Ugrás a tartalomra

Excel funkciók útmutató | ExtendOffice


Kocka

Leírás

érvek

CUBEKPIMEMBER A kulcsteljesítmény-mutató (KPI) tulajdonságot adja vissza connection, kpi_name, kpi_property, [caption]
CUBEMEMBER Egy kockából egy tagot vagy sort ad vissza connection, member_expression, [caption]
CUBESET A tagok vagy sorok számított halmazát adja eredményül connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by]
CUBESETCOUNT Egy készlet elemeinek számát adja vissza set
CUBEVALUE Összesített értéket ad vissza egy több tag_expression argumentum alapján szűrt kockából connection, [member_expression1], [member_expression2], …

adatbázis

Leírás

érvek

DAVERAGE A konkrét feltételeknek megfelelő átlagot ad vissza database, field, criteria
DCOUNT Megszámolja azokat a cellákat, amelyek számokat tartalmaznak egy adatbázis rekordmezőjében, és amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek database, field, criteria
DCOUNTA Megszámolja azokat a cellákat, amelyek egy adatbázis rekordmezőjében megfelelnek a megadott feltételeknek database, field, criteria
DGET Egyetlen értéket ad vissza az adatbázis adott mezőjében, amely megfelel a feltételeknek database, field, criteria
DMAX Maximum értéket ad vissza, amely megfelel az adott feltételeknek database, field, criteria
DMIN Minimum értéket ad vissza, amely megfelel az adott feltételeknek database, field, criteria
DPRODUCT A meghatározott feltételeknek megfelelő terméket adja vissza database, field, criteria
DSTDEV Egy sokaság szórásának becsült értékét adja vissza egy minta alapján, a mintaadatbázis azon értékei felhasználásával, amelyek megfelelnek az Ön által megadott feltételeknek. database, field, criteria
DSTDEVP Egy sokaság szórását adja vissza a teljes adatbázis azon számainak felhasználásával, amelyek megfelelnek az Ön által megadott feltételeknek database, field, criteria
DSUM Egy adatbázisból a megadott feltételeknek megfelelő számok összegét adja vissza database, field, criteria
DVAR Becsli az adott feltételeknek megfelelő mezőből lekért minta szórását database, field, criteria
DVARP Az adott feltételeknek megfelelő mezőből leolvasott teljes sokaság varianciáját adja vissza database, field, criteria

Dátum és idő

Leírás

érvek

DATE Létrehoz egy dátumot év, hónap és nap year, month, day
DATEDIF Két dátum közötti éveket, hónapokat vagy napokat adja vissza start_date, end_date, unit
DATEVALUE A szöveges formátumban tárolt dátumot érvényes dátummá alakítja date_text
DAY Lekéri a napot számként (1-től 31-ig) egy dátumból date
DAYS Lekéri a két dátum közötti napok számát start_date, end_date
DAYS360 Lekéri a napok számát 2 dátum között egy 360 napos évben start_date, end_date, [method]
EDATE n hónapot ad hozzá egy dátumhoz start_date, months
EOMONTH Lekéri a hónap utolsó napját n hónap múlva a jövőben vagy a múltban start_date, months
ISOWEEKNUM Lekéri az ISO hét számát egy adott dátumtól date
HOUR Lekéri az órát számként (0-tól 23-ig) a dátum és idő alapján serial_number
MINUTE A percet számként adja vissza (0-tól 59-ig). serial_number
MONTH A hónapot egész számként kapja meg (1-től 12-ig) a dátumtól számítva serial_number
NETWORKDAYS Lekéri a két dátum közötti munkanapok számát start_date, end_date, [holidays]
NETWORKDAYS.INTL Munkanapokat kap két dátum között start_date, end_date, [weekend], [holidays]
NOW Lekéri az aktuális dátumot és időt //
SECOND A másodperceket számként adja vissza (0-tól 59-ig). serial_number
TIME Időt hoz létre órákkal, percekkel és másodpercekkel hour, minute, second
TIMEVALUE Időt kap egy szöveges karakterláncból time_text
TODAY Lekéri az aktuális dátumot //
WEEKDAY A hét napját számként (1-től 7-ig) kapja meg a dátumtól serial_number, [return_type]
WEEKNUM Visszaadja az adott év dátumának heti számát serial_number, [return_type]
WORKDAY Hozzáadja a munkanapokat a megadott kezdési dátumhoz, és visszaadja a munkanapot start_date, days, [holidays]
WORKDAY.INTL Hozzáadja a munkanapokat a megadott kezdési dátumhoz, és egy munkanapot ad vissza, kivéve az egyéni hétvégét és ünnepnapokat start_date, days, [weekend], [holidays]
YEAR A megadott dátum alapján adja vissza az évet egy négyjegyű sorozatszám formátumban serial_number
YEARFRAC Kiszámítja a tört évet tizedes formátumban a megadott dátumok között start_date, end_date, [basis]

Mérnöki

Leírás

érvek

BESSELI Kiszámítja a módosított Bessel-függvényt x, n
BESSELJ A Bessel-függvényt adja vissza meghatározott x értékhez és sorrendhez x, n
BESSELK A módosított Bessel-függvényt adja vissza x, n
BESSELY A Bessel-függvényt adja vissza x, n
BIN2DEC Egy bináris számot decimális számmá alakít át number
BIN2HEX Egy bináris számot hexadecimális számmá alakít át number, [places]
BIN2OCT A bináris számot oktális számmá alakítja number, [places]
BITAND Egy decimális számot ad vissza, amely két megadott szám bitenkénti „ÉS”-jét reprezentálja number1, number2
BITLSHIFT Egy meghatározott számú bittel balra eltolva decimális számot ad vissza number, shift_amount
BITOR Két megadott szám bitenkénti 'VAGY' értékét adja vissza number1, number2
BITRSHIFT A megadott számot a megadott számú bittel jobbra tolva adja vissza number, shift_amount
BITXOR Két megadott szám bitenkénti 'XOR' értékét adja vissza number1, number2
COMPLEX A valós és imaginárius együtthatókat komplex számmá alakítja real_num, i_num, [suffix]
CONVERT Egy adott számot az egyik mérési rendszerből a másikba konvertál number, from_unit, to_unit
DEC2BIN A decimális számot bináris számmá alakítja number, [places]
DEC2HEX Egy decimális számot hexadecimális számmá alakít át number, [places]
DEC2OCT A decimális számot oktális számmá alakítja number, [places]
DELTA Összehasonlít két numerikus értéket, és ellenőrzi, hogy egyenlőek-e number1, number2
ERF Az alsó_határ és felső_korlát közé integrált hibafüggvényt adja vissza lower_limit, [upper_limit]
ERF.PRECISE A nulla (0) és a határérték közé integrált hibafüggvényt adja vissza x
ERFC Az alsó határ és a végtelen közé integrált kiegészítő hibafüggvényt adja vissza x
ERFC.PRECISE A határérték és a végtelen közé integrált kiegészítő hibafüggvényt adja vissza x
GESTEP Ellenőrzi, hogy a megadott szám nagyobb-e vagy egyenlő-e a megadott lépésértékkel, és 1-et ad vissza, ha IGAZ, és 0-t, ha HAMIS number, [step]
HEX2BIN A hexadecimális számot bináris számmá alakítja number, [places]
HEX2DEC A hexadecimális számot bináris számmá alakítja number
HEX2OCT A hexadecimális számot bináris számmá alakítja number, [places]
IMABS Egy komplex szám abszolút értékét adja eredményül inumber
IMAGINARY Egy adott komplex szám képzeletbeli együtthatóját adja eredményül inumber
IMARGUMENT Egy adott komplex szám radiánban kifejezett szögét adja eredményül inumber
IMCONJUGATE Egy adott komplex szám komplex konjugátumát adja eredményül inumber
IMCOS Egy adott komplex szám koszinuszát adja eredményül inumber
IMCOSH Egy adott komplex szám hiperbolikus koszinuszát adja eredményül inumber
IMCOT Egy adott komplex szám kotangensét adja eredményül inumber
IMCSC Egy adott komplex szám koszekánsát adja eredményül inumber
IMCSCH Egy adott komplex szám hiperbolikus koszekánsát adja eredményül inumber
IMDIV Kiszámítja két adott komplex szám hányadosát inumber1, inumber2
IMEXP Egy adott komplex szám exponenciálisát adja eredményül inumber
IMLN Egy adott komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül inumber
IMLOG2 Egy adott komplex szám 2-es bázisú logaritmusát adja eredményül inumber
IMLOG10 Egy adott komplex szám közös (10-es) logaritmusát adja eredményül inumber
IMPOWER Adott hatványra emelt komplex számot ad vissza inumber
IMPRODUCT Kiszámítja egy vagy több komplex szám szorzatát inumber1, [inumber2], ...
IMREAL Egy adott komplex szám valós együtthatóját adja eredményül inumber
IMSEC Egy komplex szám szekánsát adja eredményül inumber
IMSECH Egy komplex szám hiperbolikus szekánsát adja eredményül inumber
IMSIN Egy komplex szám szinuszát adja eredményül inumber
IMSINH Egy komplex szám hiperbolikus szinuszát adja eredményül inumber
IMSQRT Egy komplex szám négyzetgyökét adja eredményül inumber
IMTAN Egy adott komplex szám tangensét adja eredményül inumber
IMSUB Két komplex szám különbségét adja eredményül inumber1, inumber2
IMSUM Két vagy több komplex szám összegét számítja ki inumber1, [inumber2], ...
OCT2BIN Egy oktális számot bináris számmá alakít number, [places]
OCT2DEC Oktális számot decimális számmá alakít át number
OCT2HEX Oktális számot hexadecimális számmá alakít át number, [places]

Pénzügyi

Leírás

érvek

ACCRINT A felhalmozott kamatot időszakosan visszaadja issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]
ACCRINTM Visszaadja a felhalmozott kamatot a lejáratkor issue, settlement, rate, par, [basis]
AMORDEGRC Egy eszköz lineáris értékcsökkenését adja vissza minden elszámolási időszakra az eszközök élettartamán alapuló értékcsökkenési együttható alkalmazásával cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Egy eszköz lineáris értékcsökkenését adja eredményül minden elszámolási időszakra cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
COUPDAYBS A kuponperiódus kezdete és az elszámolás dátuma között eltelt napok számát adja vissza settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYS A kuponperiódus napok számát adja vissza, beleértve az elszámolás dátumát settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYSNC Az elszámolás napjától a következő kupondátumig számított napok számát adja vissza settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNCD Az elszámolási dátum után következő kupondátumot adja vissza settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNUM Az elszámolás napja és a lejárat napja között fizetendő kuponok számát adja vissza settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPPCD Az elszámolási dátum előtti kupondátumot adja vissza settlement, maturity, frequency, [basis]
CUMIPMT A kezdeti időszak és a befejező időszak közötti terhelésre fizetett halmozott kamatot adja vissza rate, nper, pv, start_period, end_period, type
CUMPRINC Kiszámítja a kezdeti és a záró időszak közötti terhelésre fizetett összesített tőkeösszeget rate, nper, pv, start_period, end_period, type
DB Egy eszköz meghatározott időszakra vonatkozó értékcsökkenését adja vissza fix csökkenő egyenleg módszerrel cost, salvage, life, period, [month]
DDB Egy eszköz adott időszakra vonatkozó értékcsökkenését adja vissza kétszeres csökkenő egyenleg módszer vagy más meghatározott módszer használatával cost, salvage, life, period, [factor]
DISC Egy értékpapír diszkontrátáját adja vissza settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
DOLLARDE A tört jelöléssel kifejezett dollárértéket decimálissá alakítja fractional_dollar, fraction
DOLLARFR A decimálisban kifejezett dollárértéket tört jelöléssé alakítja decimal_dollar, fraction
DURATION Kiszámítja egy olyan értékpapír futamidejét, amely időszakosan kamatot fizet settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis]
EFFECT Kiszámítja az effektív éves kamatlábat nominal_rate, npery
FV Kiszámítja egy befektetés jövőbeli értékét rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Kiszámítja egy átalányösszegű befektetés jövőbeli értékét állítható kamatlábakkal principal, schedule
INTRATE Kiszámítja a teljesen befektetett értékpapír kamatlábait settlement, maturity, investment, redemption, [basis]
IPMT Kiszámítja a kamatfizetést a meghatározott időszakra egy befektetés vagy terhelés esetén rate, per, nper, pv, [fv], [type]
IRR Kiszámítja a belső megtérülési rátát a rendszeres időközönként előforduló pénzáramlások sorozatához values, [guess]
ISPMT Kiszámítja egy befektetés vagy hitel adott időszakára vonatkozó kamatfizetést rate, per, nper, pv
MDURATION Kiszámítja egy értékpapír módosított Macauley időtartamát settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]
MIRR Kiszámítja a pénzáramlások sorozatának módosított belső megtérülési rátáját values, finance_rate, reinvest_rate
NOMINAL Kiszámítja a névleges éves kamatlábat effect_rate, npery
NPER Kiszámítja a befektetési vagy hitelezési időszakok számát rate, pmt, pv, [fv], [type]
NPV Kiszámítja a befektetés nettó jelenértékét rate, value1, [value2], ...
ODDFPRICE 100 USD névértékenkénti árat téríti vissza, páratlan első periódussal settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDFYIELD Az értékpapír hozamát adja vissza páratlan első periódussal settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
ODDLPRICE 100 USD névértékenkénti árat téríti vissza, páratlan utolsó időszakkal settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDLYIELD Az értékpapír hozamát adja vissza páratlan utolsó periódussal settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
PDURATION A szükséges időszakok számát adja vissza, amíg egy befektetés elér egy adott értéket rate, pv, fv
PMT Visszaadja a hitel törlesztéséhez szükséges rendszeres fizetést rate, nper, pv, [fv], [type]
PPMT Egy adott hitelrészlet tőkerészét adja vissza rate, per, nper, pv, [fv], [type]
PRICE Egy kötvény árát adja vissza 100 USD névértékenként, amely időszakos kamatot fizet settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
PRICEDISC Egy diszkontált értékpapír 100 dolláros névértékére eső árat adja vissza settlement, maturity, discount, redemption, [basis]
PRICEMAT Egy olyan értékpapír 100 dolláros névértékére eső árat adja vissza, amely lejáratkor kamatot fizet settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]
PV Egy kölcsön vagy egy befektetés jelenértékét adja vissza állandó kamatláb alapján rate, nper, pmt, [fv], [type]
RATE Egy járadék időszakonkénti kamatlábat adja vissza nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]
RECEIVED A teljesen befektetett értékpapír lejáratkor kapott összegét adja vissza settlement, maturity, investment, discount, [basis]
RRI Számértéket ad vissza. Az eredményt százalékos formátumra formázhatja nper, pv, fv
SLN Az eszköz egy időszakra vonatkozó lineáris értékcsökkenését adja eredményül cost, salvage, life
SYD Az eszköz adott időszakra vonatkozó értékcsökkenési éveinek összegét adja vissza cost, salvage, life, per
TBILLEQ A kincstárjegy kötvényekvivalens hozamát adja vissza settlement, maturity, discount
TBILLPRICE Kincstárjegy ára 100 dolláronként settlement, maturity, discount
TBILLYIELD Kincstárjegy hozamát adja vissza settlement, maturity, pr
VDB Az értékcsökkenést a kétszeres csökkenő egyenleg módszerével számítja ki cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]
XIRR Kiszámítja a szabálytalan pénzáramlások belső megtérülési rátáját values, dates, [guess]
XNPV Kiszámítja a nettó jelenértéket a szabálytalan pénzáramlásokhoz rate, values, dates
YIELD Kiszámítja egy időszakos kamatot fizető értékpapír hozamát settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
YIELDDISC A diszkontált értékpapír éves hozamát adja vissza settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
YIELDMAT Egy olyan értékpapír éves hozamát adja vissza, amely a lejáratkor kamatot fizet settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]

Információ

Leírás

érvek

CELL Visszaadja a kért információkat egy megadott celláról info_type, [reference]
ERROR.TYPE Egy adott hibaértéknek megfelelő számot ad vissza error_val
INFO Részleteket ad vissza az aktuális működési környezetről type_text
ISBLANK Ha egy cella üres vagy üres, IGAZ értéket ad vissza, ellenkező esetben pedig HAMIS értéket ad vissza value
ISERR Bármilyen hibatípus esetén IGAZ értéket ad vissza (kivéve #N/A), egyébként pedig HAMIS értéket ad vissza value
ISERROR Ellenőrzi, hogy a kezdeti megadott kifejezés vagy érték Excel-hibát ad-e vissza value
ISEVEN Ellenőrzi, hogy egy megadott szám (vagy numerikus kifejezés) páros-e number
ISFORMULA Ellenőrzi, hogy egy cella tartalmaz-e képletet reference
ISLOGICAL Ellenőrzi, hogy egy megadott érték vagy kifejezés logikai értéket ad-e vissza (IGAZ és HAMIS) value
ISNA Ellenőrzi, hogy egy érték vagy kifejezés Excel #N/A hibát ad-e vissza value
ISNONTEXT IGAZ értéket ad vissza, ha egy adott érték nem szöveges value
ISNUMBER IGAZ értéket ad vissza, ha egy adott érték szám value
ISODD IGAZ értéket ad vissza, ha egy adott érték páratlan szám value
ISOMITTED Ellenőrzi, hogy az érték kimaradt-e a LAMBDA függvényben argument
ISREF IGAZ értéket ad vissza, ha egy adott érték referencia value
ISTEXT IGAZ értéket ad vissza, ha egy adott érték szöveg value
N Értéket számmá alakít value
NA A #N/A hibaértéket adja vissza //
SHEET Egy referencialap indexszámát adja vissza Excelben [value]
SHEETS Egy adott hivatkozás lapjainak számát adja vissza [reference]
TYPE A megadott érték típusát adja vissza value

logikus

Leírás

érvek

AND Több feltételt is tesztel, hogy igazat vagy hamisat adjon vissza logical1, [logical2], ...
BYCOL Egy LAMBDA függvényt alkalmaz egy adott tömb minden oszlopára, és az oszloponkénti eredményt egyetlen tömbként adja vissza array, lambda(column)
BYROW Egy LAMBDA függvényt alkalmaz egy adott tömb minden sorára, és a soronkénti eredményt egyetlen tömbként adja vissza array, lambda(row)
FALSE Létrehozza a logikai FALSE értéket //
IF Egy adott állapot vizsgálata logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
IFERROR Csapdák és kezeli a hibákat value, value_if_error
IFNA Csapdák és kezeli a #N/A hibákat value, value_if_na
IFS Több feltételt is tesztel az első egyezés visszaadásához logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...
LAMBDA Egyéni függvényeket hoz létre, amelyek újra felhasználhatók a munkafüzetben [parameter1, parameter2, …], calculation
LET Neveket rendel a számítási eredményekhez name1, name1_value, [name2/name2_value], ...,calculation
MAKEARRAY Egy számított tömböt ad vissza a megadott számú sor és oszlop alapján rows, columns, lambda(r,c,calculation)
MAP Egy tömböt ad vissza, amely a megadott tömb(ek) minden értékének új értékre való leképezésével jön létre array1, [array2], ..., lambda
NOT Megfordítja az érveket vagy eredményeket logical
OR Több feltételt tesztel a VAGY funkcióval logical1, [logical2], ...
REDUCE Visszaadja az akkumulátor teljes értékét, csökkentve a tömböt egy halmozott értékre [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SCAN Egy tömböt ad vissza, amely tartalmazza a köztes értékeket a tömb vizsgálata közben [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SWITCH Több értéknek felel meg, de az első egyezést adja vissza expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default]
TRUE Létrehozza a logikai IGAZ értéket //
XOR Kizárólagos VAGY funkciót hajt végre logical1, [logical2], ...

