Ugrás a tartalomra

Hogyan lehet menteni és használni a VBA-makrókat az Excel összes munkafüzetében?

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a jövőben többször kell használnia egy VBA-makrót. Lehetséges, hogy mentse el valahogy a VBA modult bármely új dokumentumba tehát minden munkafüzetben elérhető lesz? A válasz igen. Ebben az oktatóanyagban bemutatunk egy egyszerű módszert a cél elérésére.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 1

Mentse és használja a VBA-kódot az összes munkafüzetben


Mentse és használja a VBA-kódot az összes munkafüzetben

Például a VBA kódot szeretné használni konvertálja a számokat angol szavakra és a mentse el a VBA modult az összes munkafüzetbe arra az esetre, ha a jövőben a VBA kódot szeretné használni. Kérjük, tegye a következőket.

1. megnyomni a Alt + F11 kulcsokat az Excelben, és megnyitja a Microsoft Visual Basic for Applications ablak.

2. kettyenés betétlap > Modulok és illessze be a következő makrót a Modul ablakba.

VBA-kód: Számok konvertálása szavakká

Function NumberstoWords(ByVal MyNumber)
'Update by Extendoffice
Dim xStr As String
Dim xFNum As Integer
Dim xStrPoint
Dim xStrNumber
Dim xPoint As String
Dim xNumber As String
Dim xP() As Variant
Dim xDP
Dim xCnt As Integer
Dim xResult, xT As String
Dim xLen As Integer
On Error Resume Next
xP = Array("", "Thousand ", "Million ", "Billion ", "Trillion ", " ", " ", " ", " ")
xNumber = Trim(Str(MyNumber))
xDP = InStr(xNumber, ".")
xPoint = ""
xStrNumber = ""
If xDP > 0 Then
xPoint = " point "
xStr = Mid(xNumber, xDP + 1)
xStrPoint = Left(xStr, Len(xNumber) - xDP)
For xFNum = 1 To Len(xStrPoint)
xStr = Mid(xStrPoint, xFNum, 1)
xPoint = xPoint & GetDigits(xStr) & " "
Next xFNum
xNumber = Trim(Left(xNumber, xDP - 1))
End If
xCnt = 0
xResult = ""
xT = ""
xLen = 0
xLen = Int(Len(Str(xNumber)) / 3)
If (Len(Str(xNumber)) Mod 3) = 0 Then xLen = xLen - 1
Do While xNumber <> ""
If xLen = xCnt Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
Else
If xCnt = 0 Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), True)
Else
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
End If
End If
If xT <> "" Then
xResult = xT & xP(xCnt) & xResult
End If
If Len(xNumber) > 3 Then
xNumber = Left(xNumber, Len(xNumber) - 3)
Else
xNumber = ""
End If
xCnt = xCnt + 1
Loop
xResult = xResult & xPoint
NumberstoWords = xResult
End Function
Function GetHundredsDigits(xHDgt, xB As Boolean)
Dim xRStr As String
Dim xStrNum As String
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xBB As Boolean
xStrNum = xHDgt
xRStr = ""
On Error Resume Next
xBB = True
If Val(xStrNum) = 0 Then Exit Function
xStrNum = Right("000" & xStrNum, 3)
xStr = Mid(xStrNum, 1, 1)
If xStr <> "0" Then
xRStr = GetDigits(Mid(xStrNum, 1, 1)) & "Hundred "
Else
If xB Then
xRStr = "and "
xBB = False
Else
xRStr = " "
xBB = False
End If
End If
If Mid(xStrNum, 2, 2) <> "00" Then
xRStr = xRStr & GetTenDigits(Mid(xStrNum, 2, 2), xBB)
End If
GetHundredsDigits = xRStr
End Function
Function GetTenDigits(xTDgt, xB As Boolean)
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xArr_1() As Variant
Dim xArr_2() As Variant
Dim xT As Boolean
xArr_1 = Array("Ten ", "Eleven ", "Twelve ", "Thirteen ", "Fourteen ", "Fifteen ", "Sixteen ", "Seventeen ", "Eighteen ", "Nineteen ")
xArr_2 = Array("", "", "Twenty ", "Thirty ", "Forty ", "Fifty ", "Sixty ", "Seventy ", "Eighty ", "Ninety ")
xStr = ""
xT = True
On Error Resume Next
If Val(Left(xTDgt, 1)) = 1 Then
xI = Val(Right(xTDgt, 1))
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_1(xI)
Else
xI = Val(Left(xTDgt, 1))
If Val(Left(xTDgt, 1)) > 1 Then
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_2(Val(Left(xTDgt, 1)))
xT = False
End If
If xStr = "" Then
If xB Then
xStr = "and "
End If
End If
If Right(xTDgt, 1) <> "0" Then
xStr = xStr & GetDigits(Right(xTDgt, 1))
End If
End If
GetTenDigits = xStr
End Function
Function GetDigits(xDgt)
Dim xStr As String
Dim xArr_1() As Variant
xArr_1 = Array("Zero ", "One ", "Two ", "Three ", "Four ", "Five ", "Six ", "Seven ", "Eight ", "Nine ")
xStr = ""
On Error Resume Next
xStr = xArr_1(Val(xDgt))
GetDigits = xStr
End Function

3. Kattintson a Megtakarítás ikonra a szalag bal felső sarkában, vagy kattintson Ctrl + S megnyitni Mentés másként ablak.doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 2

4. Ban,-ben Mentés másként ablakban írja be a munkafüzet nevét a Fájlnév doboz. És válassza ki a Excel-bővítmény (*.xlam) lehetőség a Mentés típus legördülő listából.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 3

5. Ezután kattintson a gombra Megtakarítás gombbal mentheti a munkafüzetet VBA-kóddal mint an Excel bővítmény.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 4

