCATENATE funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: ÖSSZEKAPCSOL.

Példa: A neveket (F oszlop) és a címet (G oszlop) egyesítse egy oszlopba

Jelöljön ki egy cellát, ahová a kombinált eredményt el szeretné helyezni, majd írja be a következő képletet:

=ÖSSZESÍTÉS(F2,",",G2)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az F2 és a G2 az a két szöveg, amelyet kombinálni kell, a "," a határoló (vessző), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha szóközt szeretne használni elválasztóként, csak írjon be egy szóközt kettős idézetekkel " ".

nyomja meg belép gombot a kombinált eredmény eléréséhez, majd húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját a kombinált eredmények megjelenítéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

A sorok kombinálásához egyszerűen módosítsa a cellahivatkozásokat és a határolót szükség szerint, és húzza jobbra az automatikus kitöltés fogantyúját.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.13 A CONCAT vagy a TEXTJOIN függvény használata (Excel 2019 vagy Excel 365)

Ha Excel 2019-et vagy Excel 365-öt használ, a CONCAT függvény és a TEXTJOIN függvény lehet a jobb választás.

A CONCAT szintaxisa
CONCAT (text1,[text2],…)

A CONCAT funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: CONCAT.

A CONCAT függvény használata megegyezik a CONCATENATE funkcióval, a keresztnév és a vezetéknév két oszlopban külön-külön egy oszlopba való összevonásához a képlet a következő:

=CONCAT(A21," ",B21)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az A21 és a B21 az a két szöveg, amelyet össze kell vonni, a " " a határoló (szóköz), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha más elválasztójelet szeretne használni, csak írja be a határolót a duplával zárva idézetek "".

Nyomja meg az Enter billentyűt a kombinált eredmény eléréséhez, majd húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját a kombinált eredmények megjelenítéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Az oszlopok kombinálásától eltérően a sorok kombinálásakor az első képlet beírása után az automatikus kitöltés fogantyúját jobbra kell húzni, amíg az összes kombinált eredmény meg nem érkezik.

Szintaxis a TEXTJOINT-ról
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

A TEXTJOIN funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: SZÖVEG.

Oszlopok vagy sorok kombinálása a TEXTJOIN használatával:

=TEXTJOIN(",",TRUE,E21:G21))

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  A képletben az E21:G21 egy folyamatos tartomány, amelyet kombinálni kell. A " " az a határolójel (szóköz), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha más határolót szeretne használni, csak írja be a dupla idézőjelbe zárt határolót "". Az „IGAZ” logikai szöveg az üres cellák figyelmen kívül hagyását jelzi kombináláskor, ha üres helyekkel kíván kombinálni, cserélje ki az IGAZ értéket FALSE-ra.

Nyomja meg az Enter billentyűt a kombinált eredmény eléréséhez, majd húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját a kombinált eredmények megjelenítéséhez.

Hagyja figyelmen kívül az üres helyeket
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
Tegyen bele üreseket
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.14 A Jegyzettömb használata (csak oszlopok kombinálásához)

1. A Jegyzettömb használatával az oszlopok kombinálhatók is (nincs hatással a sorok kombinálására).

Válassza ki azt a tartományt, amelyben az oszlopokat egybe szeretné vonni, és nyomja meg a gombot Ctrl + C gombokat a tartomány másolásához.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Nyissa meg a Jegyzettömb, és nyomja meg a gombot Ctrl + V a másolt tartomány beillesztéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Válasszon ki egy lapot a Jegyzettömb két szövege közül, és nyomja meg a gombot Ctrl + H engedélyezni Cserélje funkció, egy tabulátor szimbólum került be Mit keres szövegdoboz.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4. Ban,-ben Cserélje ki szövegmezőbe írja be a határolót, amellyel el szeretné választani az egyesített szövegeket, majd kattintson a gombra Az összes cseréje. Ezután zárja be a Cserélje párbeszéd.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

5. Most jelölje ki a szövegeket a Jegyzettömbben, és nyomja meg a gombot Ctrl + C másolásához lépjen az Excelbe, jelöljön ki egy cellát, és nyomja meg a gombot Ctrl + V az egyesített eredmények beillesztéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Kiterjesztés: Oszlopok/sorok egyesítése egy cellába sortöréssel határolóként

Ha oszlopokat vagy sorokat szeretne egy cellába egyesíteni sortöréssel, ahogy az alábbi képernyőképen látható:
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Először is tisztában kell lennie azzal, hogy az Excelben CHAR() függvény használható olyan karakterek megadására, amelyeket nehéz bevinni egy képletbe, mint pl CHAR (10) sortörést ad vissza.

Ezután használja a CHAR(10)-et a fent felsorolt ​​képletekben, hogy az oszlopokat vagy sorokat sortöréssel kombinálja határolóként:

"és" szimbólum:

=A49&CHAR(10)&B49

CONCATENATE funkció:

=CONCATENATE(A49,CHAR(10),B49)

CONCAT funkció

=CONCAT(A49,CHAR(10),B49)

TEXTJOIN funkció

=TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A49:B49)

A fenti képlet beírása után válassza ki az eredményeket, és kattintson a gombra Kezdőlap > Szöveg becsomagolása.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most az oszlopokat egyesítjük, és sortöréssel választjuk el egymástól.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 Ha egyetlen oszlop sorait szeretné egyetlen cellává kombinálni, az Excel Justify funkciója segíthet. Jelölje ki a többsoros oszlopot, és kattintson a gombra Kezdőlap > Tölt > indokol, akkor a sorok a tartomány felső cellájába kerülnek, szóközzel elválasztóként.

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.2 Oszlopok/sorok egyesítése üresek nélkül egy cellába

Ebben a részben az oktatóanyag bemutatja azokat a módszereket, amelyek segítségével az oszlopokat vagy sorokat egy cellába kombinálhatja, és az üres cellákat átugorhatja, ahogy az alábbi képernyőképen látható:
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.21 A TEXTJOIN függvény használata (Excel 2019 vagy Excel 365)

Ha Excel 2019-et vagy Excel 365-öt használ, szerencsére az új TEXTJOIN funkció könnyedén megoldja ezt a feladatot.