Keresés és hivatkozás

Leírás

érvek

ADDRESS Visszaadja a cellacím hivatkozását oszlop- és sorszám szerint row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]
AREAS A hivatkozást alkotó területek számát adja vissza reference
CHOOSE Egy értéket ad vissza az érték argumentum listájából a megadott indexszámmal index_num, value1, [value2], ...
CHOOSECOLS Egy tömbben vagy tartományban megadott oszlopokat adja vissza array, col_num1, [col_num2],...
CHOOSEROWS Egy tömb vagy egy tartomány megadott sorait adja vissza array, row_num1, [row_num2],...
COLUMN A képletben megjelenő oszlop számát vagy az adott hivatkozás oszlopszámát adja vissza reference
COLUMNS Egy adott tömbben vagy hivatkozásban lévő oszlopok teljes számát adja vissza array
DROP Egy tömb adott sorait vagy oszlopait adja vissza a megadott szám alapján array, rows, [columns]
EXPAND Kibővíti vagy kiegészíti a tömböt meghatározott számú sor és oszlop méretre array, rows, [columns], [pad_with]
FIELDVALUE Lekéri a mezőadatokat a kapcsolódó adattípusokból, például a részvények vagy a földrajzi adatok típusaiból value, field_name
FILTER Egy sor adatot szűr, és dinamikusan visszaadja az egyező eredményeket array, include, [if_empty]
FORMULATEXT Egy képletet ad vissza szöveges karakterláncként egy adott hivatkozásból reference
GETPIVOTDATA Adatokat ad vissza a kimutatástábla szerkezete alapján data_field, pivot_table, [field1, item1], ...
HLOOKUP Értéket keres a táblázatban az első sor egyeztetésével value, table, row_index, [range_lookup]
HSTACK Több tömböt kombinál vízszintesen egy nagy tömbbe array1,[array2],...
HYPERLINK Hiperhivatkozást hoz létre, amely egy adott weboldalra, cellahivatkozásra hivatkozik link_location, [friendly_name]
INDEX Visszaadja a megjelenített értéket egy tartomány vagy tömb adott pozíciója alapján array, row_num, [col_num], [area_num]
INDIRECT Egy szöveges karakterláncot érvényes hivatkozássá alakít át ref_text, [a1]
LOOKUP Megtalál egy bizonyos értéket egy oszlopos tartományban lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Lekéri egy elem pozícióját egy tömbben lookup_value, lookup_array, [match_type]
OFFSET Egy referencia-eltolást ad vissza egy kezdőponttól reference, rows, cols, [height], [width]
ROW Egy hivatkozás sorszámát adja vissza [reference]
ROWS Egy hivatkozásban vagy egy tömbben lévő sorok számát adja vissza array
SORT Egy tartomány vagy tömb tartalmát növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezi array, [sort_index], [sort_order], [by_col]
SORTBY Egy tartomány vagy tömb tartalmát a megfelelő tartomány vagy tömb értékei alapján rendezi array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],...
TAKE Adott számú összefüggő sort vagy oszlopot ad vissza egy adott tömb elejétől vagy végétől array, rows,[columns]
TOCOL Egy tömböt vagy tartományt egyetlen oszlopmá alakít át array, [ignore], [scan_by_column]
TOROW Egy tömböt vagy tartományt egyetlen sorrá alakít át array, [ignore], [scan_by_column]
TRANSPOSE Elforgatja egy tartomány vagy tömb tájolását array
UNIQUE Egyedi értékeket von ki egy adattartományból array, [by_col], [exactly_once]
VLOOKUP Értéket keres a táblázatban, ha az első oszlopban megegyezik, és egy bizonyos oszlopból visszaadja az értéket lookup_value, Table_array, col_index, [range_lookup]
VSTACK Több tömböt függőlegesen egyesít egy nagy tömbbé array1,[array2],...
WRAPROWS Egy sort vagy oszlopot több sorrá alakít át az egyes sorban lévő értékek számának megadásával. avector, wrap_count, [pad_with]
WRAPCOLS Egyetlen sort vagy oszlopot több oszlopmá alakít át az egyes oszlopokban található értékek számának megadásával. vector, wrap_count, [pad_with]
XMATCH Egy adott érték relatív pozícióját adja vissza egy függőleges vagy vízszintes tömbben vagy tartományban lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode]

Matematika és trigonometria

Leírás

érvek

ABS A szám abszolút értékét adja vissza number
ACOS A szám arckoszinuszát (inverz koszinuszát) adja eredményül number
ACOSH Egy szám inverz hiperbolikus koszinuszát adja eredményül number
ACOT A szám arckotangensét (inverz kotangensét) adja eredményül number
ACOTH Egy szám inverz hiperbolikus kotangensét adja eredményül number
AGGREGATE A konkrét használt függvény alapján tér vissza function_num, options, ref1, [ref2]
ARABIC Egy arab számot ad vissza a megadott római számmal text
ASIN Egy háromszög szögét adja eredményül radiánban number
ASINH Egy szám inverz hiperbolikus szinuszát adja eredményül number
ATAN Egy szám arctangensét (inverz érintőjét) adja eredményül number
ATAN2 A megadott x- és y-koordináták arctangensét (inverz érintőjét) adja eredményül x_num, y_num
ATANH Egy szám inverz hiperbolikus tangensét adja eredményül number
BASE A konvertált szám szöveges megjelenítését adja vissza egy másik bázisra number, radix, [min_length]
CEILING A számot a legközelebbi többszörösre kerekíti number, multiple
CEILING.MATH Felkerekíti a számot a legközelebbi többszörösre vagy a legközelebbi egész számra number, [significance], [mode]
CEILING.PRECISE Egy számot ad vissza, amelyet a legközelebbi egész számra vagy a legközelebbi meghatározott jelentőségű többszörösére kerekít number, [significance]
COMBIN Egy adott számú elemhez tartozó kombinációk számát adja vissza number, number_chosen
COMBINA Egy adott számú elem kombinációinak számát adja vissza, megengedett ismétlődésekkel number, number_chosen
COS Egy radiánban megadott szög koszinuszát adja eredményül number
COSH Egy adott szám hiperbolikus koszinuszát adja eredményül number
COT Számítsa ki egy szög kotangensét radiánban! number
COTH Egy hiperbolikus szög hiperbolikus kotangensét adja vissza radiánban number
CSC Egy radiánban megadott szög koszekánsát adja eredményül array, number
CSCH Egy radiánban megadott szög hiperbolikus koszekánsát adja eredményül array, number
DECIMAL Tizedes számot ad vissza text, radix
DEGREES Szöget ad vissza fokban angle
EVEN A számokat nulláról a legközelebbi páros egész számra kerekíti number
EXP Az e állandó n-edik hatványra emelt eredményét adja vissza number
FACT Egy adott szám faktoriálisát adja eredményül number
FACTDOUBLE Egy adott szám dupla faktoriálisát adja eredményül number
FLOOR Egy adott számot lefelé kerekít a megadott szignifikancia legközelebbi többszörösére number, significance
FLOOR.MATH Egy adott számot lefelé kerekít a megadott szignifikancia legközelebbi egészére vagy többszörösére number, [significance], [mode]
FLOOR.PRECISE Egy adott számot lefelé kerekít a megadott szignifikancia legközelebbi egészére vagy többszörösére number, [significance]
GCD Két vagy több egész szám legnagyobb közös osztóját adja eredményül number1, [number2], ...
INT Egy szám egész részét adja vissza úgy, hogy lefelé kerekíti a legközelebbi egész számra number
ISO.CEILING Felkerekíti a legközelebbi egész számot vagy a legközelebbi szignifikancia többszörösét number, [significance]
LCM Az egész számok legkisebb közös többszörösét adja eredményül number1, [number2], ...
LN Egy adott szám természetes logaritmusát adja eredményül number
LOG Egy szám logaritmusát adja vissza egy megadott alapot használva number, [base]
LOG10 Egy adott szám 10-es bázisú logaritmusát adja eredményül number
MDETERM Egy tömb mátrixdeterminánsát adja vissza array
MINVERSE Egy adott tömb inverz mátrixát adja eredményül array
MMULT Két tömb mátrixszorzatát adja eredményül array1, array2
MOD Az osztás utáni maradékot adja vissza number, divisor
MROUND Egy számot ad vissza a legközelebbi megadott többszörösre kerekítve number, multiple
MULTINOMIAL A megadott értékek összege faktoriálisának és az értékek faktoriálisának szorzatának arányát adja eredményül number1, [number2], ...
MUNIT Egy egységmátrixot ad vissza a megadott mérethez dimension
NEGBINOM.DIST Returns a negatív binomiális eloszlást adja vissza number_f, number_s, probability_s, cumulative
ODD Felkerekít egy számot a legközelebbi páratlan egész számra number
PI A pi matematikai állandó 3.14159265358979 számát adja vissza //
POWER Egy adott hatványra emelt szám eredményét adja vissza number, power
PRODUCT Kiszámítja az argumentumként megadott cellaértékek szorzatát number1, [number2], ...
QUOTIENT Az osztásnak csak az egész részét adja vissza numerator, denominator
RADIANS Fokokat radiánra konvertál angle
RAND 0 és 1 közötti véletlenszerű valós számot ad vissza //
RANDBETWEEN Egy véletlenszerű egész számot ad vissza két megadott szám között bottom, top
ROMAN Szövegként egy arab számot római számmá alakít át number, [form]
ROUND Egy számot meghatározott számú számjegyre kerekít number, num_digits
ROUNDDOWN Felfelé kerekít egy számot (nulla felé) meghatározott számú számjegyre number, num_digits
ROUNDUP Felfelé kerekít egy számot (nullától távolabb) meghatározott számú számjegyre number, num_digits
SEC Egy radiánban megadott szög szekánsát adja eredményül number
SECH Egy szög hiperbolikus szekánsát adja eredményül radiánban number
SERIESSUM Hatványsor összegét adja eredményül x, n, m, coefficients
SIGN Egy szám előjelét adja vissza number
SIN Egy szög szinuszát adja vissza radiánban number
SINH Egy szám hiperbolikus szinuszát adja eredményül number
SQRT Egy szám négyzetgyökét adja eredményül number
SQRTPI Egy megadott szám négyzetgyökét adja eredményül szorozva pi-vel number
SUBTOTAL Részösszeget ad vissza egy listában vagy adatbázisban function_num, ref1, [ref2], ...
SUM Számok összegét adja eredményül number1, [number2], …
SUMIF Egy számlista összegzését adja eredményül az adott feltételek alapján range, criteria, sum_range
SUMIFS Az összes meghatározott feltételnek megfelelő számok listájának összegzését adja vissza sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
SUMPRODUCT A szorzott és összegzett tömbök eredményét adja vissza array1, [array2], ...
SUMSQ Az értékek négyzeteinek összegét adja eredményül number1, [number2], …
SUMX2MY2 Két adott tömbben lévő megfelelő értékek négyzeteinek különbségének összegét adja eredményül array_x, array_y
SUMX2PY2 Két adott tömb megfelelő értékeinek négyzetösszegét adja eredményül array_x, array_y
SUMXMY2 Két adott tömb megfelelő értékeinek különbségeinek négyzetösszegét adja eredményül array_x, array_y
TAN Egy szög érintő értékét adja vissza number
TANH Egy megadott szám hiperbolikus tangensét adja eredményül. number
TRUNC Adott pontosság alapján csonka számot ad vissza number, num_digits

Statisztikai

Leírás

érvek

AVEDEV A megadott számok átlagtól való abszolút eltéréseinek átlagát adja eredményül number1, [number2], ...
AVERAGE A megadott számok átlagát (számtani átlagát) adja eredményül number1, [number2], ...
AVERAGEA A megadott értékek átlagát (számtani átlagát) adja eredményül value1, [value2], ...
AVERAGEIF A megadott feltételeknek megfelelő tartományban lévő számok átlagát (számtani átlagát) adja eredményül range, criteria, [average_range]
AVERAGEIFS Egy vagy több megadott feltételnek megfelelő tartomány számainak átlagát (számtani átlagát) adja eredményül average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
BETA.DIST A béta eloszlást adja vissza, amelyet általában a minták közötti százalékos eltérések tanulmányozására használnak. x, alpha, beta, cumulative, [A], [B]
BETA.INV A kumulatív béta valószínűségi sűrűségfüggvény fordítottját adja vissza egy megadott béta eloszlás esetén probability, alpha, beta, [A], [B]
BETADIST Rfordítja a kumulatív béta valószínűségi sűrűségfüggvényt x, alpha, beta, [A], [B]
BETAINV R a kumulatív béta valószínűségi sűrűségfüggvény inverzét adja meg probability, alpha, beta, [A], [B]
BINOM.DIST A binomiális eloszlás valószínűségét adja eredményül number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOMDIST A binomiális eloszlás valószínűségét adja eredményül number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOM.DIST.RANGE A binomiális eloszlás valószínűségét adja vissza egy meghatározott számú kísérletből egy meghatározott tartományba eső sikerek számához trials, probability_s, number_s, [number_s2]
BINOM.INV Azt a minimális értéket adja vissza, amelynél a kumulatív binomiális eloszlás nagyobb vagy egyenlő, mint egy feltétel trials, probability_s, alpha
CRITBINOM Azt a minimális értéket adja vissza, amelynél a kumulatív binomiális eloszlás nagyobb vagy egyenlő, mint egy feltétel trials, probability_s, alpha
CHISQ.DIST A khi-négyzet eloszlás balra irányú valószínűségét adja eredményül x, deg_freedom, cumulative
CHISQ.DIST.RT A khi-négyzet eloszlás jobboldali valószínűségét adja eredményül x, deg_freedom
CHISQ.INV A khi-négyzet eloszlás bal irányú valószínűségének fordítottját adja eredményül probability, deg_freedom
CHISQ.INV.RT A khi-négyzet eloszlás jobboldali valószínűségének fordítottját adja eredményül probability, deg_freedom
CHISQ.TEST Két megadott adatkészlet khi-négyzet eloszlását adja eredményül actual_range, expected_range
CONFIDENCE.NORM Normál eloszlást használ a populáció átlagának konfidenciaintervallumának kiszámításához alpha, standard_dev, size
CONFIDENCE.T A tanulói eloszlást használja a populációs átlag konfidenciaintervallumának kiszámításához alpha, standard_dev, size
CORREL Két cellatartomány korrelációs együtthatóját adja eredményül array1, array2
COUNT A számokat tartalmazó cellák számát adja vissza value1, [value2]
COUNTA A cellák számát adja vissza az üres cellák nélkül value1, [value2]
COUNTBLANK Az üres cellák számát adja vissza range
COUNTIF A kritériumnak megfelelő cellák számát adja vissza range, criteria
COUNTIFS A több feltételnek megfelelő cellák számát adja vissza criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2], ...
COVARIANCE.P Két adatkészlet populációs varianciáját adja eredményül array1, array2
COVARIANCE.S Két adathalmaz mintavarianciáját adja eredményül array1, array2
COVAR Két adathalmaz varianciáját adja eredményül array1, array2
DEVSQ A minta átlagától való eltérések négyzetösszegét adja eredményül number1, [number2], ...
EXPON.DIST Az exponenciális eloszlást adja vissza a megadott x érték és az eloszlás paramétere alapján array1, arry2, cumulative
EXPONDIST Az exponenciális eloszlást adja vissza a megadott x érték és az eloszlás paramétere alapján array1, arry2, cumulative 
F.DIST Az F valószínűségi eloszlást adja eredményül x, deg_freedom1, deg_freedom2, cumulative
FDIST A (jobboldali) F valószínűségi eloszlást adja eredményül x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.DIST.RT Kiszámítja a (jobboldali) F valószínűségi eloszlást x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.INV Az F valószínűségi eloszlás inverzét adja eredményül probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FINV A (jobboldali) F valószínűségi eloszlás inverzét adja eredményül probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FISHER Egy megadott érték Fisher-transzformációját adja vissza (x) x
FISHERINV A megadott érték Fisher-transzformációjának fordítottját adja vissza (y) y
F.INV.RT Kiszámítja a (jobboldali) F valószínűségi eloszlás inverzét probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FORECAST Egy értéket előrejelez lineáris trenddel x, known_y's, known_x's
FORECAST.ETS Szezonális trenddel rendelkező értéket jósol meg target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.CONFINT Kiszámítja az előrejelzési érték konfidenciaintervallumát a megadott céldátumon target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.SEASONALITY Egy szezonális minta hosszát adja vissza a meglévő értékek és egy idővonal alapján values, timeline, [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.STAT Adott statisztikai értéket ad vissza az idősoros előrejelzés eredményeként values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.LINEAR Egy értéket előrejelez lineáris trenddel x, known_y's, known_x's
FREQUENCY Egy gyakorisági eloszlást ad vissza data_array, bins_array
F.TEST Két adott tömb vagy tartomány F-tesztjének eredményét adja vissza array1, array2
FTEST Két adott tömb vagy tartomány F-tesztjének eredményét adja vissza array1, array2
GAMMA A gamma függvény értékét adja vissza egy megadott számhoz x
GAMMA.DIST A gamma eloszlást adja vissza x, alpha, beta, cumulative
GAMMADIST A gamma eloszlást adja vissza x, alpha, beta, cumulative
GAMMA.INV A gamma kumulatív eloszlás inverzét adja eredményül probability, alpha, beta
GAMMAINV A gamma kumulatív eloszlás inverzét adja eredményül probability, alpha, beta
GAMMALN A gammafüggvény természetes logaritmusát adja eredményül, Γ(n) x
GAMMALN.PRECISE A gammafüggvény természetes logaritmusát adja eredményül, Γ(n) x
GAUSS Kiszámítja annak valószínűségét, hogy egy standard normál populáció tagja az átlag és az átlagtól való z szórása közé esik z
GEOMEAN Pozitív számok tartományának geometriai középértékét adja vissza number1, [number2], ...
GROWTH Az előrejelzett exponenciális NÖVEKEDÉST adja vissza egy adott adatkészlet alapján known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const]
HARMEAN Pozitív számok tartományának harmonikus középértékét adja vissza number1, [number2], ...
HYPGEOM.DIST A hipergeometrikus eloszlás értékét adja vissza sample_s, number_sample, population_s, number_pop, cumulative
HYPGEOMDIST A hipergeometrikus eloszlás értékét adja vissza sample_s, number_sample, population_s, number_pop
INTERCEPT Kiszámítja azt a pontot, ahol egy lineáris regressziós egyenes metszi az y tengelyt a megadott x és y értékek felhasználásával known_ys, known_xs
KURT Visszaadja egy megadott adathalmaz körtózisát number1, [number2], ...
LARGE A tömb k-adik legnagyobb számát adja eredményül array, k
LINEST A legjobban illeszkedő egyenes statisztikáját adja vissza az x és y érték megadott halmaza alapján, a „legkisebb négyzetek” módszerrel known_ys, known_xs, [const], [stats]
LOGEST Egy exponenciális görbét ad vissza, amely a legjobban illeszkedik a megadott y- és x-értékkészlethez, és a görbét leíró értékek tömbjét adja vissza. known_y’s, [known_x’s], [const], [stats]
LOGNORM.DIST Kiszámítja a lognormális eloszlást adott x értékéhez x, mean, standard_dev, cumulative