6. Vissza a Excel, zárja be az üres munkafüzetet, amelyet Excel-bővítményként mentett.

7. Nyisson meg egy új munkafüzetet a konvertálandó adatokkal. Adja meg a képletet = Szám szavakra (A2) a B2 cellában. Az # NÉV? hibaérték kerül visszaadásra, mert a VBA-kód még nem került alkalmazásra minden munkafüzetben.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 5

8. Menj a Fejlesztő fülre kattintva Excel-bővítmények a Bővítmények csoport.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 6

9. A Bővítmény megjelenik a párbeszédpanel. Kattints a Tallózás gombot.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 7

10. Válassza ki az imént mentett bővítményt, majd kattintson a gombra OK gombot.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 8

11. Ezután a Szám konvertálása szavakká bővítmény testreszabott beillesztése és bekapcsolása. Kattints a OK gombot a beállítás befejezéséhez.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 9

12. Most, amikor beírja a képletet = Szám szavakra (A2) a B2 cellában, és nyomja meg a gombot belép gombot, a megfelelő angol szavakat adjuk vissza. Az összes eredmény eléréséhez húzza le az automatikus kitöltési fogantyút.
doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 10

Megjegyzések:

Ha le kell futtatnia a kódot kézzel, a fenti lépésekből nem lehet megtalálni. Kérem, ne aggódjon. Vannak két út hogy futtassa a kódot.

 1. Kódot adhat hozzá a Gyors eszköztár és futtassa a kódot minden alkalommal, amikor a kód gombra kattintanak az eszköztáron.
  doc save-use-vba-macros-in-all-workbooks 11
 2. Közvetlenül is megnyomhatja Alt + F11 a kód műveleti mezőjének megnyitásához keresse meg a kódot, és nyomja meg a gombot F5 futni.

Egyéb műveletek (cikkek)

VBA-kód az összes bővítmény felsorolásához az Excelben
Az Excelben hozzáadhat vagy beilleszthet néhány bővítményt az adatok jobb kezelése érdekében. Mint tudjuk, az Opciók ablakba léphetünk, hogy megtekinthessük az összes bővítményt, de van-e valamilyen módja annak, hogy az összes bővítményt felsoroljuk egy lapban? Most ebben az oktatóanyagban egy VBA-kódot ad meg az összes bővítmény felsorolásához az Excelben.

Hogyan lehet VBA-makrót futtatni a munkafüzet megnyitásakor vagy bezárásakor?
Ebben a cikkben elmondom, hogyan kell futtatni a VBA-kódot a munkafüzet minden alkalommal történő megnyitása vagy bezárása közben.

Hogyan lehet megvédeni / zárolni a VBA kódot Excelben?
Ahogyan jelszóval védheti a munkafüzeteket és munkalapokat, az Excelben is beállíthat jelszót a makrók védelmére.

Hogyan kell használni a késleltetést a VBA makró Excelben való futtatása után?
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy időzítő késleltetést kell végrehajtania a VBA makró Excelben történő elindításához. Ha például egy megadott makró futtatására kattint, akkor az 10 másodperc múlva lép életbe. Ez a cikk bemutatja az elérés módját.

 


 • Szuper Formula Bár (könnyedén szerkeszthet több szöveget és képletet); Olvasás elrendezés (könnyen olvasható és szerkeszthető nagyszámú cella); Beillesztés a Szűrt tartományba...
 • Cellák / sorok / oszlopok egyesítése és az adatok megőrzése; Osztott cellák tartalma; Kombinálja az ismétlődő sorokat és az Összeg / Átlagot... megakadályozza az ismétlődő cellákat; Hasonlítsa össze a tartományokat...
 • Válassza a Másolat vagy az Egyedi lehetőséget Sorok; Válassza az Üres sorok lehetőséget (az összes cella üres); Super Find és Fuzzy Find sok munkafüzetben; Véletlenszerű kiválasztás ...
 • Pontos másolás Több cella a képletreferencia megváltoztatása nélkül; Automatikus referenciák létrehozása több lapra; Helyezze be a golyókat, Jelölőnégyzetek és még sok más ...
 • Kedvenc és gyorsan beszúrható képletek, Tartományok, diagramok és képek; Cellák titkosítása jelszóval; Levelezőlista létrehozása és e-maileket küldeni ...
 • Kivonat szöveg, Szöveg hozzáadása, Eltávolítás pozíció szerint, Hely eltávolítása; Hozz létre és nyomtasson személyhívó részösszegeket; Konvertálás a cellatartalom és a megjegyzések között...
 • Szuper szűrő (mentse el és alkalmazza a szűrősémákat más lapokra); Haladó rendezés hónap / hét / nap, gyakoriság és egyebek szerint; Speciális szűrő félkövér, dőlt betűvel ...
 • Kombinálja a munkafüzeteket és a munkalapokat; Táblázatok egyesítése kulcsoszlopok alapján; Az adatok felosztása több lapra; Kötegelt konvertálás xls, xlsx és PDF...
 • Pivot tábla csoportosítás hét száma, a hét napja és egyebek ... Mutassa a Feloldott, Zárt cellákat különböző színekkel; Jelölje ki azokat a cellákat, amelyeknek képlete / neve van...
kte lap 201905
 • Füles szerkesztés és olvasás engedélyezése Wordben, Excelben és PowerPointban, Publisher, Access, Visio és Project.
 • Több dokumentum megnyitása és létrehozása ugyanazon ablak új lapjain, mint új ablakokban.
 • 50% -kal növeli a termelékenységet, és naponta több száz kattintással csökkenti az egér kattintását!
officetab alja

 

 

Comments (1)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you very much hundred timessss
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations