Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Belépek  \/ 
x
or
x
Regisztráció  \/ 
x

or

Excel tippek: Számítás és képletek> Statisztikai függvények

COUNT funkció

Számolj karaktereket vagy szavakat

Hogyan lehet megszámolni egy karaktert egy Excel cellában vagy egy tartományban?

Hogyan lehet az Excel cellájában / tartományában / munkalapján számolni a karaktereket?

Hogyan lehet az Excel egyetlen cellájában megszámolni a vesszővel elválasztott értékeket?

Hogyan lehet megszámolni egy szöveg / szám / karakter gyakoriságát az Excel oszlopban?

Hogyan számolhatjuk, hogy egy szó vagy érték milyen gyakran fordul elő az Excel programban?

Hogyan lehet megszámolni a max vagy min előfordulást az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az „igen” vagy a „nem” válasz számát az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni bizonyos / specifikus szavak számát egy cellában vagy cellatartományban az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel celláinak sorait (sortöréseit)?

Hogyan lehet megszámolni az előfordulások számát egy oszlopban a Google munkalapon?

Hogyan lehet megszámolni egy adott karakter előfordulását az Excel cellájában?

Hogyan számolhatunk konkrét karaktereket (vesszőt / pontosvesszőt / kérdőjelet) az Excel cellájában / tartományában?

Hogyan lehet megszámolni egy oszlop szövegértékeinek gyakoriságát?

Hogyan lehet megszámolni az Excel cellájának sortöréseit?

Hogyan lehet megszámolni egy szó vagy karakter számát egy Excel oszlopban vagy cellában?

Hogyan számoljuk meg az Excel cellában a szóközök nélküli karakterek számát?

Hogyan lehet megszámolni a cellában lévő karakterek, betűk és számok számát?

Hogyan lehet megszámolni a vesszőkkel / kötőjelekkel elválasztott értékeket egy Excel cellájában?

Hogyan lehet megszámolni egy szó előfordulását egy oszlopban az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel / év / negyedév / hónap / hét előfordulások számát?

Hogyan számoljuk meg a szöveges karakterlánc előtti szóközök számát az Excel cellában?

Hogyan számoljuk meg a szöveges karakterláncok szóközének számát az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni, hogy egy karakter / szó hányszor jelenik meg egy cellában?

Hogyan lehet megszámolni, hogy egy szó / szám hányszor jelenik meg egy tartományban?

Hogyan lehet megszámolni a kis- vagy nagybetűk számát a cellában?

Hogyan számoljuk meg az Excel cellájában vagy tartományában lévő szavak számát?

Hogyan számolhatja a helyettesítő karaktereket (csillagokat vagy kérdőjeleket) az Excel programban?

Hogyan lehet meghatározni egy karakter / szöveg / karakterlánc gyakoriságát egy Excel tartományban?

Számoljon napokat két dátum között

Hogyan ellenőrizhető, hogy a dátum munkaszüneti nap-e, és az Excel-ben a napokat számolja-e a szünnapok kivételével?

Hogyan számoljuk / számoljuk ki az Excel két dátum közötti negyedét?

Hogyan számolhatjuk / számíthatjuk meg az Excel két dátum közötti heteit / hónapjait / éveit?

Hogyan számoljuk a két dátum közötti napokat, beleértve az Excel kezdő dátumát is?

Hogyan lehet megszámolni az Excel két dátum közötti szökőévek számát?

Hogyan számolhatjuk a két dátum közötti vasárnapi napokat az Excelben?

Hogyan számoljuk meg az Excel két dátuma közötti napok / munkanapok / hétvégék számát?

Hogyan számolhatjuk az Excelben a vasárnap / hétvégék kivételével a napok számát?

Hogyan lehet megszámolni egy hónapban a napok vagy munkanapok számát az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni a hétvégék / hétköznapok számát két dátum között az Excelben?

Számolja meg az ismétlődő vagy egyedi cellákat

Hogyan lehet összehasonlítani két oszlopot és megszámolni a különbségeket az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni és eltávolítani a duplikátumokat az Excel listájáról?

Hogyan lehet megszámolni az egymást követő duplikátumokat az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az ismétlődő értékeket az Excel oszlopában?

Hogyan számoljuk meg az Excel két oszlopának másolatát?

Hogyan lehet az oszlopban csak egyszer megszámolni ugyanazokat vagy duplikált értékeket?

Hogyan lehet megszámolni az Excel egyedi sorainak (több oszlop kombinációinak) számát?

Hogyan számolhat egyedi értékeket az Excel egy másik oszlopa alapján?