LOGNORMDIST Kiszámítja a lognormális eloszlást adott x értékéhez x, mean, standard_dev
LOGNORM.INV Adott x érték inverz lognormális eloszlását adja eredményül probability, mean, standard_dev
LOGINV Adott x érték inverz lognormális eloszlását adja eredményül probability, mean, standard_dev
MAX A megadott értékkészlet legnagyobb értékét adja vissza, figyelmen kívül hagyja a logikai értékeket number1, [number2], ...
MAXA A megadott értékkészlet legnagyobb értékét adja vissza value1, [value2], ...
MAXIFS Egy olyan értéktartomány legnagyobb értékét adja eredményül, amely meghatározott kritériumkészlettel rendelkezik max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MEDIAN A megadott számok középső számát adja vissza number1, [number2], ...
MIN A megadott adatok közül a legkisebb számot adja vissza number1, [number2], ...
MINA A megadott értékkészlet legkisebb számértékét adja vissza value1, [value2], ...
MINIFS Egy vagy több megadott feltételnek megfelelő tartomány legkisebb számértékét adja vissza min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MODE Egy számkészletben a leggyakrabban előforduló számot adja vissza number1, [number2], ...
MODE.MULT Egy számkészletben leggyakrabban előforduló számok függőleges tömbjét adja vissza number1, [number2], ...
MODE.SNGL Egy számkészletben a leggyakrabban előforduló számot adja vissza number1, [number2], ...
NORM.DIST A normál kumulatív eloszlásfüggvényt vagy a valószínűségi sűrűségfüggvényt adja eredményül x, mean, standard_dev, cumulative
NORMDIST A normál kumulatív eloszlásfüggvényt vagy a valószínűségi sűrűségfüggvényt adja eredményül x, mean, standard_dev, cumulative
NORM.INV A normál kumulatív eloszlás inverzét adja eredményül probability, mean, standard_dev
NORMINV A normál kumulatív eloszlás inverzét adja eredményül probability, mean, standard_dev
NORM.S.DIST A normál normál kumulatív eloszlásfüggvényt vagy a valószínűségi sűrűségfüggvényt adja eredményül z, cumulative
NORMSDIST A normál normál kumulatív eloszlásfüggvényt adja vissza z
NORM.S.INV A normál normál kumulatív eloszlás inverzét adja eredményül probability
NORMSINV A normál normál kumulatív eloszlás inverzét adja eredményül probability
PEARSON A Pearson szorzat-pillanat korrelációs együtthatót adja vissza array1, array2
PERCENTILE A k-adik százalékos eredményt adja vissza, k értéke 0 és 1 között van, beleértve array, k
PERCENTILE.EXC A k-adik százalékos értéket adja vissza, k értéke 0 és 1, kivéve array, k
PERCENTILE.INC A k-adik százalékos eredményt adja vissza, k értéke 0 és 1 között van, beleértve array, k
PERCENTRANK Egy adatkészletben lévő érték rangját adja vissza az adatkészlet százalékában array, x, [significance]
PERCENTRANK.EXC Egy adatkészletben lévő érték rangját adja vissza az adatkészlet százalékában (kivéve a 0-t és az 1-et) array, x, [significance]
PERCENTRANK.INC Egy adatkészletben lévő érték rangját adja vissza az adatkészlet százalékában (beleértve a 0-t és az 1-et is) array, x, [significance]
PERMUT Egy objektumkészletből adott számú objektum permutációinak számát adja vissza (nem engedélyezi az ismétléseket) number, number_chosen
PERMUTATIONA Egy objektumkészletből adott számú objektum permutációinak számát adja vissza (ismétléseket engedélyez) number, number_chosen
PHI Egy adott szám normál normális eloszlásához tartozó sűrűségeloszlás értékét adja eredményül x
POISSON A Poisson-eloszlást adja vissza, amely az adott idő alatt bekövetkező események számának előrejelzésére szolgál x, mean, cumulative
POISSON.DIST A Poisson-eloszlást adja vissza, amely az adott idő alatt bekövetkező események számának előrejelzésére szolgál x, mean, cumulative
PROB Azt a valószínűséget adja eredményül, hogy egy tartomány értékei két határ között vannak x_range, prob_range, [lower_limit], [uppeer_limit]
QUARTILE Egy adatkészlet kvartilisét adja vissza array, quart
QUARTILE.EXC Egy adathalmaz kvartilisét adja vissza, amely 0 és 1 közötti százalékos tartományon alapul array, quart
QUARTILE.INC Egy adathalmaz kvartilisét adja vissza, amely 0 és 1 közötti százalékos tartományon alapul array, quart
RANDARRAY Véletlen számokból álló tömböt ad vissza [rows], [columns], [min], [max], [integer]
RANK Egy szám rangját adja vissza az ugyanabban a listában szereplő számokhoz képest number, ref, [order]
RANK.AVG Egy szám rangját adja vissza az ugyanabban a listában szereplő számokhoz képest number, ref, [order]
RANK.EQ Egy szám rangját adja vissza az ugyanabban a listában szereplő számokhoz képest number, ref, [order]
RSQ A Pearson-szorzat-pillanat korrelációs együttható négyzetét adja eredményül known_ys, known_xs
SEQUENCE Lehetővé teszi a sorszámok listájának létrehozását egy tömbben rows, [columns], [start], [step]
SKEW Egy értékkészlet eloszlásának ferdeségét adja vissza number1, [number2], ...
SKEW.P Egy teljes sokaságot reprezentáló adateloszlás ferdeségét adja vissza number1, [number2], ...
SLOPE Egy regressziós egyenes meredekségét adja eredményül a megadott y és x értékek alapján known_y's, known_x's
SMALL A számértékek k-adik legkisebb értékét adja vissza array, k
STANDARDIZE Normalizált értéket (z-score) ad vissza egy adathalmaz átlagán és szórásán alapuló eloszlásból x, mean, standard_dev
STDEV Egy adott adatminta alapján a szórást adja eredményül number1, [number2], ...
STDEV.P A szórást adja vissza a teljes sokaság alapján value1, [value2], ...
STDEV.S Egy adott adatminta alapján a szórást adja eredményül number1, [number2], ...
STDEVA A szórást adja eredményül a sokaság mintáján number1, [number2], ...
STDEVP A szórást adja vissza a teljes sokaság alapján value1, [value2}, ...
STDEVPA Kiszámítja a szórást az adott teljes sokaság alapján value1, [value2], ...
STEYX Az előre jelzett y érték standard hibáját adja vissza minden x esetén lineáris regresszióban known_ys, known_xs
T.DIST A diák baloldali t-eloszlását adja vissza x, deg_freedom, cumulative
T.DIST.2T A Student kétoldali t-eloszlását adja eredményül x, deg_freedom
T.DIST.RT A diák jobboldali t-eloszlását adja vissza x, deg_freedom
TDIST A Student t-eloszlását adja vissza x, deg_freedom, tails
T.INV A Student baloldali t-eloszlásának fordítottját adja vissza probability, deg_freedom
TINV A Student-féle t-eloszlás kétoldali inverzét adja eredményül probability, deg_freedom
T.INV.2T A Student-féle kétoldali eloszlás fordítottját adja eredményül probability, deg_freedom
TREND Lineáris trend mentén előrejelzi az értékeket known_y's, [known_x's], [new_x's], [const]
TRIMMEAN Egy adathalmaz belsejének átlagát adja eredményül array, percent
T.TEST A Student-féle t-próbához társított valószínűséget adja vissza array1, array2, tails, type
TTEST A Student-féle t-próbához társított valószínűséget adja vissza array1, array2, tails, type
VAR Egy adott minta alapján téríti vissza az eltérést number1, [number2], ...
VAR.P A szórást adja vissza a teljes sokaság alapján number1, [number2], ...
VAR.S Egy adott minta alapján téríti vissza az eltérést number1, [number2], ...
VARA Egy adott minta alapján téríti vissza az eltérést value1, [value2], ...
VARP A szórást adja vissza a teljes sokaság alapján number1, [number2], ...
VARPA A szórást adja vissza a teljes sokaság alapján value1, [value2], ...
WEIBULL A Weibull valószínűségi sűrűségfüggvényt vagy a Weibull kumulatív eloszlást adja eredményül x_range, alpha, betta, cumulative
WEIBULL.DIST A Weibull valószínűségi sűrűségfüggvényt vagy a Weibull kumulatív eloszlást adja eredményül x_range, alpha, betta, cumulative
ZTEST Egy z-teszt egyoldali P-értékét adja vissza, amely hasznos a különféle elemzésekhez array, x, [sigma]
Z.TEST Egy z-teszt egyoldali P-értékét adja vissza, amely hasznos a különféle elemzésekhez array, x, [sigma]