A CONCATENATE szintaxisa
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

A TEXTJOIN funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: SZÖVEG.

Példa: E-mail cím létrehozásához egyesítse a nevet (A oszlop) és a számot (B oszlop) és a tartományt (C oszlop) egy cellában, és néhány szám üres lehet.

Jelöljön ki egy cellát, amely a kombinált eredmény elhelyezéséhez használt, és írja be a képletet a következőképpen:

=TEXTJOIN("",TRUE,A2:C2)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az A2:C2 az a tartomány, amely az egyesítendő szövegeket tartalmazza, a "" a határoló (nincs), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha ha elválasztót szeretne használni a szövegek elválasztásához, egyszerűen írja be a dupla idézőjelbe zárt határolót "", például ",". Az „IGAZ” logikai szöveg az üres cellák figyelmen kívül hagyását jelzi kombináláskor, ha üres helyekkel kíván kombinálni, cserélje ki az IGAZ értéket FALSE-ra.

nyomja meg belép gombot, hogy megkapja az első eredményt, és húzza le vagy jobbra az automatikus kitöltés fogantyúját az összes eredmény generálásához.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.22 „és” jel (&) használata

Ha az Excel 2016-ot vagy korábbi Excel-verziókat használja, használja az & jelet a szövegek egyenkénti összekapcsolásához, és manuálisan hagyja ki az üres helyeket.

Jelöljön ki egy cellát, ahová a kombinált eredményt el szeretné helyezni, majd írja be a következő képletet:

=A10&C10

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az & a szövegek összekapcsolására szolgál, az A10 és a C10 az a két szöveg, amelyet össze kellett vonni. Ha vesszőt szeretne használni elválasztóként, csak írjon be egy vesszőt dupla idézetekkel, például "," és használja & kapcsolódni két szöveg között.

nyomja meg belép kulcs a kombinált eredmény eléréséhez. Ezután módosítsa a képlet hivatkozásait a következő kombinált eredmény eléréséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.23 Defined function használata

Az Excel 2016 és korábbi Excel-verziók felhasználói, ha több oszlopot vagy sort kell kombinálni, miközben kihagyja az üres helyeket, VBA segítségével létrehozhat egy meghatározott függvényt a feladat gyors megoldásához.

1. nyomja meg más + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablak.

2. kettyenés betétlap > Modulok új modul beillesztéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Másolja és illessze be az alábbi kódot az új modulba, és mentse el.

VBA: A cellák kombinálása kihagyja az üres cellákat

Function Concatenatecells(ConcatArea As Range) As String
'updateby Extendoffice
 For Each n In ConcatArea: nn = IIf(n = "", nn & "", nn & n & "_"): Next
 Concatenatecells = Left(nn, Len(nn) - 1)
End Function

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4. Menjen vissza a munkalaphoz, és válasszon ki egy cellát, amely az egyesített eredményt tartalmazza, és írja be a képletet

=Concatenatecells(A15:C15)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az A15:C15 a kombinálandó szövegeket tartalmazó tartomány. A VBA kódban a "_" azt a határolót jelöli, amely a szövegek elválasztására szolgált a kombinált eredményben, a határolót szükség szerint módosíthatja.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1


1.3 Oszlopok/sorok/cellák egyesítése egy cellává adatvesztés nélkül

Ha telepítve van Kutools az Excel számára Excelben a Kombinálja a sorokat, oszlopokat vagy cellákat adatok elvesztése nélkül ez a funkció nagy segítség a munkák kombinálásában.

1. Válassza ki az egyesíteni kívánt cellákat, és azokat a cellákat, amelyekbe el szeretné helyezni az egyesített eredményeket.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. kettyenés Kutools > Egyesítés és felosztás > Kombinálja a sorokat, oszlopokat vagy cellákat adatok elvesztése nélkül.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. A felugró párbeszédpanelen adja meg a beállításokat az alábbiak szerint:
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1) Adja meg az oszlopok vagy a sorok egyesítését, vagy az összes cella egyesítését.

Oszlopok kombinálása Pl. Sorok összevonása Pl. Egy cellába egyesítése Pl.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2) Adja meg az elválasztót a szövegekhez a kombinált eredményben.

3) Adja meg a kombinált eredmény helyét (le van tiltva, ha az Összevonás egyetlen cellába lehetőséget választja)

Az Oszlopok összevonása opció kiválasztásakor megadhatja, hogy az eredmény a kiválasztott tartomány bal oldali cellájába, vagy a kiválasztott tartomány jobb oldali cellájába kerüljön.

Bal cella Pl. Jobb cella Pl.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

A Kombinálja a sorokat opciót, megadhatja, hogy az eredmény a kiválasztott tartomány felső cellájába vagy a kiválasztott tartomány alsó cellájába kerüljön.

Felső cella Pl. Alsó cella Pl. 
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4) Adja meg a kombinált eredményekre vonatkozó műveletet.

4. kettyenés Ok or alkalmaz hogy befejezze a kombinációt.

A kombinált cellák tartalmát őrizze meg
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
A kombinált cellák tartalmának törlése
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
;Egyesítse az egyesített cellákat
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Oszlopok, sorok, cellák kombinálása adatvesztés nélkül.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel 30 napos ingyenes próbaverziójához kérjük letöltés most.


1.4 Ha üres, kombináljon két oszlopot

Néha érdemes lehet két oszlopot kombinálni, ha az egyik oszlop üres cellákat tartalmaz. Tegyük fel, hogy két oszlop van, az A oszlop a felhasználóneveket és néhány üres cellát, a B oszlop pedig a neveket tartalmazza, most csak töltse ki az A oszlop üres celláit a B oszlop megfelelő tartalmával, amikor a két oszlopot az alábbi képernyőképen látható módon kombinálja:
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1.41 IF funkció használata

Az IF függvény egy adott állapot tesztelésére szolgál. Itt az IF függvénnyel ellenőrizheti, hogy a cella üres-e, majd az üres helyeket egy másik oszlopban töltheti ki tartalommal.

