Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel képletek Példák | ExtendOffice

Gróf
Számolja a cellákat egyenlő COUNTIFSUMPRODUCTPONTOS
A nem egyenlő cellák száma COUNTIF
Számolja az x vagy y értékkel megegyező cellákat COUNTIFSUMPRODUCTÖSSZEG
Számolja az x és y értékkel megegyező cellákat COUNTIFS
A cellák száma nagyobb vagy kisebb, mint COUNTIF
Számolja a cellák számát két érték / dátum között COUNTIFS
A cellák számát ne két megadott szám között számolja COUNTIFSUMPRODUCT
A cellák számának számítása megegyezik a sok érték egyikével COUNTIFSUMPRODUCT
Számolja a cellák számát, amely nem egyenlő sok értékkel COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMÉRKŐZÉS
Számolja a cellák számát, amely nem egyenlő x vagy y értékkel COUNTIFSSUMPRODUCT
Számolja ki az üres vagy nem üres cellákat SZÁMLÁLÓ ÜRESCOUNTIF
Számolja meg azokat a cellákat, amelyek meghatározott szöveggel kezdődnek/végződnek COUNTIF
Számolja meg azokat a cellákat, amelyek x -et vagy y -t tartalmaznak SUMPRODUCTSZÁMFIND
Számolja meg a szöveget tartalmazó cellákat kis- és nagybetűkkel SUMPRODUCTSZÁMFIND
Számolja meg, hány cella tartalmaz hibákat SUMPRODUCTSZÁMÖSSZEG
A cellák számának száma numerikus vagy nem numerikus értékeket tartalmaz SUMPRODUCTSZÁMNEMCOUNT
Számolja meg a páratlan vagy páros számokat tartalmazó cellák számát SUMPRODUCTMOD
Számolja meg a pozitív vagy negatív értékeket tartalmazó cellák számát COUNTIF
Számolja meg a meghatározott számú karaktert tartalmazó cellák számát COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Számolja meg a meghatározott szöveget tartalmazó cellák számát COUNTIFSUMPRODUCTFINDSZÁM
Számolja ki a szöveges cellák számát COUNTIFCOUNTIFS
Számolja meg azokat a cellákat, amelyek nem tartalmaznak hibákat HIBASUMPRODUCTÖSSZEG
Számolja meg azokat a cellákat, amelyek nem tartalmaznak konkrét szöveget COUNTIFCOUNTIFS
Számolja meg a sok értéket nem tartalmazó cellák számát ÖSSZEGMMULTSZÁMTRANSZPONÁLÁSSOR
Számolja a dátumokat a hét napjai szerint ÖSSZEGSUMPRODUCTHÉTKÖZNAP
Számos kritérium számítása NOT logikával SUMPRODUCTMÉRKŐZÉS
Számolja meg azokat a számokat, amelyek meghatározott számmal kezdődnek SUMPRODUCTLEFT
Számolja meg az adott szöveg előfordulásait a teljes Excel munkafüzetben SUMPRODUCTCOUNTIFKÖZVETETT
Csak szám vagy teljes összeg SUMPRODUCT MOD
Számoljon olyan számokat, ahol az N -edik számjegy egyenlő X -el SUMPRODUCT MID
Számolja meg a két vagy több feltételnek megfelelő cellákat COUNTIFS
Számolja meg az egyezéseket két oszlop között SUMPRODUCT
Számolja meg a dátumok számát év, hónap szerint SUMPRODUCTÉVHÓNAP
Számolja a sorokat, ha megfelel a belső feltételeknek SUMPRODUCT
Sorok számolása, ha több kritériumnak felel meg SUMPRODUCT
Számolja az összes mérkőzést / ismétlődést két oszlop között SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMÉRKŐZÉSSZÁM
Számolja meg a meghatározott értékeket tartalmazó sorok számát ÖSSZEGMMULTTRANSZPONÁLÁSoszlop
Számos VAGY feltétellel rendelkező sorok száma SUMPRODUCT
Számoljon egyedi számértékeket kritériumok alapján ÖSSZEGFREKVENCIASorokEGYEDIFILTER
Számoljon oszlopban egyedi számértékeket vagy dátumokat ÖSSZEGFREKVENCIASZÁMEGYEDICOUNTIFCOUNT
Számolja a látható sorok számát egy szűrt listában SUBTOTAL
Számoljon egyedi értékeket egy tartományban SUMPRODUCTFREKVENCIAMÉRKŐZÉSSORCOUNTIF
Számoljon egyedi értékeket kritériumokkal ÖSSZEGFREKVENCIAMÉRKŐZÉSSORIF
Látható sorok számolása kritériumokkal SUMPRODUCTSUBTOTALSORMIN
COUNTIF használata nem összefüggő tartományban ÖSSZEGCOUNTIFKÖZVETETT
Számos feltételnek megfelelő vagy logikai egyezik ÖSSZEGCOUNTIFSUMPRODUCTMÉRKŐZÉS SZÁM
Számolja ki a listában szereplő tételek százalékos bontását COUNTIFCOUNTA
Hozzon létre összefoglaló számlálást havonta COUNTIFS segítségével COUNTIFSEDATE
Futtassa az előfordulások számát egy listában COUNTIFIF
Nem üres kategóriák összefoglaló száma COUNTIFS
Összeg
3D összeg vagy összegzés több munkalapon ÖSSZEGSUMPRODUCTSUMIFKÖZVETETT
A futóösszeg kiszámítása ÖSSZEG
Részösszeg beszerzése számlaszám szerint COUNTIFSUMIFIF
Értékek összege csoportonként SUMIFIF
Részösszeg színek szerint SUMIF
Kétirányú összefoglaló számolás COUNTIF
Számlaösszegek részösszege életkor szerint SUMIF
A hibákat figyelmen kívül hagyó összes cella összegzése SUMIFIFRORORÖSSZESÍTETT
Összeg A legkisebb vagy alsó N érték SUMPRODUCTKICSI
Összeg A legkisebb vagy alsó N értékek kritériumok alapján ÖSSZEGKICSIIF
Összesített értékek havi bontásban (évvel vagy év nélkül) SUMIFSSUMPRODUCTHÓNAPHÓNAP
Értékek összege egy adott dátum hetében SUMIFS
Összesített értékek hétszám vagy hétköznap szerint HETILAPSUMPRODUCTHÉTKÖZNAP
Minden N sor vagy oszlop összegzése ÖSSZEGOFFSETSORCOLUMNS
Minden N. sor vagy oszlop összegzése SUMPRODUCTMODSORoszlop
Összegzés, ha meghatározott szöveggel vagy karakterrel kezdődik, vagy azzal végződik SUMIF
Összegzés, ha a cellák meghatározott szöveget tartalmaznak egy másik oszlopban SUMIFSUMPRODUCTKERESÉSSZÁM
Összeg, ha két érték között SUMIFS
Csak képleteket tartalmazó cellák összegzése SUMPRODUCTISFORMULA
Összesített értékek évenként SUMPRODUCT SUMIFS DÁTUM ÉV
Összegzés, ha a cellák csillagot tartalmaznak SUMIF
Összegzés, ha a cellák X-et és Y-t is tartalmaznak SUMIFS
Összegzés, ha a cellák X-et vagy Y-t tartalmaznak, vagy egyenlők vele SUMPRODUCT SZÁM KERESÉS SUMIFS
Összeg, ha a dátum két dátum között van SUMIFS
Összegzés, ha a cellák egyenlőek vagy nem egyenlőek egy bizonyos értékkel SUMIF
Összeg, ha nagyobb vagy kisebb, mint egy adott érték SUMIF
Összegzés, ha a dátum nagyobb vagy kisebb, mint egy adott dátum SUMIF
Összeg, ha egyenlő a sok közül egy dologgal SUMIFSUMPRODUCT
Üres vagy nem üres kritériumok alapján összegzett értékek SUMIF
Sumif több kritériummal VAGY és ÉS logikán alapul SUMIFSUMIFS
Ha egy feltétel teljesül, összegezzen több oszlopot SUMPRODUCT
Összegezzük az utolsó N oszlopot ÖSSZEG INDEX COLUMNS
Összesítjük a legjobb N értéket vagy a legmagasabb N értéket kritériumokkal SUMPRODUCT NAGY
Oszlopon vagy oszlopon és soron alapuló értékek összegzése SUMPRODUCT
Összesített értékek az elmúlt N napban a kritériumok alapján SUMIFS MA
Csak a látható cellákat vagy sorokat összegezze egy szűrt listában SUBTOTAL
Összesített értékek vízszintes tartományban SUMIFS
Használjon SUMIFS-t több, VAGY logikán alapuló feltétellel ÖSSZEGSUMIFS
Használja a SUMPRODUCT-ot az IF funkcióval SUMPRODUCT
Pénzügyi
Számítsa ki a kamatfizetéseket időszakonként vagy összesen IPMTCUMIPMT
Lookup
Hozzávetőleges egyezés az INDEX és a MATCH kifejezésekkel INDEXMÉRKŐZÉS
Hozzávetőleges egyezés a VLOOKUP-val VLOOKUP
Kis- és nagybetűk érzékeny keresés INDEXMÉRKŐZÉSVLOOKUPPONTOSVÁLASZT
Kis- és nagybetűk megkülönböztetése a megfelelő számok visszaadásához SUMPRODUCTMÉRKŐZÉSPONTOS
Számolja meg a hiányzó értékeket SUMPRODUCTMÉRKŐZÉSISNACOUNTIF
Dinamikus munkalap vagy munkafüzet hivatkozás KÖZVETETT
Pontos egyezés az INDEX és a MATCH kifejezésekkel INDEXMÉRKŐZÉS
Pontos egyezés a VLOOKUP-val VLOOKUP
Keresse meg a leghosszabb vagy legrövidebb szövegsort egy oszlopban vagy sorban INDEXMÉRKŐZÉSLENMAXMIN
Keresse meg a leghosszabb szöveges karakterláncot feltételekkel INDEXMÉRKŐZÉSLENMAX
Keresse meg a hiányzó értékeket IFISNAMÉRKŐZÉSVLOOKUPCOUNTIF
A keresési eredmények cellacímének lekérése INDEXMÉRKŐZÉSSEJT
Az első nem üres érték lekérése egy oszlopban vagy sorban INDEXMÉRKŐZÉSÜRES
Az első numerikus érték lekérése egy oszlopban vagy sorban INDEXMÉRKŐZÉSSZÁM
Az első szövegérték lekérése egy oszlopban INDEXMÉRKŐZÉSVLOOKUP
Az első szöveges érték lekérése a sorban HLOOKUP
A maximális értéknek megfelelő információkat szerezzen be INDEXMÉRKŐZÉSMAX
A minimális értéknek megfelelő információkat szerezzen be INDEXMÉRKŐZÉSMIN
Az utolsó szöveges érték lekérése egy oszlopban INDEXMÉRKŐZÉS
Szerezzen hallgatói vagy alkalmazotti információkat a VLOOKUP segítségével VLOOKUP
Érték lekérése az adott sorban és oszlopban INDEXMÉRKŐZÉSKICSI
INDEX és MATCH több oszlopban INDEXMÉRKŐZÉSMMULTTRANSZPONÁLÁSoszlop
INDEX és MATCH több tömbbel INDEXMÉRKŐZÉSVÁLASZT
Bal keresés az INDEX és a MATCH segítségével INDEXMÉRKŐZÉS
Bal oldali keresés a VLOOKUP segítségével VLOOKUPVÁLASZT
Keresse meg a maximális értéket egy tartományban MÉRKŐZÉSMAX
Keresse meg az első hibát MÉRKŐZÉSHIBA
Keresse meg az első olyan egyezést, amely nem ezzel kezdődik MÉRKŐZÉSLEFTIF
Keresse meg az első olyan egyezést, amely nem tartalmazza MÉRKŐZÉSSZÁMKERESÉS
Keresse meg az első részleges egyezést helyettesítő karakterekkel MÉRKŐZÉS
Keressen egy adott szöveget tartalmazó értéket helyettesítő karakterekkel INDEXMÉRKŐZÉS
Keresse meg a legközelebbi egyezést INDEXMÉRKŐZÉSABSMIN
Keresse meg a legközelebbi egyezési értéket több kritériummal IFINDEXMÉRKŐZÉS
A teljes oszlop keresése és lekérése INDEXMÉRKŐZÉSÖSSZEGÁTLAGOSMAXNAGY
Keresse meg és kérje le a teljes sort INDEXMÉRKŐZÉSÖSSZEGÁTLAGOSMIN