szöveg

Leírás

érvek

ARRAYTOTEXT Tömböt vagy tartományt szöveges karakterláncokká alakít át array, [format]
ASC Egy karakterlánc első karakterének ASCII-kódját adja vissza text
BAHTTEXT Egy számot thai szöveggé konvertál „Baht” (thai pénznem บาทถ้วน) utótaggal. number
CHAR A szám által megadott karaktert adja vissza number
CLEAN Eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert a megadott szövegből text
CODE Egy adott szöveges karakterlánc első karakterének numerikus kódját adja vissza text
CONCAT Összekapcsolja a szövegeket több oszlopból, sorból vagy tartományból text1, [text2], ...
CONCATENATE Két vagy több szövegelemet egyesít több cellából eggyé text1, [text2], ...
DBCS A fél szélességű (egybájtos) karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja egy szöveges karakterláncban text
DOLLAR Egy számot szöveggé alakít át a pénznemformátumban number, decimals
EXACT TRUE értéket ad vissza, ha két összehasonlított karakterlánc pontosan megegyezik, vagy FALSE értéket ad vissza text1, text2
FIND Egy karakterlánc kezdőpozícióját adja vissza egy másik karakterláncon belül find_text, within_text, [start_num]
FINDB Egy másik karakterlánc kezdőpozícióját adja vissza bájtban find_text, within_text, [start_num]
FIXED Tizedesjegyként formázott és szövegként ábrázolt számot ad vissza number, [decimal_places], [no_commas]
LEFT Kivonja a karakterláncot egy szöveges karakterlánc bal oldaláról text, [num_chars]
LEFTB A karakterlánc megadott bájtjait kivonja a szöveges karakterlánc bal oldaláról text, [num_bytes]
LEN Megszámolja egy karakterlánc hosszát text
LENB Egy karakterlánc hosszát bájtban számolja text
LOWER Kisbetűk a szöveges karakterláncban text
MID A megadott karaktereket adja vissza a szöveges karakterlánc közepéről text, start_num, num_chars
MIDB Adott bájtokat ad vissza a karakterláncból megadott pozícióból text, start_num, num_bytes
NUMBERVALUE A valós számot adja vissza a szövegként tárolt számból text, [decimal_separator], [group_separator]
PHONETIC Kivonja a fonetikus (furigana) karaktereket egy szöveges karakterláncból reference
PROPER A szöveges karakterláncokat megfelelő kis- és nagybetűvé alakítja text
REPLACE Megkeresi és lecseréli a karaktereket a szöveges karakterlánc adott helye alapján egy új szövegre old_text, start_num, num_chars, new_text
REPLACEB lecseréli egy szöveges karakterlánc egy részét egy új szöveges karakterláncra a megadott bájtok száma alapján old_text, start_num, num_bytes, new_text
REPT Az ismétlődő szöveget adott számú alkalommal adja vissza text, number_times
RIGHT Kivonja a szöveget egy szöveges karakterlánc jobb oldaláról text, [num_chars]
RIGHTB A karakterlánc megadott bájtjait kivonja a szöveges karakterlánc jobb oldaláról text, [num_bytes]
SEARCH Az adott karakter vagy szöveg helyét adja vissza az adott szöveges karakterláncból find_text, within_text, [start_num]
SEARCHB Egy másik karakterlánc kezdőpozícióját adja vissza bájtban find_text, within_text, [start_num]
SUBSTITUTE Lecseréli a szöveget a megadott szöveg alapján text, new_text, old_text, [instance_num]
T Az érték által hivatkozott szöveget adja vissza value
TEXT A számokat meghatározott formátumú szöveggé alakítja text, format_text
TEXTAFTER Kibontja és visszaadja az adott részkarakterlánc vagy határoló után megjelenő szöveget text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTBEFORE Kivonja és visszaadja az adott részkarakterlánc vagy határoló előtt előforduló szöveget text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTJOIN Több értéket egyesít adott határolóval delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...
TEXTSPLIT Felosztja a szöveges karakterláncokat egy adott határolóval text, col_delimiter, [row_delimiter], [ignore_empty], [match_mode], [pad_with]
TRIM Eltávolítja a felesleges szóközöket a szöveges karakterláncból text
UNICHAR A Unicode karaktert adja vissza a megadott szám alapján number
UNICODE A számot adja vissza az adott szöveg első karaktere alapján text
UPPER Egy adott szöveg összes betűjét nagybetűvé alakítja text
VALUE A szöveget számmá alakítja text
VALUETOTEXT Bármely megadott értéket szöveggé alakít value, [format]

háló

Leírás

érvek

ENCODEURL A szöveget URL-kódolású karakterláncsá alakítja text
FILTERXML Konkrét értékeket ad vissza XML szövegből a megadott XPath használatával xml, xpath
WEBSERVICE Adatokat ad vissza egy webszolgáltatásból url