Szintaxis az IF függvényről
IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Az IF funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: IF

Jelölje ki annak az oszlopnak a felső celláját, amelybe el szeretné helyezni az egyesített eredményeket, és másolja vagy írja be az alábbi képletet:

=IF(A2="",B2;A2)

Ezután nyomja meg a gombot belép gombot az első eredmény eléréséhez, és húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját az összes eredmény megjelenítéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most már csak az A oszlop üres cellái lettek kitöltve a B oszlop tartalmával.

1.42 VBA használata

Itt van egy VBA kód is, amely képes kezelni ezt a feladatot.

1. nyomja meg más + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablakot, majd kattintson a gombra betétlap > Modulok új üres modul létrehozásához.

2. Másolja ki és illessze be az alábbi kódot az új modulba.

VBA: Egyesítsen két oszlopot, ha üres

Sub MergebyBlank()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg1, xRg2, xRgUser As Range
Dim xRg As Range
Dim xWsh As Worksheet
Dim xCount, xFNum As Integer
Set xRg1 = Range("A:A")
Set xRg2 = Range("B:B")
Set xWsh = xRg1.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg1 = Intersect(xRgUser, xRg1)
Set xWsh = xRg2.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg2 = Intersect(xRgUser, xRg2)
xCount = xRg1.Count
If (xCount > xRg2.Count) Then
  xCount = xRg2.Count
End If
For xFNum = 1 To xCount
  If (xRg1.Item(xFNum).Value = "") Then
    If (xRg2.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg1.Item(xFNum).Value = xRg2.Item(xFNum).Value
    End If
  ElseIf (xRg2.Item(xFNum).Value = "") Then
      If (xRg1.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg2.Item(xFNum).Value = xRg1.Item(xFNum).Value
    End If
  End If
Next
End Sub

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A kódban az A:A és a B:B az a két oszlop, amelyet egyesítenek, csak módosítsa őket szükség szerint.

3. Ezután nyomja meg a gombot F5 vagy kattintson futás doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  gombot, akkor az A oszlop a B oszlopban lévő értékkel lesz kitöltve, ha az A oszlopban üres az érték.


2 Kombinálja az azonos azonosítójú sorokat

Tételezzük fel, hogy van egy több oszlopos tábla, az egyik oszlop olyan azonosító értékeket tartalmaz, amelyek ismétlődő elemeket tartalmaznak. Az oktatóanyag most módszereket kínál a táblázat sorainak egyazon azonosító alapján történő kombinálására és néhány számítás elvégzésére.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2.1 Az azonos azonosítójú, vesszővel vagy más határolójelekkel elválasztott sorok kombinálása

Ebben a részben az azonos azonosítójú és vesszővel elválasztott sorok kombinálásának módszereit mutatja be, amint az alábbi képernyőképen látható:
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2.11 VBA használata

Itt található egy VBA-kód, amely képes kezelni ezt a feladatot

1. nyomja meg más + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablakot, majd kattintson a gombra betétlap > Modulok új üres modul létrehozásához.

2. Másolja ki és illessze be az alábbi kódot az új modulba.

VBA: Azonos azonosítójú sorok kombinálása

Sub Combine_Rows()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg As Range
Dim xRows As Long
Dim I As Long, J As Long, K As Long
On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Select Range:", "Kutools For Excel", Selection.Address, , , , , 8)
Set xRg = Range(Intersect(xRg, ActiveSheet.UsedRange).Address)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xRows = xRg.Rows.Count
For I = xRows To 2 Step -1
For J = 1 To I - 1
If xRg(I, 1).Value = xRg(J, 1).Value And J <> I Then
For K = 2 To xRg.Columns.Count
If xRg(J, K).Value <> "" Then
If xRg(I, K).Value = "" Then
xRg(I, K) = xRg(J, K).Text
Else
xRg(I, K) = xRg(I, K).Text & "," & xRg(J, K).Text 'here uses comma as separator, you can change it to others as you need
End If
End If
Next
xRg(J, 1).EntireRow.Delete
I = I - 1
J = J - 1
End If
Next
Next
ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit
End Sub

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Ezután nyomja meg a gombot F5 vagy kattintson futás doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  gombot, majd egy Kutools for Excel párbeszédablak jelenik meg, ahol kiválaszthat egy táblázatot, amelyben azonos azonosítójú sorokat kell kombinálni.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4. kettyenés OK. Most a kiválasztott tábla sorait kombináltuk ugyanazon azonosító alapján.

2.12 IF függvény használata segítő oszlopok hozzáadásához

Ha csak két oszlop van, és szeretné kombinálni az azonos azonosítójú sorokat, valamint egy másik oszlopértéket vesszővel elválasztva, ahogy az alábbi képernyőképen is látható, az IF függvény jót tehet.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1. Rendezze az azonosítót A-tól Z-ig. Válassza ki az ID oszlopot, kattintson a gombra dátum > Rendezés A-tól Z-ig.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Ezután a Rendezés figyelmeztetés párbeszédpanelen ellenőrizze Bontsa a kiválasztási lehetőséget, kattintson Fajta.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most ugyanazok az azonosítók össze lettek rendezve.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. A szomszédos oszlopban használja az IF függvényt a következőképpen:

=IF(A17=A18,C17&", "&B18,B18)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben A17 és A18 az azonosító oszlop két szomszédos cellája (A17 az azonosító oszlop fejléce), B18 az A18 cella megfelelő cellája. ", " azt jelzi, hogy az értékeket vesszővel kell elválasztani. szükség szerint módosíthatja a hivatkozásokat és az elválasztót.