Keresse meg a következő legnagyobb egyezést az INDEX és a MATCH segítségével INDEXMÉRKŐZÉS
Keresse meg az első részleges egyezési számot MÉRKŐZÉSTEXTINDEX
Az értékek keresése csökkenő sorrendben INDEXMÉRKŐZÉS
Keresési értékek egy másik munkalapról vagy munkafüzetből VLOOKUP
Egyesítse a táblázatokat az INDEX és a MATCH segítségével INDEXMÉRKŐZÉS
Többkritériumú keresés az INDEX és a MATCH használatával INDEXMÉRKŐZÉS
Részleges egyezés a VLOOKUP-val VLOOKUP
A lista első értékének lekérése egy cellából INDEXMÉRKŐZÉSKERESÉSSZÁM
Az első egyező érték lekérése a cellában egy lista alapján INDEXMÉRKŐZÉSKERESÉSÖSSZESÍTETT
A legalacsonyabb n értékhez tartozó információk lekérése VLOOKUP
Az n-edik egyezés lekérése az INDEX-szel INDEXSORKICSIIF
Az n-edik egyezés lekérése a VLOOKUP segítségével VLOOKUP
Szállítási költség kalkulátor VLOOKUP
Kétirányú hozzávetőleges egyezés több kritériummal INDEXMÉRKŐZÉSIF
Kétirányú keresés INDEX és MATCH segítségével INDEXMÉRKŐZÉS
Dinamikus lapnévvel ellátott Vlookup VLOOKUPKÖZVETETT
Math
Konvertálja a bináris értéket decimális, oktális vagy hexa értékre BIN2DECDECIMÁLISBIN2OKTBIN2HEX
A hexadecimális érték konvertálása decimális, bináris vagy oktális értékre Hex2DECDECIMÁLISHEX2OKTHEX2BIN
Oktális érték konvertálása decimális, bináris vagy hexadecimális értékre OCT2DECDECIMÁLISOCT2HEXOCT2BIN
A decimális érték konvertálása bináris, oktális vagy hexadecimális értékre DEC2DECDEC.2OKTDEC2HEX
Tizedes szám konvertálása IP-címre MID
Tizedesszámot konvertáljon egész számra az Excelben FORDULÓ KEREK.LE ROUNDUP
Dátum és idő
Adjon hozzá munkanapokat a mai napig MUNKANAPWORKDAT.INTL
Adjon hozzá órákat az időhöz IDŐ MOD
Adjon perceket az időhöz IDŐ MOD
Adjon órákat perceket másodperceket az időhöz IDŐ
Adjon hozzá hónapokat a mai napig  
Adjon éveket a dátumhoz DÁTUMÉVHÓNAPNAP
Hozzárendelhet pontokat a késői időpont alapján IFVALUE
Összeadhatja vagy kivonhatja a napokat a dátumig  
Számítsa ki a napok, percek másodperceket két dátum között TEXT
Számolja ki a mától hátralévő napokat MAXMA
Számítsa ki a dátumok között hátralévő napokat  
Számolja ki a hónap hátralévő napjait HÓNAP
Számolja ki az év hátralévő napjait  
Számítsa ki a két dátum közötti különbséget DATEDIF
Számítsa ki a különbséget két alkalommal IF
Számítsa ki a lejárati dátumot HÓNAPEDATE
Számítsa ki az órák, percek és másodpercek közötti időt ÓRA  MINUTE MÁSODIK
Számítsa ki a hálózati időt MOD
Számolja ki a nyugdíjazás dátumát EDATE
Számítsa ki az átfedő napokat MAXMIN
Számolja ki a túlórabéreket  
Számítsa ki az évek hónapjait két dátum között DATEDIF
Ellenőrizze, hogy a dátum munkanap-e MUNKANAP   WORKDAY.INTL
Ellenőrizze, hogy a dátum utolsó n nap-e MA    ÉS
Ellenőrizze, hogy a dátum a mai nap utolsó n hónapja MA    ÉS     HÓNAP
Ellenőrizze, hogy két dátum ugyanazon év hónapban van-e HÓNAP  ÉV
Kombinálja a dátumot és az időt TEXT   ÖSSZEKAPCSOL
Konvertálja a dátumot Julian-ba TEXT  ÉV  DÁTUM
Dátum konvertálása hónap év napra TEXT