Hogyan számolhat egyedi értékeket több kritérium alapján az Excelben?

Hogyan lehet két dátum között megszámolni az egyedi értékeket az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az egyedi értékeket, kivéve a duplikátumokat az Excelben?

Hogyan számolhat egyedi értékeket az Excel szűrt oszlopában?

Hogyan lehet megszámolni az egyedi értékeket az elfordulási táblázatban?

Hogyan számolhat egyedi értékeket vagy számokat egy oszlopban az Excelben?

Hogyan számolhatunk üres értékeket tartalmazó egyedi értékeket egy Excel oszlopban?

Hogyan lehet megszámolni az egyedi értékeket több kritériummal az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az egyedi / ismétlődő dátumokat egy Excel oszlopban?

Hogyan lehet megszámolni az egyedi / ismétlődő dátumokat egy Excel oszlopban?

Hogyan lehet megkeresni és megszámolni az Excel duplikált celláit / értékeit egyetlen sorban?

Hogyan lehet gyorsan megszámolni az értékek első példányát az Excelben?

Számolja a cellákat figyelmen kívül hagyva

Hogyan számolhatjuk / összegezhetjük a cellákat az Excel szűrő alapján?

Hogyan számolhatjuk / összegezhetjük a páratlan / páros számokat vagy sorokat az Excelben?

Hogyan lehet csak pozitív vagy negatív számokat számolni / összegezni az Excelben?

Hogyan számoljuk meg az összes cellát, amelynek értéke / adata van egy tartományban az Excelben?

Hogyan számolhatunk üres cellákat vagy nem üres cellákat egy tartományban az Excelben?

Hogyan számolhat üres vagy nem üres cellákat az Excel szűrt tartományában?

Hogyan számolhat üres vagy nem üres cellákat az Excel szűrt tartományában?

Hogyan lehet megszámolni, hogy a cellák tartalmaznak-e dátumot / adatot az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel rejtett celláinak / sorainak / oszlopainak figyelmen kívül hagyását?

Hogyan lehet megszámolni a nullák vagy üres cellák figyelmen kívül hagyását az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excelben nem null értékű cellák számát?

Hogyan lehet megszámolni az Excel folyamatos üres celláinak számát?

Hogyan lehet megszámolni az adatokkal rendelkező cellák számát az Excel programban?

Hogyan lehet megszámolni az Excel tartományban a feltöltött cellák számát?

Hogyan lehet visszaszámolni a szűrt adatokat / listát az Excel kritériumaival?

Hogyan lehet gyorsan számlálni a látható vagy szűrt cellákat csak az Excelben?

Számoljon lapokat vagy munkafüzeteket

Hogyan lehet megszámolni a munkafüzet lapjainak számát?

Hogyan lehet megszámolni a munkafüzet látható lapjainak számát?

Hogyan lehet megszámolni az egyedi névvel ellátott munkalapokat az Excelben?

Hogyan lehet gyorsan megszámolni az összes megnyitott munkafüzet számát?

Hogyan lehet gyorsan megszámolni az elrejtett munkalapok számát az Excelben?

Számolja meg a specifikus cellákat

Hogyan számoljuk meg / összegezzük a cellákat az Excel betűszínei alapján?

Hogyan számolhatjuk / összegezhetjük az áthúzott cellákat az Excelben?

Hogyan lehet az Excel háttérszíne alapján megszámolni és összegezni a cellákat?

Hogyan lehet megszámolni a cellákat olyan formázással, mint például félkövér, dőlt az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni a számokat tartalmazó cellákat az Excel-ben?

Hogyan lehet megszámolni a cellákat meghatározott szöveggel és kitöltési / betűtípus színnel az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel-ben megjegyzésekkel ellátott cellák számát?

Hogyan lehet megszámolni vagy összegezni a cellákat a Google lap cellájának színe alapján?

Hogyan lehet megszámolni az Excel hibasejtjeinek / nem hiba celláinak számát?

Hogyan lehet megszámolni az árnyékolt cellák számát az Excelben?

Hogyan számolhatom / összegezhetem a cellákat színek szerint, feltételes formázással az Excelben?

Hogyan lehet összegezni / számolni a félkövér számokat az Excel cellatartományában?

Számoljon kritériumokkal

Hogyan lehet megszámolni az összes cellát egy adott érték kivételével az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel betűjével kezdődő cellákat?

Hogyan számoljuk meg a cellákat kétszer az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni a cellákat, ha a több feltétel egyike teljesül az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni a cellák egyezését X vagy Y értékkel az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel bizonyos értékével megegyező cellákat?

Hogyan lehet megszámolni azokat a cellákat, amelyek hossza nagyobb, mint egy adott szám az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni a kérdőjelű cellákat az Excel programban?

Hogyan lehet megszámolni az Excelben a kiválasztott szöveggel rendelkező cellákat?

Hogyan számolhatunk nullával rendelkező cellákat, de nem üresek az Excelben?

Hogyan számoljuk a cellákat / rekordokat csoportok szerint az Excelben?

Hogyan lehet számlálni az adatokat csoportonként az Excel programban?

Hogyan lehet megszámolni, hogy hány cella tartalmaz bizonyos szöveget vagy értéket az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni, ha a cella szöveget vagy annak egy részét tartalmazza az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni, ha a cella nem tartalmaz szöveget az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni, ha a cellák nem üresek, és nem egyenlőek-e az Excel adott szavával?

Hogyan lehet megszámolni, ha a cellák konkrét szöveggel kezdődnek vagy végződnek az Excelben?

Hogyan lehet számolni, ha az érték egy adott tartományba esik az Excelben?

Hogyan számolhatjuk a hálózati napokat két dátum között, beleértve az Excel szombatot is?

Hogyan lehet megszámolni az Excel két értéke vagy dátuma közötti cellák számát?

Hogyan lehet megszámolni az Excelben 0 (nulla) nagyobb vagy kisebb cellák számát?

Hogyan lehet megszámolni az Excel szövegével vagy számával rendelkező cellák számát?

Hogyan lehet megszámolni a cellák / sorok számát az Excel első üresedéséig?

Hogyan számoljuk meg a példányok számát, ha a karakterlánc hossza nagyobb, mint X az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel időtartamának előfordulásait?

Hogyan lehet két dátum közötti rekordokat megszámolni egyező feltételekkel az Excelben?

Hogyan lehet számlálni a sorokat, amíg az Excelben el nem ér egy bizonyos összegértéket?

Hogyan lehet megszámolni a vezető nullákkal rendelkező karakterláncokat az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni a cellákat az Excel bizonyos értéke vagy átlaga felett?

Hogyan lehet megszámolni / összegezni a cellákat, amelyek nagyobbak, de kisebbek, mint egy szám?

Hogyan számolhat egy adott értéket több munkalapon?

Hogyan lehet megszámolni az Excel adott értékénél nagyobb / kisebb abszolút értékeket?

Hogyan lehet tanúsítani dátum / hónap / év és dátumtartomány szerint az Excel programban?

Hogyan számolhatjuk a részleges karakterlánc / szubsztring egyezést az Excelben?

Hogyan számlálhat több kritériummal az Excelben?

Hogyan lehet gyorsan számolni a megjelenést 15 percenként az Excelben?

Hogyan lehet gyorsan megszámolni, ha a cellák egyenlőek-e x vagy y-vel az Excelben?

Hogyan lehet gyorsan megszámolni a cellák számát, amíg az érték nem változik az Excelben?

Egyéb

Hogyan lehet számolni (azonosítani) és módosítani a tizedesjegyet az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel egy bizonyos mappájában / könyvtárában lévő fájlokat?

Hogyan lehet megszámolni az egymást követő pozitív / negatív számok maximális számát az Excelben?

Hogyan számolhatjuk az egyesített cellákat a kiválasztott tartományban az Excelben?

Hogyan számoljuk meg a fél órás intervallumok számát az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel oszlopában lévő csúcsok számát?

Hogyan lehet megszámolni, hogy egy cellában hányszor változtattak meg Excel-ben?

Hogyan számolhatjuk vagy számíthatjuk ki az Excel között a ledolgozott órákat?

Hogyan számolhatjuk az aktív lap oldalszüneteit az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel betűi közötti különbséget?

Hogyan lehet megszámolni egy lap nyomtatott oldalainak számát?

Hogyan lehet megszámolni a Pdf fájlok oldalszámát az Excelben?

Hogyan számolhatjuk az összes kattintást egy adott cellában az Excelben?

Hogyan lehet megszámolni az Excel összes táblázatának teljes sorait?

Hogyan lehet megszámolni a cellák értékét kis- és nagybetűkkel az Excelben?

Hogyan számolhatunk valamit az Excel kiválasztott celláiban?

Hogyan lehet összesíteni / megszámolni a bejelölt jelölőnégyzeteket az Excelben?

Hogyan lehet összegezni vagy megszámolni az első n értéket egy Excel oszlopban vagy sorban?