4. nyomja meg belép gombot az első eredmény eléréséhez, majd húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját az összes eredmény megjelenítéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

5. Lépjen a szomszédos oszlopba, írja be a képletet a következőképpen:

=IF(A18<>A19,"Egyesített","")

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben A18 és A19 a két szomszédos cella az ID oszlopban, ha a szomszédos cellák nem egyenlőek, akkor az "Összevont" értékre tér vissza, ellenkező esetben üresen tér vissza.

6. nyomja meg belép gombot az első eredmény eléréséhez, majd húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját az összes eredmény megjelenítéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

7. Válassza ki az utolsó képletoszlopot, beleértve a fejlécet, és kattintson a gombra dátum > Szűrő.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

8. Kattintson a Szűrő gomb és pipa összeolvadt jelölőnégyzetet a legördülő menüben kattintson OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most már csak az egyesített sorokat szűrtük ki, másolja ki a szűrt adatokat és illessze be egy másik helyre.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

További részletek az IF funkcióról. kérlek látogasd: IF.

2.13 Egy praktikus eszköz használata – Advanced Combine Rows

Ha telepítve van Kutools az Excel számára Excelben a Haladó kombinált sorok könnyen elvégezheti ezt a munkát.

1. Válassza ki a táblázatot, majd kattintson a gombra Kutools > Egyesítés és felosztás > Haladó kombinált sorok.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Ban,-ben Haladó kombinált sorok párbeszédpanelt, kérjük, tegye a következőket:

1) Válassza ki az ID oszlopot, és állítsa be Elsődleges kulcs;

2) Válassza ki azt az oszlopot, amelyben az értékeket elválasztóval szeretné kombinálni, kattintson a gombra Kombájn és válasszon egy elválasztót.

3) kattintson Ok.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most a sorok ugyanazzal az azonosítóval lettek kombinálva.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Az Advanced Combine Rows funkció törli az eredeti adatokat, kérjük, mentse el az adatokat másolatként használat előtt.

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Haladó kombinált sorok.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel 30 napos ingyenes próbaverziójához kérjük letöltés most.

2.2 Kombinálja az azonos azonosítójú sorokat, és végezzen néhány számítást

Ha az alábbi képernyőképen látható módon össze szeretné vonni az azonos azonosítójú sorokat, majd összegezni szeretné az értékeket, vagy más számításokat szeretne végezni, az alábbi módszerek segíthetnek.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2.21 Az Összevonás funkció használata

Ha csak két oszlop van, az egyik oszlop szövegeket (ID), a másik pedig olyan értékeket tartalmaz, amelyeket ki kell számítani, például összeget, az Excel beépített szolgáltatását. Összesítés tehetsz neked egy szívességet.

1. Jelöljön ki egy cellát, ahová el szeretné helyezni a kombinált eredményt, majd kattintson a gombra dátum > Összesítés.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Ban,-ben Összesítés párbeszédpanelen tegye a következőket:

1) Válassza a lehetőséget Funkciók amire szüksége van;

2) Kattintson a nyílra a táblázat kiválasztásához;

3) Kattintson hozzáad a kiválasztott tartomány hozzáadásához a Minden hivatkozás lista;

4) Jelölje be a jelölőnégyzeteket Felső sor és a Bal oszlop;

5) Kattintson OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most a táblázat összegzése ugyanazon azonosító alapján történt.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2.22 VBA használata

Itt van egy VBA, amely képes kombinálni az azonos azonosítójú sorokat, majd összegezni az értékeket.

1. nyomja meg más + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablakot, majd kattintson a gombra betétlap > Modulok új üres modul létrehozásához.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Az új modulban másolja be és illessze be az alábbi VBA kódot.

VBA: Az ismétlődő sorok kombinálása és összegzése

Sub CombineRows()
'Updateby Extendoffice
Dim WorkRng As Range
Dim Dic As Variant
Dim arr As Variant
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
arr = WorkRng.Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
  Dic(arr(i, 1)) = Dic(arr(i, 1)) + arr(i, 2)
Next
Application.ScreenUpdating = False
WorkRng.ClearContents
WorkRng.Range("A1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.keys)
WorkRng.Range("B1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.items)
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Ezután nyomja meg a gombot F5 vagy kattintson futás doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  gombra, akkor megjelenik egy párbeszédpanel a használt táblázat kiválasztásához, majd kattintson a gombra OK.

Most a kiválasztott tartományt ugyanazokkal az értékekkel kombináltuk és összegeztük.

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  A VBA megtöri az eredeti adatokat, kérjük, mentse el az adatokat másolatként a VBA használata előtt.

2.23 Egy praktikus eszköz használata – Advanced Combine Rows

Ha a táblázatban kettőnél több oszlop van, amelyeket össze szeretne vonni és számításokat szeretne végezni, például három oszlop van, az első duplikált termékneveket tartalmaz, amelyeket össze kellett kombinálni, a második pedig olyan üzletneveket tartalmaz, amelyeket kombinálható és vesszővel elválasztható, az utolsó oszlop olyan számokat tartalmaz, amelyeket az első oszlop ismétlődő sorai alapján kellett összeadni, amint az alábbi képernyőképen látható, a Kutools for Excel Advanced Combine Rows programja segíthet.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

1. Válassza ki a táblázatot, majd kattintson a gombra Kutools > Egyesítés és felosztás > Haladó kombinált sorok.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Ban,-ben Haladó kombinált sorok párbeszédpanelt, kérjük, tegye a következőket:

1) Válassza ki az ID oszlopot, és állítsa be Elsődleges kulcs;

2) Válassza ki azt az oszlopot, amelyben az értékeket elválasztóval szeretné kombinálni, majd kattintson Kombájn és válasszon egy elválasztót.

3) Válassza ki a számítást végrehajtani kívánt oszlopot, majd kattintson Számít és válasszon egy számítást.

4) kattintson Ok.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most a sorokat ugyanazokkal a sorokkal kombináltuk, és kiszámoltuk.

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 Az Advanced Combine Rows funkció törli az eredeti adatokat, kérjük, mentse el az adatokat másolatként használat előtt.

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Haladó kombinált sorok.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel 30 napos ingyenes próbaverziójához kérjük letöltés most.

2.3 Kombinálja az azonos értékű szomszédos sorokat

Ha van egy több oszlopot tartalmazó táblázat, az egyik oszlop ismétlődő értékeket tartalmaz, most az a feladat, hogy az oszlop szomszédos sorait ugyanazokkal az értékekkel kombinálja, mint az alábbi képernyőképen. Hogyan tudod megoldani?
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2.31 VBA használata

Az Excelben nincs olyan beépített funkció, amely közvetlenül megoldja ezt a feladatot, de itt van egy VBA, amely képes kezelni.

1. nyomja meg más + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablakot, majd kattintson a gombra betétlap > Modulok új üres modul létrehozásához.

2. Az új modulban másolja be és illessze be az alábbi VBA kódot.

VBA: Kombinálja az azonos értékű szomszédos sorokat

Sub MergeSameCell()
'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Range, xCell As Range
Dim xRows As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xRows = WorkRng.Rows.Count
For Each Rng In WorkRng.Columns
  For i = 1 To xRows - 1
    For j = i + 1 To xRows
      If Rng.Cells(i, 1).Value <> Rng.Cells(j, 1).Value Then
        Exit For
      End If
    Next
    WorkRng.Parent.Range(Rng.Cells(i, 1), Rng.Cells(j - 1, 1)).Merge
    i = j - 1
  Next
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Ezután nyomja meg a gombot F5 vagy kattintson futás doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  gombot a VBA engedélyezéséhez, ekkor megjelenik egy párbeszédpanel a használt táblázat kiválasztásához, majd kattintson a gombra OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most az első oszlopban azonos értékekkel rendelkező szomszédos sorok a kiválasztott tartományban egyesülnek.

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  A VBA megtöri az eredeti adatokat, kérjük, mentse el az adatokat másolatként a VBA használata előtt. És ez a VBA ugyanazokat az értékeket egyesíti a kiválasztott táblázat első oszlopában.

2.32 Egy praktikus eszköz használata – Ugyanazon cellák egyesítése

Ha van Kutools az Excel számára Excelbe telepítve, a Egyesítse az azonos cellákat A Kutools for Excel funkciója egy lépésben megoldhatja ezt a feladatot.

Jelölje ki azt az oszlopot, amelyben ugyanazokat az értékeket szeretné kombinálni, majd kattintson a gombra Kutools > Egyesítés és felosztás > Egyesítse az azonos cellákat.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most az azonos értékű szomszédos cellákat egyesítettük.

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1I Ha meg szeretné szüntetni az egyesített cellák egyesítését, és vissza szeretné tölteni az értékeket, alkalmazhatja a A cellák egyesítésének megszüntetése és az értékek kitöltése funkciót.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Egyesítse az azonos cellákat.

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Cella feloldása.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel 30 napos ingyenes próbaverzióját kérem letöltés most.


3 Cellák egyesítése

3.1. Több sor és oszlop egyesítése egyetlen cellába

A több sorból és oszlopból álló tartomány egyetlen cellába való kombinálásához itt négy módszer található.

Példa: A1:C3 tartomány kombinálása
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3.11 „és” jel (&) használata

Az Excelben az & jelet általában szövegek összekapcsolására használják.

Jelöljön ki egy cellát, amelybe el szeretné helyezni a kombinált eredményt, majd írja be a következő képletet:

=A1&", "&B1&", "&C1&", "&A2&", "&B2&", "&C2&", "&A3&", "&B3&", "&C3"

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az & a szövegek összekapcsolására szolgál, a ", " a határoló (vessző + szóköz), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha más elválasztójelet szeretne használni, csak írjon be egy elválasztót kettős idézőjelbe.

nyomja meg belép kulcs a kombinált eredmény eléréséhez.

3.12 A CONCATENATE funkció használata (Excel 2016 vagy korábbi verziók)

Ha Excel 2016-ot vagy korábbi verziókat használ, a CONCATENATE funkció segíthet.

A CONCATENATE szintaxisa
CONCATENATE (text1,[text2],…)

A CONCATENATE funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: ÖSSZEKAPCSOL

Jelöljön ki egy cellát, amelybe el szeretné helyezni a kombinált eredményt, majd írja be a következő képletet:

=CONCATENATE(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,", " ,C3)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az A1, B1…,C3 az összevonni kívánt szövegeket. ", " az a határoló (vessző + szóköz), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha más elválasztójelet szeretne használni, csak írjon be egy elválasztót dupla idézőjelbe.

Ezután nyomja meg a gombot belép kulcs a kombinált eredmény eléréséhez.

3. 13 A CONCAT vagy a TEXTJOIN függvény használata (Excel 2019 vagy Excel 365)

Ha Excel 2019-et vagy Excel 365-öt használ, a CONCAT függvény és a TEXTJOIN függvény lehet a jobb választás.

A CONCAT szintaxisa
CONCAT (text1,[text2],…)

A CONCAT funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: CONCAT.

A CONCAT függvény használata megegyezik a CONCATENATE funkcióval, a keresztnév és a vezetéknév egyesítésére, amelyek két oszlopban külön-külön egy oszlopban vannak, a képlet a következő:

=CONCAT(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,", " ,C3)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az A1, B1…,C3 az összevonni kívánt szövegeket. ", " az a határoló (vessző + szóköz), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha más elválasztójelet szeretne használni, csak írjon be egy elválasztót dupla idézőjelbe.

Ezután nyomja meg a gombot belép kulcs a kombinált eredmény eléréséhez.

A TEXTJOIN szintaxisa
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

A TEXTJOIN funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra: SZÖVEG.

Oszlopok vagy sorok kombinálása a TEXTJOIN használatával:

=TEXTJOIN(", ",TRUE,A1:C3)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az A1:C3 egy folytonos tartomány, amelyet kombinálni kell. ", " az a határoló (vessző + szóköz), amely elválasztja a két szöveget az eredménycellában, ha más határolót szeretne használni, csak írja be a dupla idézőjelbe zárt határolót "". Az „IGAZ” logikai szöveg az üres cellák figyelmen kívül hagyását jelzi kombináláskor, ha üres helyekkel kíván kombinálni, cserélje ki az IGAZ értéket FALSE-ra.