Dátum konvertálása szöveggé TEXT
A dátum és karaktersorozat konvertálása dátumidővé LEFT  MID
Tizedes órák konvertálása időre  
Tizedes percek konvertálása időre  
A hónap nevének konvertálása számmá DÁTUMÉRTÉK   HÓNAP
Szám konvertálása dátumra TEXT  LEFT  MID  RIGHT  DÁTUM
Konvertálja az időt másik időzónára MOD
Konvertálja az időt tizedes órákra  
Konvertálja az időt decimális percre  
Konvertálja az időt decimális másodpercre  
Konvertálja az időt pénzre  
Konvertálja az időt Uni-rax DÁTUM
Időbélyeg átalakítása idővé MID  IDŐ
Konvertálja a szöveget idővé DÁTUMÉRTÉK  VALUE  
Számolja meg a hónap napjait HÓNAP  NAP
Számolja a napokat a lejáratig MA
Számolja meg a hét napját két dátum között INDIRECR  SOR  HÉTKÖZNAP  SUMPRODUCT
Számolja meg a hét napját egy dátumtartományban HÉTKÖZNAP  SUMPRODUCT
Számolj napokat a mai naptól MA  IF  ÜRES  ABS
Számoljon napokat két dátum között DATEDIF
A dízák száma az aktuális hónapban maradt HÓNAP  ÉV  DÁTUM
Számolja az ünnepeket két dátum között SUMPRODUCT
Számoljon hónapokat két dátum között DATEDIF   ÉVFRAC
Számolja a hívások számát egy időtartományban COUNTIFS
Számolja meg az időtartamot COUNTIFS
Csak a munkanapot számolja HÁLÓZATI NAPOK  NETWORKDAYS.INTL
Hozzon létre dátumtartományt két dátumból TEXT
Dinamikus dátumlista létrehozása Sorok
Heti dátumtartomány létrehozása Sorok  TEXT
Egyéni formátumú hétköznapi név HÉTKÖZNAP  VÁLASZT
Jelenlegi dátum vagy idő megjelenítése MA   MOST
Csak az idő dátumának kinyerése az Excelben IDŐMOD
Csak a dátum és a dátum kibontása az Excel programban INTTRUNC DÁTUM
Keresse meg az egyes csoportok legkorábbi vagy legutóbbi dátumát IF MAX MIN
Keresse meg a hónap utolsó hétköznapját HÓNAP  HÉTKÖZNAP
Keresse meg a következő dátumot az ütemezési listában  
Szerezd meg a nap nevét a megadott dátumtól TEXT  HÉTKÖZNAP  VÁLASZT
Kap dátumot nap hónap hónap DÁTUM
A hónap első vagy utolsó munkanapja ÉV     HÓNAP       DÁTUM  MUNKANAP
Pénzügyi hónap a dátumtól számítva HÓNAP  VÁLASZT
Dátumtól kezdve kapja meg a pénzügyi negyedévet HÓNAP   VÁLASZT
Kap pénzügyi év a dátumtól HÓNAP   ÉV
Szerezd meg a hónap első vagy utolsó napját megadott dátum szerint NAP  HÓNAP
Szerezd meg a hónap első napját szöveg szerinti név szerint  IF
Az előző hónap első vagy utolsó napja HÓNAP
Szerezze meg két dátum felezőpontját ÖSSZEG  MUNKANAP
Szerezze be a hét hétfőjét HÉTKÖZNAP
Kérjen hónapot a dátumtól HÓNAP
Szerezd meg a hét legutóbbi napját MOD
Szerezze meg a következő konkrét hétköznapot HÉTKÖZNAP
Kapja meg a hét n-edik napját a hónapban a megadott dátum szerint HÉTKÖZNAP NAP
Kapja meg az év n-edik napját a megadott dátum szerint ÉV  DÁTUM
A két dátum közötti munkanapok száma HÁLÓZATI NAPOK  NETWORKDAYS.INTL
Kapja meg a teljes vagy megmaradt év százalékos arányát ÉV  DÁTUM ÉVFRAC
Kap negyedet a dátumtól HÓNAP  ÉV
Ugyanaz a dátum a múlt hónapban vagy a következő hónapban EDATE
Szerezze meg ugyanazt a dátumot tavaly vagy jövőre EDATE
Szerezzen hetes számot a dátumtól az Excelben HETILAP
Szerezzen munkaidőt két dátum között az Excelben HÁLÓZATI NAPOK NETWORKDAYS.INTL
Szerezze meg vagy számolja ki az életkort a születési dátumtól az Excelben ÉVFRAC DATEDIF
Sorolja fel a két dátum közötti ünnepeket IF   SZÖVEG
szöveg
Rövidítsen szavakat vagy neveket SZÖVEG SZÁM SOR KÖZVETETT LEN MÉRKŐZÉS MID TRIM LEFT HELYETTES FIND FELSŐ
Adja meg a körzetszámot vagy az országkódot a telefonszámhoz ÖSSZEKAPCSOL
Adjon karaktert minden szó elé HELYETTES
Vesszőt adjon az első szó után CSERE FIND
Vesszen vesszőt a nevek közé FINDCSERE TRIM HELYETTES
Írjon kötőjeleket a telefonszámhoz CSERE
Adjon hozzá kötőjeleket az cellák SSN-jéhez LEFT MID RIGHT HELYETTES
Vezérlő nullákat adhat a szöveg hosszának javításához TEXT
Szöveg hozzáadása közepén LEFT MID CSERE
Tegyen szóközt vessző után TRIM HELYETTES
Helyezzen szóközt a szám és a szöveg között TRIMCSERE MIN FIND MAX IFROROR SOR KÖZVETETT LEN
Nagybetűkkel írja be a szöveges karakterlánc első betűjét vagy minden szót FELSŐLEN FIND ALSÓ CSERE LEFT MID
Ellenőrizze, hogy egy cella tartalmaz-e meghatározott szöveget SZÁM KERESÉS FIND
Ellenőrizze, hogy a cella tartalmaz-e sok mindent SUMPRODUCT SZÁM KERESÉS COUNTA
Ellenőrizze, hogy a cella tartalmazza-e a sok dolog egyikét SUMPRODUCT SZÁM KERESÉS
Ellenőrizze, hogy egy cella tartalmazza-e a több érték egyikét, de zárjon ki más értékeket SUMPRODUCT SZÁM KERESÉS
Ellenőrizze, hogy a cella tartalmaz-e néhány szöveget, de nem tartalmaz mást COUNT KERESÉS ÉS
Konvertálja a betűt számgá oszlop KÖZVETETT
Ellenőrizze, hogy a cella tartalmaz-e számot COUNT FIND
Kombinálja a sejteket sortöréssel ÖSSZEKAPCSOL
Kombinálja a dátumot és az időt az Excel egyetlen cellájába TEXT
Kombinálja a szöveget és a dátumot az Excel azonos cellájába TEXT ÖSSZEKAPCSOL
Számoljon vesszővel elválasztott értékeket egy cellában LEN HELYETTES TRIM
Számoljon konkrét karaktert a cellában LEN HELYETTES
Számolja meg a karaktereket egy cellatartományban SUMPRODUCT LEN HELYETTES
Számoljon konkrét szavakat a cellában LEN HELYETTES
Számoljon konkrét szavakat egy cellatartományban SUMPRODUCT LEN HELYETTES
Számolja a cellában lévő karakterek számát LEN
Számolja a cellák tartományában lévő karakterek számát SUMPRODUCT LEN
Számolja meg a cellában lévő szavak számát LEN TRIM HELYETTES
Számolja meg a szavak számát egy cellatartományban SUMPRODUCT LEN TRIM HELYETTES
Használjon dupla idézőjeleket a képletekben CHAR
Ellenőrizze, hogy a cella megegyezik-e a listában szereplő értékkel SUMPRODUCT
Tisztítsa meg és formázza újra a telefonszámokat HELYETTES
Kombinálja a cellákat vesszőkkel TRIM HELYETTES ÖSSZEKAPCSOL
Kombinálja a kezdő- és a vezetéknevet LEFT ÖSSZEKAPCSOL
Két vagy több szöveges karakterlánc összehasonlítása PONTOS IF COUNTIF
Összekötjük a sejteket, de figyelmen kívül hagyjuk a vakokat SZÖVEG
Számok konvertálása szöveggé az Excelben TEXT RÖGZÍTETT
Konvertálja a szöveget számgá az Excelben VALUE RIGHT LEFT MID
