Ugrás a tartalomra

Excel tippek: Számítás és képletek> Matematikai függvények

SUM függvény

Összegzés a lapok között

Hogyan készítsünk 3D-s referenciát az ugyanazon tartomány összesítéséhez az Excel több lapján?

Hogyan lehet összegezni ugyanazt a cellát több lapban az Excelben?

Hogyan lehet összegezni az értékeket ugyanabban az oszlopban több lapon keresztül?

Hogyan lehet összefoglalni a munkalapok / munkafüzetek adatait egy munkalapba?

Hogyan lehet több lapon átnézni és összegezni az eredményeket az Excelben?

Összeg a sejtek nélkül

Hogyan lehet kizárni az oszlop celláit az Excel összegéből?

Hogyan lehet gyorsan összegezni egy oszlop celláját, figyelmen kívül hagyjuk az # N / A hibát az Excelben?

Hogyan lehet gyorsan összesíteni az Excel minden második vagy n-edik sorát / oszlopát?

A teljes oszlop összegzése a fejléc / első sor kivételével az Excel-ben?

Hogyan lehet összesíteni az n sor lefelé az Excel programot?

Hogyan lehet összegezni az Excel hibáit figyelmen kívül hagyó cellák tartományát?

Hogyan lehet összegezni az értékeket részösszegek nélkül vagy kizárni az Excel-ben?

Hogyan lehet összegezni az értékeket az Excel nélkül vagy anélkül?

Összegezés az értekezlet feltételéig

Hogyan összegezhetünk egy oszlopot, amíg egy feltétel nem teljesül az Excel szomszédos oszlopában?

Hogyan lehet összegezni az oszlop cellájának értékeit, amíg el nem éri az üres cella?

Hogyan összegezzük az oszlopértékeket az Excel következő üres cellájáig?

Hogyan összegezzük a számokat, amíg egy bizonyos értéket el nem érünk az Excel szomszédos cellájában?

Csak látható cellák összege

Hogyan számolhatjuk / összegezhetjük a cellákat az Excel szűrő alapján?

Hogyan lehet gyorsan összegezni az értékeket az Excel rejtett oszlopai nélkül?

Hogyan összegezzük csak az Excel szűrt vagy látható celláit?

Összefoglalás a kritériumokkal

Hogyan számoljuk meg / összegezzük a cellákat az Excel betűszínei alapján?

Hogyan számolhatjuk / összegezhetjük a páratlan / páros számokat vagy sorokat az Excelben?

Hogyan lehet csak pozitív vagy negatív számokat számolni / összegezni az Excelben?

Hogyan számolhatjuk / összegezhetjük az áthúzott cellákat az Excelben?

Hogyan lehet az Excel háttérszíne alapján megszámolni és összegezni a cellákat?

Hogyan lehet megszámolni vagy összegezni a cellákat a Google lap cellájának színe alapján?

Hogyan számolhatom / összegezhetem a cellákat színek szerint, feltételes formázással az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni / összegezni a cellákat, amelyek nagyobbak, de kisebbek, mint egy szám?

Hogyan lehet gyorsan összeadni az óránkénti adatokat napi szinten az Excelben?

Hogyan lehet összesíteni / átlag figyelmen kívül hagyni a negatív értékeket az Excelben?

Hogyan lehet összegezni / számolni a félkövér számokat az Excel cellatartományában?

Hogyan lehet összesíteni / megszámolni a bejelölt jelölőnégyzeteket az Excelben?

Hogyan összegezzünk az Excel oszlop- és sorfeltételei alapján?

Hogyan összegezzük a cellákat, ha a megfelelő karakterlánc egy bizonyos hosszúságú?

Hogyan összegezzük a cellákat, ha az érték megváltozik egy másik oszlopban?

Hogyan összegezzük a megfelelő értékeket ugyanabban a dátumban az Excelben?

Hogyan összegezzük az adatokat hétköznap / hónap / negyedév / év szerint az Excelben?

Hogyan lehet összegezni több oszlopot egyetlen kritérium alapján az Excelben?

Hogyan lehet összegezni a zárójelben szereplő számokat csak az Excelben?

Hogyan összegezzük az elmúlt 7 vagy 30 nap számát, beleértve a TODAY programot az Excel programban?

Hogyan lehet csak egész számokat összegezni az Excelben?

Hogyan összegezzük vagy átlagoljuk az adatokat, ha a szomszédos cellák dátumai megegyeznek az Excel megadott hónapjával?

Hogyan lehet összegezni az értékeket az Excel egy másik oszlopában szereplő kritériumok alapján?

Hogyan lehet összegezni az értékeket a hónap és az év alapján az Excelben?

Hogyan összegezzük az értékeket az Excel legördülő listájának kiválasztása alapján?

Hogyan lehet összegezni az értékeket az Excel szövegkritériumai alapján?

Hogyan lehet összegezni az Excel két dátumtartomány közötti értékeit?

Hogyan lehet összegezni az értékeket csoportonként az Excel programban?

Hogyan lehet a HLOOKUP-ot felhasználni az Excel értéktartományának összegzéséhez?

Hogyan használható a vlookup és az összeg az Excelben?

Hogyan lehet több lapon átnézni és összegezni az eredményeket az Excelben?

Egyéb

Hogyan lehet több sort / oszlopot / munkalapot automatikusan összegezni az Excel programban?

Hogyan lehet kiszámítani az oszlop összesített összegét / futóösszegét az Excelben?

Hogyan lehet kiszámítani a futási össz / átlagot az Excelben?

Hogyan lehet helyesen összeadni a számokat egy tartományban lévő egységekkel az Excelben?

Hogyan lehet az Excel egy vagy egyetlen cellájában futtatni az összeget?

Hogyan lehet gyorsan összefoglalni az Excel minden egyes oszlopának adatait?

Hogyan kerekítjük az értékeket akkor egy képlettel az Excelben?

Hogyan kerekítsük az értékeket az Excel összesítése előtt?

Hogyan összegezhetünk egy megadott sort vagy oszlopot egy megnevezett tartományban az Excelben?

Hogyan lehet összesíteni egy szám összes számjegyét az Excel programban?

Hogyan lehet összegezni a cellaértékeket a kis- és nagybetűk között az Excelben?

Hogyan összegezzük a cellákat szöveggel és számokkal az Excelben?

Hogyan lehet összegezni egy tartomány átlóját az Excelben?

Hogyan lehet összesíteni az egyes cellák első számjegyeit csak az Excel programban?

Hogyan összegezzük a legnagyobb vagy legkisebb 3 értéket az Excel listájában?

Hogyan lehet összegezni az 1-től n-ig számokat az Excel munkalapon?

Hogyan lehet összegezni a számokat az Excel bejelentkezésétől függetlenül?

Hogyan lehet összegezni vesszővel a számokat egyetlen Excel cellában?

Hogyan lehet összegezni vagy összeadni a számokat az Excel egyetlen cellájában?

Hogyan lehet összegezni vagy átlagolni az egyedi értékeket csak az Excelben?

Hogyan lehet összegezni vagy megszámolni az első n értéket egy Excel oszlopban vagy sorban?

Hogyan lehet összegezni az abszolút értékeket az Excelben?

Hogyan lehet az időt és a formátumot órákban, percekben vagy másodpercekben összegezni az Excelben?

Hogyan lehet összegezni az értékeket a szövegdobozokból?