Ezután nyomja meg a gombot belép kulcs a kombinált eredmény eléréséhez.

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 Ha sortörést szeretne használni elválasztóként, használja a CHAR(10)-et a képletben, például =SZÖVEGJOIN(CHAR(10),TRUE,A1:C3), akkor formázza az eredmény cellát Wrap Text-re.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3.14 Használat Oszlopok/sorok/cellák egyesítése egy cellává adatvesztés nélkül

Ha a Kutools for Excel telepítve van az Excelben, a Kombinálja a sorokat, oszlopokat vagy cellákat adatok elvesztése nélkül funkció gyorsan megbirkózik ezzel a feladattal.

1. Válassza ki a cellák tartományát, amelyet egy cellává szeretne egyesíteni, majd kattintson a gombra Kutools > Egyesítés és felosztás > Kombinálja a sorokat, oszlopokat vagy cellákat adatok elvesztése nélkül.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. A felbukkanó párbeszédpanelen ellenőrizze Egyesítsd egyetlen cellába és szükség szerint adjon meg elválasztót, majd kattintson Ok.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most a cellák egy cellába egyesülnek egy meghatározott határolóval. Ha a cella tartalma túl sok ahhoz, hogy megjelenjen az egyesített cellában, kattintson rá Szöveg becsomagolása alatt a Kezdőlap lapon jelenítheti meg őket.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Oszlopok, sorok, cellák kombinálása adatvesztés nélkül.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel 30 napos ingyenes próbaverziójához kérjük letöltés most.

3.2 Több sor és oszlop egyesítése egyetlen cellába

 Transzponálja a cellákat egyetlen oszlopba
 doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
 Transzponálja a cellákat egyetlen sorba
 doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
 

3.21 Nevezze el a tartományt, és használja az INDEX függvényt (csak egyetlen oszlophoz)

Ha egyetlen oszlopba szeretné transzponálni a cellatartományt, elnevezheti a tartományt, majd használhatja az INDEX funkciót.

1. Válassza ki a cellák tartományát, kattintson a jobb gombbal a helyi menü engedélyezéséhez, majd kattintson a gombra Definiálja a nevet.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. A durranásban Új név párbeszédpanelen írjon be egy nevet a Név Kattintson a szövegdobozra OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. A tartomány elnevezése után válassza ki a transzponált adatokat elhelyező cellát, használja az INDEX függvényt a következőképpen:

=INDEX(MyData,1+INT((ROW(A1)-1)/COLUMNS(MyData)),MOD(ROW(A1)-1+COLUMNS(MyData),COLUMNS(MyData))+1)

Az INDEX funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el ide itt.

4. nyomja meg belép gombot, majd húzza le az automatikus kitöltési fogantyút a képlet kitöltéséhez a #REF! hibaérték jelenik meg.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

5. Távolítsa el a hibaértéket, majd a cellák tartománya egy oszlopba került.

3.22 VBA (csak egyetlen oszlophoz)

A cellák egyetlen oszlopba való egyesítéséhez itt van egy VBA, amely szintén működhet.

1. nyomja meg más + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablakot, majd kattintson a gombra betétlap > Modulok új üres modul létrehozásához.

2. Másolja ki és illessze be az alábbi VBA-kódot az üres modulba.

VBA: A tartomány átalakítása oszlopmá

Sub ConvertRangeToColumn()
'UpdatebyExtendoffice
Dim Range1 As Range, Range2 As Range, Rng As Range
Dim rowIndex As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Range1 = Application.Selection
Set Range1 = Application.InputBox("Source Ranges:", xTitleId, Range1.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox("Convert to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
rowIndex = 0
Application.ScreenUpdating = False
For Each Rng In Range1.Rows
  Rng.Copy
  Range2.Offset(rowIndex, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
  rowIndex = rowIndex + Rng.Columns.Count
Next
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Ezután nyomja meg a gombot F5 vagy kattintson futás doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  gombra, egy párbeszédablak jelenik meg a cellatartomány kiválasztásához, kattintson rá OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4. Egy másik párbeszédpanel jelenik meg az eredmény elhelyezéséhez szükséges cella kiválasztásához, kattintson a gombra OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3.23 Egy praktikus eszköz használata – Transform Range

Ha a cellákat egy sorba szeretné egyesíteni, az Excelben nincs beépített funkció, amely ezt támogatja. Azonban ha van Kutools az Excel számára telepítve, annak Átalakítási tartomány A funkció támogatja a tartomány egyetlen oszlopmá vagy sorrá alakítását, valamint egy sor vagy oszlop tartománygá alakítását is.

1. Válassza ki a cellák tartományát, és kattintson a gombra Kutools > Választék > Átalakítási tartomány.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Ban,-ben Átalakítási tartomány párbeszédpanelen ellenőrizze Tartomány egyetlen oszlopig or Tartomány egy sorig lehetőség szerint. Kattintson OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Megjelenik egy párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja az eredményt elhelyezni kívánt cellát, kattintson a gombra OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most a cellák tartománya sorokká vagy oszlopokká lett konvertálva.

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Átalakítási tartomány.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel 30 napos ingyenes próbaverziójához kérjük letöltés most.

3.3 Oszlopok halmozása egy oszlopba duplikáció nélkül

Ha vannak ismétlődések egy több oszlopot tartalmazó táblázatban, hogyan lehet az oszlopokat egy oszlopba halmozni ismétlődések nélkül, ahogy az alábbi képernyőképen látható?
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Ebben a részben három különböző módszert kínál ennek a feladatnak a kezelésére.

3.31 Másolja, illessze be és távolítsa el a másolatokat

Az Excelben a feladat megoldásának általános módja az oszlopok egyenkénti másolása és beillesztése, majd az ismétlődő értékek eltávolítása.