A kulcsszavak számlálása a cellában egy lista alapján SUMPRODUCT SZÁM KERESÉS
Számolja meg azokat a vonalakat, amelyeket egy cellában vagy tartományban sortörések választanak el egymástól LEN HELYETTES
Konkrét szöveg megjelenítése az Excel értéke alapján REPT IF
Bontsa ki az összes szót, kivéve az elsőt vagy az utolsót egy cellából RIGHT LEN FIND LEFT HELYETTES
Csak nagybetűk kivonata HELYETTES
Kiterjesztés a fájlnévből RIGHT LEN FIND KERESÉS CSERE
Bontsa ki a fájlnevet az Excel egyik útvonaláról MID FIND HELYETTES LEN IFROROR
Bontsa ki az első cellasort KERESÉS LEFT
Kivonat az utó- és vezetéknév az e-mailből FIND LEFT LEN RIGHT
Bontsa ki a mappa nevét az elérési útból FIND HELYETTES LEN RIGHT
Kivonat jobbról egy karakterig KERESÉS RIGHT HELYETTES LEN IFROROR
Bontsa ki a kezdőbetűket a nevekből MID IF FIND LEFT
Több cellát vonjon ki egy cellából TRIM MID REPT LEN HELYETTES
Az utolsó szövegsor kivonása egy többsoros cellából HELYETTES REPT RIGHT TRIM
Bontsa ki az n-edik szót az Excel szöveges karakterláncából HELYETTES REPT MID TRIM LEN
Kivonja az utat a teljes útvonalból FIND HELYETTES LEN LEFT
Kivonat alszöveget az Excel szöveges karakterláncából MID LEFT RIGHT KERESÉS
Bontsa ki az utolsó két szót egy cellából MID FIND HELYETTES LEN
Szöveg kivonása zárójelek közé a szöveges karakterláncból MID KERESÉS
Bontsa ki az adott karakterrel kezdődő szót az Excelben MID TRIM LEFT FIND REPT LEN HELYETTES
Bontsa ki a szöveget tartalmazó szót az Excelben MID TRIM FIND REPT MAX HELYETTES
Bontsa ki az első kezdő- és vezetéknevet a teljes névből LEFT RIGHT FIND LEN
Bontsa ki az első közép- és vezetékneveket az Excel teljes nevéből LEFT RIGHT FIND LEN MID KERESÉS HELYETTES
Bontsa ki a szöveget a második szóköz vagy vessző előtt vagy után LEFT MID FIND HELYETTES TRIM
Szöveg kibontása egy adott karakter utolsó példánya után RIGHT KERESÉS LEN HELYETTES TRIM REPT
Bontsa ki az első és a második vessző közötti szöveget a szöveges karakterláncokból MID KERESÉS FIND HELYETTES
Több érték megkeresése és cseréje az Excelben HELYETTES INDEX
Keresse meg a cellában a karakter n-edik előfordulását HELYETTES FIND
Találja meg a tartomány leggyakoribb szövegét MODE INDEX MÉRKŐZÉS
Keresse meg a leggyakoribb szöveget a kritériumokkal MODE INDEX IF MÉRKŐZÉS
Keresse meg az n-edik előfordulás helyzetét FIND HELYETTES
Az első és a vezetéknév megfordítása vagy megfordítása az Excel listában MID KERESÉS LEN
Az első szó beolvasása vagy kivonása az Excel szöveges karakterláncából FIND LEFT
Az utolsó szó megszerzése vagy kivonása az Excel szöveges karakterláncából TRIM RIGHT REPT
Ha a cella szöveget tartalmaz, akkor jelenítse meg az Excelben IF SZÁM KERESÉS
Készítsen ugyanolyan hosszú szöveget REPT LEN
Készítsen kisbetűs első betűt LEFT ALSÓ CSERE
Több cellatartalom áthelyezése vagy egyesítése egy cellába ÖSSZEKAPCSOL TRANSZPONÁLÁS SZÖVEG
Normalizálja a szöveget TRIM HELYETTES ALSÓ
Távolítsa el a kiterjesztést a fájlnévről FIND LEFT
Távolítsa el az első n karaktert LEN RIGHT
Távolítsa el az első vagy az utolsó szót a karakterláncból RIGHT LEN FIND LEFT TRIM HELYETTES
Távolítsa el a szöveg jobb oldalán LEN LEFT
Az Excel eltávolítja a cellában az utolsó vagy a záró vesszőt IF RIGHT LEFT LEN
Távolítsa el a vezető és a farok helyet TISZTA TRIM HELYETTES
Távolítsa el a sortöréseket az Excel celláiból TISZTA TRIM HELYETTES
Távolítsa el a középső kezdőbetűket az Excel teljes nevéből LEFT RIGHT FIND TRIM HELYETTES REPT
Távolítsa el az előtagot vagy az utótagot a karakterláncból RIGHT LEN LEFT
Távolítsa el a szöveget a cellából a tartalom egyezésével HELYETTES
Távolítson el egy szöveget egy cellából adott pozíció alapján CSERE HELYETTES
Távolítsa el a szöveget az Excel változó pozíciója alapján CSERE FIND
Távolítsa el a nem kívánt karaktereket az Excel cellájából HELYETTES
Távolítsa el a szöveget az első vagy utolsó karakter előtt vagy után a szöveges karakterláncokból RIGHT LEFT FIND KERESÉS LEN HELYETTES
Távolítsa el a szöveget a második vagy n-edik szóköz után vagy előtt a szöveges karakterláncokból RIGHT LEFT FINDLEN HELYETTES
Távolítsa el a szöveget zárójelben vagy zárójelben a szöveges karakterláncokból FIND MID LEN HELYETTES
A cella egy adott karakterét cserélje le egy másikra HELYETTES
Fordítsa meg a szöveges karakterláncot az Excel egyik cellájában SZÖVEG MID
A méretek felosztása egyedi hosszúságra, magasságra és szélességre LEFT MID RIGHT FIND LEN HELYETTES
A méreteket ossza fel két részre az Excelben LEFT RIGHT FIND LEN HELYETTES
Válassza el a számokat a mértékegységektől MAX SZÁM VALUE MID LEFT TRIM RIGHT
Külön különítse el az IP cím oktettjeit az Excel programban LEFT MID LEN FIND
Válasszon külön e-mail címeket a felhasználónevekről és a domainekről LEFT RIGHT LEN FIND
Split dollár és cent FIND RIGHT LEN
Vágjon fel egy cellát az Excel első szóközével LEFT FIND RIGHT LEN
A szám felosztása egyes számjegyekre MID oszlop
Bontsa szavakra a mondatot KERESÉS MID SOR oszlop IF
Osztott szöveg és számok MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Szétválaszthatja a szöveges karakterláncot az Excel egyik cellájának adott karakterénél MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Szétválasztott szöveg elválasztóval az Excel egyik cellájában MID   TRIM  HELYETTES LEN
Csíkoljon vagy távolítson el nem numerikus karaktereket a szöveges karakterláncokból SZÖVEG IFROROR MID SOR KÖZVETETT
Számszerű karakterek csíkolása vagy eltávolítása a szöveges karakterláncokból SZÖVEG IF ISERR MID SOR KÖZVETETT LEN
Csíkolja le vagy távolítsa el a html címkéket a szöveges karakterláncokból MID   LEN
Vágja le a szöveget n szóra HELYETTES   FIND  LEFT

Kövess minket

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Minden jog fenntartva. Powered by ExtendOffice. | Oldaltérkép
A Microsoft és az Office logó a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és / vagy más országokban.
Sectigo SSL védi