1. Válassza ki az első oszlopot, és nyomja meg a gombot Ctrl + C gombokat a másolásához, majd válasszon ki egy célcellát, és nyomja meg a gombot Ctrl + V kulcsok.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Ezután ismételje meg az 1. lépést a többi oszlop másolásához és beillesztéséhez az első oszlop alá.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Ezután válassza ki a halmozott oszlopot, kattintson a gombra dátum > Távolítsa el a másolatokat, majd a Duplikátum eltávolítása párbeszédpanelen, ellenőrizze az oszlop nevét, kattintson OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel, amely emlékezteti a duplikált értékek eltávolítására. Kattintson OK bezárásához, és a halmozott oszlop csak az egyedi értékeket tartja meg.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 Ha több száz oszlop van, az egyenkénti másolás és beillesztés időigényes. Azonban ha van Kutools az Excel számára Excelbe telepítve, a Átalakítási tartomány funkció gyorsan konvertálja a tartományt oszlopmá, majd alkalmazza a Távolítsa el a másolatokat az Excel funkciója.

Válassza ki az oszlopok tartományát, majd kattintson Kutools > Választék > Átalakítási tartomány.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Ezután ellenőrizze a Tartomány egyetlen oszlopig opciót, és kattintson rá OK cella kiválasztásához a halmozott oszlop elhelyezéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Ezután használja az Ismétlődések eltávolítása alkalmazást az ismétlődő értékek eltávolításához.

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Átalakítási tartomány.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel 30 napos ingyenes próbaverziójához kérjük letöltés most.

3.32 VBA használata

Sőt, itt van egy VBA kód, amely meg tudja oldani ezt a feladatot.

1. nyomja meg más + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablakot, majd kattintson a gombra betétlap > Modulok új üres modul létrehozásához.

2. Másolja ki és illessze be az alábbi kódot az új modulba.

VBA: Az oszlopok egymásra halmozása duplikációk nélkül

Sub FindUniques()
'UpdatebyExtendoffice
Dim rng As Range
Dim InputRng As Range, OutRng As Range
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set InputRng = Application.Selection
Set InputRng = Application.InputBox("Range :", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)
Set OutRng = Application.InputBox("Out put to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For j = 1 To InputRng.Columns.Count
  For i = 1 To InputRng.Rows.Count
    xValue = InputRng.Cells(i, j).Value
    If xValue <> "" And Not dic.Exists(xValue) Then
      OutRng.Value = xValue
      dic(xValue) = ""
      Set OutRng = OutRng.Offset(1, 0)
    End If
  Next
Next
End Sub

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Ezután nyomja meg a gombot F5 vagy kattintson futás doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1  gombot, majd egy párbeszédablak jelenik meg a szükséges oszlopok kiválasztásához. A halmozáshoz kattintson az OK gombra.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4. Ezután a második felugró párbeszédpanelen válasszon ki egy célcellát a halmozott oszlop elhelyezéséhez, és kattintson a OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Mostantól az oszlopok egyetlen oszlopba halmozódtak fel, csak egyedi értékekkel.

3.4. Kombinálja a cellákat, és folytassa a formázást

Ha két oszlop van, az egyik speciális formázásként van formázva, például egyéni DateTimemm/nn/yyyy, hogy a két oszlopot a normál módszerekkel egyesítsék, az egyéni formázást a rendszer eltávolítja, ahogy az alábbi képernyőképen látható:
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Ebben a részben néhány módot kínál a cellák kombinálására és a formázás megtartására.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3.41 SZÖVEG függvény beágyazása a képletbe

A SZÖVEG funkció segítségével egy számot egy adott formátumú szöveggé alakítanak át. Itt először a (számot tartalmazó) cellát alakíthatjuk formázássá, majd kombinálhatjuk más cellákkal az „&”, a CONCATENATE, a CONCAT vagy a TEXTJOIN függvény segítségével.

A cellák egyesítésével kapcsolatos részletekért, kérjük, lépjen vissza a következő helyre: 1.1.

Szintaxis a SZÖVEG függvényről
TEXT (value, format_text)

A SZÖVEG funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el ide TEXT funkciót.

Itt a SZÖVEG függvény beágyazása a CONCAT függvénybe példaként jelenik meg.

Másolja ki és illessze be az alábbi képletet abba a cellába, amelybe a kombinált eredményt el szeretné helyezni:

=CONCAT(TEXT(A2,"mm/dd/yyyy hh:mm")," ",B2)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben az A2 az a cella, amelynek a formázását meg szeretné tartani, a „hh/nn/éééé óó:pp” a használt formázás, a B2 pedig a másik cella, amelyet az összevonáshoz használnak. A " " az értékek szóközzel történő elválasztását jelzi. szükség szerint módosíthatja a hivatkozásokat, a formázást és az elválasztót.

nyomja meg belép gombot, és húzza le az automatikus kitöltési fogantyút, hogy a cellákat ezzel a képlettel töltse ki.

3.42 A Microsoft Word használata

1. Jelölje ki azt a táblázatot, amelynek celláit egybe szeretné vonni, és nyomja meg a gombot Ctrl + C hogy lemásolja őket.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. Nyisson ki egy üreset szó dokumentum, nyomd Ctrl + V elhelyezésükhöz, majd kattintson a dokumentumban lévő táblázatra, ekkor a táblázat jobb felső sarkában egy kereszt ikon jelenik meg.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3. Kattintson a elrendezés fülön, majd kattintson a gombra Konvertálás szöveggé a dátum csoport, a durranásban Táblázat konvertálása szöveggé párbeszédablakban adja meg az oszlopok elválasztóját. Kattintson OK.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most a Word táblázatának tartalma szöveggé lett konvertálva.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

4. Válassza ki a konvertált szövegeket, és nyomja meg a gombot Ctrl + C másolásához, majd visszatéréshez az Excelhez, és válasszon ki egy üres cellát, nyomja meg a gombot Ctrl + V a kombinált eredmény beillesztéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3.43 Egy praktikus eszköz használata – Kombinálja adatvesztés nélkül

A leghatékonyabb módszer a K használatautools az Excel számára'S Kombinálja a sorokat, oszlopokat vagy cellákat adatok elvesztése nélkül funkciót, amelyet csak be kell jelölni Használjon formázott értékeket jelölőnégyzetet a funkció alkalmazása közben, a kombinált eredmény megtartja az adatformátumot.

1. Válassza ki az eredményt elhelyező cellákat tartalmazó táblázatot, majd kattintson Kutools > Egyesítés és felosztás > Kombinálja a sorokat, oszlopokat vagy cellákat adatok elvesztése nélkül.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

2. A felugró párbeszédpanelen adja meg a szükséges kombinálási műveletet, és törölje a pipát a Használjon formázott értékeket jelölőnégyzetet (alapértelmezés szerint ez az opció be van jelölve). Kattintson Ok.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

Most az adatokat egyesítettük, és megtartjuk a formázást.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

A funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő oldalra Oszlopok, sorok, cellák kombinálása adatvesztés nélkül.

A Kutools for Excel programról további részletekért látogasson el a webhelyre Kutools az Excel számára.

A Kutools for Excel {module745} napos ingyenes próbaverziójához kérjük letöltés most.

3.5 Kombinálja a cellákat a dátum megadásához

Tételezzük fel, hogy van egy táblázat, amely külön oszlopokban tartalmazza az éveket, hónapokat és napokat, a feladat az oszlopok egyesítése és egy dátum generálása az alábbi képernyőképen látható módon:
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1

3.51 A DÁTUM funkció használata

A DÁTUM funkcióval dátumot hozhatunk létre év, hónap és nap alapján.

Szintaxis a DATE függvényről
DATE( year, month, day )

A DÁTUM funkcióval kapcsolatos további részletekért keresse fel a DATE funkciót.

Másolja ki és illessze be az alábbi képletet egy cellába, amely elhelyezi a dátumot:

=DATE(A2,B2,C2)

doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1 A képletben A2, B2 és C2 az év, hónap és nap értékeket tartalmazó cellák.

nyomja meg belép gombot az első dátum lekéréséhez, majd húzza le az automatikus kitöltés fogantyúját az összes dátum megjelenítéséhez.
doc oszlopsorok egyesítése eggyel 1


További Excel oktatóanyagok:

Több munkafüzet/munkalap egyesítése egybe
Ez az oktatóanyag felsorolja az összes lehetséges kombinációs forgatókönyvet, és viszonylag professzionális megoldásokat kínál az Ön számára.

Szöveg-, szám- és dátumcellák felosztása (több oszlopra szétválasztás)
Ez az oktatóanyag három részre oszlik: felosztott szövegcellák, osztott számcellák és osztott dátumcellák. Mindegyik rész különböző példákat mutat be, amelyek segítenek megtudni, hogyan kell kezelni a felosztási munkát, ha ugyanazzal a problémával találkozik.

Kombinálja több cella tartalmát adatvesztés nélkül az Excelben
Ez az oktatóanyag leszűkíti a kibontást a cellában egy adott pozícióra, és különböző módszereket gyűjt össze, amelyek segítségével szöveget vagy számokat kinyerhet egy cellából az Excel adott pozíciója szerint.

Hasonlítson össze két oszlopot az egyezések és különbségek tekintetében az Excelben
Ez a cikk a legtöbb lehetséges forgatókönyvet ismerteti a két oszlop összehasonlításával kapcsolatban, amelyekkel találkozhat, és reméljük, hogy segíthet.


 • Szuper Formula Bár (könnyedén szerkeszthet több szöveget és képletet); Olvasás elrendezés (könnyen olvasható és szerkeszthető nagyszámú cella); Beillesztés a Szűrt tartományba...
 • Cellák / sorok / oszlopok egyesítése és az adatok megőrzése; Osztott cellák tartalma; Kombinálja az ismétlődő sorokat és az Összeg / Átlagot... megakadályozza az ismétlődő cellákat; Hasonlítsa össze a tartományokat...
 • Válassza a Másolat vagy az Egyedi lehetőséget Sorok; Válassza az Üres sorok lehetőséget (az összes cella üres); Super Find és Fuzzy Find sok munkafüzetben; Véletlenszerű kiválasztás ...
 • Pontos másolás Több cella a képletreferencia megváltoztatása nélkül; Automatikus referenciák létrehozása több lapra; Helyezze be a golyókat, Jelölőnégyzetek és még sok más ...
 • Kedvenc és gyorsan beszúrható képletek, Tartományok, diagramok és képek; Cellák titkosítása jelszóval; Levelezőlista létrehozása és e-maileket küldeni ...
 • Kivonat szöveg, Szöveg hozzáadása, Eltávolítás pozíció szerint, Hely eltávolítása; Hozz létre és nyomtasson személyhívó részösszegeket; Konvertálás a cellatartalom és a megjegyzések között...
 • Szuper szűrő (mentse el és alkalmazza a szűrősémákat más lapokra); Haladó rendezés hónap / hét / nap, gyakoriság és egyebek szerint; Speciális szűrő félkövér, dőlt betűvel ...
 • Kombinálja a munkafüzeteket és a munkalapokat; Táblázatok egyesítése kulcsoszlopok alapján; Az adatok felosztása több lapra; Kötegelt konvertálás xls, xlsx és PDF...
 • Pivot tábla csoportosítás hét száma, a hét napja és egyebek ... Mutassa a Feloldott, Zárt cellákat különböző színekkel; Jelölje ki azokat a cellákat, amelyeknek képlete / neve van...
kte lap 201905
 • Füles szerkesztés és olvasás engedélyezése Wordben, Excelben és PowerPointban, Publisher, Access, Visio és Project.
 • Több dokumentum megnyitása és létrehozása ugyanazon ablak új lapjain, mint új ablakokban.
 • 50% -kal növeli a termelékenységet, és naponta több száz kattintással csökkenti az egér kattintását!
officetab alja
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations