Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Belépek  \/ 
x
or
x
Regisztráció  \/ 
x

or

Két oszlopot hasonlítson össze az Excel egyezései és különbségei között

Ez az oktatóanyag arról beszél, hogyan lehet összehasonlítani az Excel két oszlopát, ami mindennapi munkánk során normális Excel-feladat. Két oszlop összehasonlítása különböző módon történhet az Excel programban, például két oszlop egymás utáni összehasonlítása, vagy cellák cellák szerinti összehasonlítása, két oszlop összehasonlítása az egyezések vagy különbségek kiemeléséhez, stb. Ez a cikk a két oszlop összehasonlításának lehetséges forgatókönyveit ismerteti. találkozni, és remélem, hogy ez segíthet.

Ez az oktatóanyag kiterjed

1. Hasonlítson egymás után két oszlopot

1.1 Hasonlítsa össze az ugyanazon sor celláit, hogy pontosan egyezzenek

1.2 Hasonlítsa össze az ugyanabban a sorban lévő cellákat pontosan vagy kis- és nagybetűk nélkül (IF képlet segítségével)

1.3 Hasonlítsa össze az ugyanabban a sorban lévő cellákat, és emelje ki az egyező vagy nem megfelelő adatokat (a feltételes formázás használatával)

1.4 Két oszlop összehasonlítása soronként, és az eltérési értékek kiemelése (VBA használatával)

2.Hasonlítsa össze a cellák két oszlopát, és jelöljön ki vagy jelöljön ki duplikált vagy egyedi adatokat

2.1 Két oszlop összehasonlítása cellák szerint, és az eredmény összehasonlítása egy másik oszlopban (képlet segítségével)

2.2. Ismétlődő vagy egyedi adatok összehasonlítása és kiemelése (feltételes formázás használatával)

2.3 Összehasonlítani és kijelölni vagy kiemelni az ismétlődő vagy egyedi adatokat (praktikus eszközzel)

2.4 Két oszlop összehasonlítása és a pontos duplikátumok felsorolása egy másik oszlopban (VBA kód használatával)

2.5 Két oszlop összehasonlítása és a duplikátumok kiemelése (VBA kód használatával)

3.Hasonlítsa össze több oszlopot ugyanabban a sorban

3.1 Keressen teljes egyezéseket ugyanabban a sorban az összes cellában (IF képlet segítségével)

3.2 Megtalálja az egyező bármely két cellájában az egyezést (IF képlet segítségével)

3.3 Keressen teljes egyezéseket az ugyanazon sor összes cellájában, és jelölje ki (a Feltételes formázás használatával)

3.4 Hasonlítson össze több oszlopot, és emelje ki a sorok különbségeit

4. Hasonlítson össze két oszlopot, és keresse meg a hiányzó adatpontokat

4.1 Hasonlítsa össze és keresse meg a hiányzó adatpontokat (VLOOKUP vagy MATCH képlet segítségével)

4.2 Két oszlop összehasonlítása és a hiányzó adatok felsorolása az alábbiakban (az INDEX képlet segítségével)

4.3 Hasonlítsa össze és keresse meg a hiányzó adatpontokat, és sorolja fel őket egy másik oszlopba (egy praktikus eszköz segítségével)

4.4 Két oszlop összehasonlítása és a hiányzó adatok felsorolása az alábbiakban (a VBA használatával)

5. Hasonlítson össze két oszlopot (dátumot), ha nagyobb vagy kisebb, mint

5.1 Két oszlop összehasonlítása, ha nagyobb vagy kisebb (képlet segítségével)

5.2 Hasonlítson össze két oszlopot, ha nagyobb vagy kisebb, mint a formátum (a Feltételes formázás használatával)

6. Két oszlop összehasonlítása és a visszatérési érték egy másik oszlopban

6.1 Húzza le a pontos egyezési adatokat (képlet vagy praktikus eszköz segítségével)

6.2 Húzza meg a részleges egyezési adatokat (képlet segítségével)

7. Hasonlítson össze két oszlopot, és számolja meg az egyezéseket vagy a különbségeket

7.1 Két oszlop összehasonlítása és egyezések számlálása (a SUMPRODUCT képlet segítségével)

7.2 Két oszlop összehasonlítása és az egyezések vagy különbségek számlálása (egy praktikus eszköz segítségével)

8. Hasonlítson össze két oszlopot a helyettesítő karakterrel

9. Törölje a különbségeket vagy az egyezéseket

10. Hasonlítson össze két oszlopot, és számítsa ki a százalékos változást

11. Hasonlítson össze két tartományt

11.1 Hasonlítson össze két tartományt cellánként

11.2 Hasonlítson össze két tartományt, ha az adatok ugyanabban a sorrendben vannak

Megjegyzések

Ebben az oktatóanyagban néhány példát ad a két oszlop összehasonlításának módszereinek jobb megmagyarázásához különböző esetekben. Adatkészlete alapján lehet, hogy módosítania vagy módosítania kell néhány tartalmat (hivatkozást), azonban az alapelvek változatlanok maradnának. Vagy közvetlenül töltse le az egyes esetek mintáit, ha csak azt szeretné ellenőrizni, hogy a módszerek működnek-e vagy sem.


1. Hasonlítson egymás után két oszlopot

Az alábbiakban egy adathalmaz található, ahol ugyanabban a sorban kell ellenőriznem, hogy az A oszlopban szereplő nevek megegyeznek-e a B oszlopban szereplő nevekkel vagy sem.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

1.1 Hasonlítsa össze az ugyanazon sor celláit, hogy pontosan egyezzenek


Általában, ha két oszlopot egymás után szeretne összehasonlítani a pontos egyezés érdekében, használhatja az alábbi képletet:

= B2 = C2

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot, és húzza a kitöltő fogantyút a D8 cellába. Ha a képlet visszaadja az IGAZ értéket, két oszlop értéke teljesen megegyezik, ha a HAMIS értéket adja vissza, akkor azok eltérnek.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

1.2 Hasonlítsa össze az ugyanabban a sorban lévő cellákat pontosan vagy kis- és nagybetűk nélkül (IF képlet segítségével)


Ha két oszlopot szeretne egymás után összehasonlítani a kis- és nagybetűk megkülönböztetéséhez, vagy további leírást szeretne kapni, például Match, Mismatch, használhatja az IF függvényt.

Az azonos sorban lévő cellák összehasonlítása a pontos egyezés érdekében

Ha az „Összehasonlítás” és a „Mismatch” szövegeket szeretné használni az összehasonlító eredmények leírására, használja az alábbi képletet:

=IF(EXACT(B2,C2),"Match","Mismatch")

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot az első eredmény eléréséhez, majd húzza az automatikus kitöltő fogantyút a D8 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Az azonos sorban lévő cellák összehasonlítása a kis- és nagybetűk közötti egyezéshez

Ha összehasonlítani szeretné a cellákat a kis- és nagybetűk szempontjából, használhatja az alábbi képletet:

=IF(B2=C2,"Match","Mismatch")

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot az első eredmény eléréséhez, majd húzza az automatikus kitöltő fogantyút az E8 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

A fenti képletekben megváltoztathatja a „Match” és a „Mismatch” szöveget saját leírására.

1.3 Hasonlítsa össze az ugyanabban a sorban lévő cellákat, és emelje ki az egyező vagy nem megfelelő adatokat (a feltételes formázás használatával)


Ha ki szeretné emelni az egyező vagy különböző értékeket, akkor a Feltételes formázás funkció segíthet.

1. Jelölje ki a két oszlopot, amelyekhez összehasonlítani szokott (B2: C8, az oszlopfejlécek kivételével), majd kattintson Kezdőlap > Feltételes formázás > Új szabály.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. A durranásban Új formázási szabály párbeszédpanelen kattintson a kiválasztáshoz Képlet segítségével határozza meg, hogy mely cellákat formázza a Válasszon egy szabálytípust szakasz, majd írja be = $ B2 = $ C2 a szövegmezőbe Formázza az értékeket, ahol ez a képlet igaz.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. Most kattintson kialakított megjeleníteni a Cellák formázása párbeszédpanelen, majd a alatt Tölt lapon válasszon egy színt, amelyre szüksége van a mérkőzések kiemeléséhez.

Vagy megváltoztathatja a betűméretet, a betűméretet, a cellahatárokat vagy a számformátumot, hogy a többi lapon szükség szerint felülmúlja az egyezést.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. kettyenés OK > OK a párbeszédablakok bezárásához az azonos sorban lévő cellák kiemelésre kerülnek, ha azonosak.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ha ki akarja emelni az eltérési értékeket, használhatja ezt a = $ B2 <> $ C2 be a Formázza az értékeket, ahol ez a képlet igaz szövegmező a A formázási szabály szerkesztése párbeszéd.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ezután ugyanazon sor két oszlopának különbségeit egy meghatározott színnel emeljük ki.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

1.4 Két oszlop összehasonlítása soronként, és az eltérési értékek kiemelése (VBA használatával)


Ha két oszlopot szeretne egymás után összehasonlítani a VBA kóddal, akkor ez az oktatóanyag kielégíti Önt.

1. Engedélyezze az összehasonlításhoz használt két oszlopot tartalmazó munkalapot, nyomja meg a gombot Alt + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablak.

2. A felbukkanó párbeszédpanelen kattintson a gombra betétlap > Modulok.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. Ezután másolja be és illessze be a makró alá az új modul szkriptjébe.

VBA: Hasonlítson egymás után két oszlopot, és emelje ki a különbségeket

Sub ExtendOffice_HighlightColumnDifferences()
'UpdatebyKutools20201016
Dim xRg As Range

Dim xWs As Worksheet

Dim xFI As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

 

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns"

  GoTo SRg

End If

 

Set xWs = xRg.Worksheet

For xFI = 1 To xRg.Rows.Count

  If Not StrComp(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2), vbBinaryCompare) = 0 Then

    xWs.Range(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2)).Interior.ColorIndex = 7 'you can change the color index as you need.

End If

Next xFI

End Sub

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. nyomja meg F5 gombot a kód futtatásához, majd megjelenik egy párbeszédpanel a két oszlop kiválasztásához.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

5. kettyenés OK. Ezután két oszlop különbségeit háttérszínnel emeltük ki.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Megváltoztathatja a kiemelő színt saját igényei alapján, ha megváltoztatja a kód színindexét, a Színindex hivatkozást:
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat


2. Hasonlítson össze két oszlopot a cellákban, és jelöljön ki vagy jelöljön ki ismétlődő vagy egyedi adatokat

Ebben a részben az adatkészlet az alábbiak szerint jelenik meg, és meg szeretné találni az összes értéket, amelyek egyszerre szerepelnek mind a B, mind a C oszlopban, vagy csak a B oszlopban találhatók.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

2.1 Két oszlop összehasonlítása cellák szerint, és az eredmények összehasonlítása egy másik oszlopban (képlet segítségével)


Itt használhatja az IF és a COUNTIF függvényekkel kombinált képletet két oszlop összehasonlításához és a B oszlopban, de a C oszlopban nem szereplő értékek megkereséséhez.

=IF(COUNTIF($C$2:$C$8, $B2)=0, "No in C", "Yes in C")

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot, és húzza az automatikus kitöltő fogantyút a D8 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. Ez a képlet két oszlopot hasonlít össze kis- és nagybetűk nélkül.

2. A „No in C” és az „Yes in C” leírást megváltoztathatja másokra.

3. Ha két teljes oszlopot szeretne összehasonlítani, módosítsa a $ C $ 2: $ C $ 8 rögzített tartományt $ C: $ C értékre.

2.2. Ismétlődő vagy egyedi adatok összehasonlítása és kiemelése (feltételes formázás használatával)


A Feltételes formázás Az Excel szolgáltatás hatékony, itt két oszlop cellánként történő összehasonlításához használhatja, majd szükség szerint kiemelheti a különbségeket vagy az egyezéseket.

Jelölje ki az összes másolatot vagy egyedi értéket két oszlopban

1. Jelöljön ki két oszlopot, amelyekkel összehasonlítani fogja, majd kattintson Kezdőlap > Feltételes formázás > Jelölje ki a Cellák szabályait > Ismétlődő értékek.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. A durranásban Ismétlődő értékek párbeszédpanelen válasszon ki egy kiemelési formátumot a kívánt értékek legördülő listájából.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés OK. Ezután a két oszlopban található másolatok kiemelésre kerültek.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Ha két oszlopban szeretné kiemelni az egyedi értékeket (a különbségeket), kattintson a gombra is Kezdőlap > Feltételes formázás > Jelölje ki a Cellák szabályait > Ismétlődő értékek megjeleníteni a Ismétlődő értékek párbeszédpanelen módosítsa a Duplicate nak nek Egyedülálló a bal oldali legördülő listában, majd válasszon egy másik formátumot a legördülő lista értékei közül, kattintson a gombra OK.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Az egyedi értékek kiemelésre kerülnek.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Keresse meg és emelje ki az értékeket a B oszlopban, ha azok a C oszlopban is szerepelnek

Ha ki szeretné emelni a B oszlop azon értékeit, amelyek szintén a C oszlopban vannak, akkor a Ctovábbi formázás funkció is tehet egy szívességet.

1. Válassza ki a B2: B8 oszlopot, kattintson a gombra Kezdőlap > Feltételes formázás > Új szabály.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ban,-ben Új formázási szabály párbeszédablakban válassza ki Képlet segítségével határozza meg, hogy mely cellákat formázza tól Válasszon egy szabálytípust szakasz, majd írja be = COUNTIF ($ C $ 2: $ C $ 8, $ B2)> 0 a szövegmezőbe Formázza az értékeket, ahol ez a képlet igaz.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kattintson kialakított menni Cellák formázása párbeszéd, alatt Tölt lapon válasszon egy színt az egyezések kiemeléséhez.

Más formátumokkal is kiemelheti az értékeket a Betűtípus, Szám, Határ füleken.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. kettyenés OK > OK. Ezután a B. oszlopban a C oszlopban is létező értékeket kiemelték meghatározott színnel.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ha ki szeretné emelni azokat az értékeket, amelyek csak a B oszlopban, de a C oszlopban nem, ismételje meg a fenti lépéseket, de a 2. lépésben szereplő képletet módosítsa = COUNTIF ($ C $ 2: $ C $ 8, $ B2) = 0 a Új formázási szabály párbeszéd.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ezután válasszon egy másik színt az értékek formázásához.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Itt a Feltételes formázás két oszlopot hasonlít össze kis- és nagybetűk nélkül.

2.3 Összehasonlítani és kijelölni vagy kiemelni az ismétlődő vagy egyedi adatokat (praktikus eszközzel)


Néha két oszlop összehasonlítása után más műveleteket hajthat végre a mérkőzésekkel vagy a különbségekkel kapcsolatban, például kijelöléssel, törléssel, másolással stb. Ebben az esetben egy praktikus eszköz - Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget of Kutools az Excel számára közvetlenül kiválaszthatja a mérkőzést vagy a különbséget a következő művelet jobb elvégzése érdekében, és közvetlenül kiemelheti az értékeket is.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Után ingyenes telepítés Kutools for Excel, kérjük, tegye az alábbiak szerint:

1. kettyenés Kutools > választ > Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ezután a Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget párbeszédpanelt, kérjük, tegye az alábbiak szerint:

1) A Keressen értékeket és Szerint szakaszokat, válasszon két oszlopot, amelyekkel összehasonlítani kívánja;

2) Válasszon Minden sor választási lehetőség;

3) Válasszon Ugyanazok az értékek or Különböző értékek amire szüksége van;

4) Ha ki akarja emelni az értékeket, válassza ki a kívánt színt.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés Ok, megjelenik egy párbeszédpanel, amely emlékeztet a megtalált értékek számára, kattintson a gombra OK a párbeszéd bezárásához. Ugyanakkor kiválasztották az értékeket, most törölheti vagy másolhatja, vagy más műveleteket végezhet.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ha ellenőrzi a Töltse ki a háttérszínt és Töltse ki a betű színét jelölőnégyzeteket, az eredmény a következőképpen jelenik meg:
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Ha összehasonlítani szeretné a kis- és nagybetűk megkülönböztetését, ellenőrizze a Kis-nagybetű érzékeny opciót.

Ez az eszköz támogatja a két munkalap két oszlopának összehasonlítását.

2.4 Két oszlop összehasonlítása és a pontos duplikátumok felsorolása egy másik oszlopban (VBA kód használatával)


Ha egy másik oszlopban szeretné felsorolni az egyező értékeket, miután két oszlopot cellánként összehasonlított, itt az alábbi makrókód segíthet.

1. Engedélyezze a két oszlop összehasonlításához használni kívánt lapot, majd nyomja meg a gombot Alt + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablak.

2. kettyenés betétlap > Modulok a Microsoft Visual Basic for Applications ablak.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. Ezután másolja és illessze be a kódot az új üres modul szkriptbe.

VBA: Két oszlop összehasonlítása után soroljon fel duplikátumokat az oszlop mellé

Sub ExtendOffice_FindMatches()
'UpdatebyKutools20201019
Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

Dim xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select first column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the second column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SsRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

For Each xRgF1 In xRgC1

  For Each xRgF2 In xRgC2

    If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then xRgF2.Offset(0, 1) = xRgF1.Value

  Next xRgF2

Next xRgF1

End Sub

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. nyomja meg F5 gombot a kód futtatásához, két párbeszédpanel jelenik meg egyenként, hogy két oszlopot külön válasszon.

Megjegyzések: Először válassza ki a bal oldali oszlopot, majd válassza a jobb oldali oszlopot a második párbeszédpanelen, különben a másolatok helyettesítik az eredeti adatokat a második oszlopban.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokatdoc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

5. kettyenés OK > OK, akkor a mérkőzések automatikusan megjelennek a két oszlop jobb oszlopában.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

A VBA kód két oszlopot hasonlít össze a kis- és nagybetűkkel.

2.5 Két oszlop összehasonlítása és a duplikátumok kiemelése (VBA kód használatával)


Ha két oszlopot cellánként szeretne összehasonlítani, majd kiemeli az egyezéseket, akkor kipróbálhatja az alábbi kódot.

1. Engedélyezze a két oszlop összehasonlításához használni kívánt lapot, majd nyomja meg a gombot Alt + F11 gombok a Microsoft Visual Basic for Applications ablak.

2. kettyenés betétlap > Modulok a Microsoft Visual Basic for Applications ablak.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. Másolja a makrókód alá, és illessze be az új üresbe Modulok szkripteket.

VBA: Hasonlítson össze két oszlopot, és emelje ki a duplikátumokat

Sub ExtendOffice_CompareTwoRanges()
'UpdatebyKutools20201019

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select the column you want compare according to", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the column you want to highlight duplicates in:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SsRg

End If

 

  For Each xRgF1 In xRgC1

    For Each xRgF2 In xRgC2

      If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then

        xRgF2.Interior.ColorIndex = 38 '(you can change the color index as you need)

      End If

    Next

  Next

End Sub

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. nyomja meg F5 gombot a kód futtatásához. Az első felbukkanó párbeszédpanelen válassza ki azt az oszlopot, amely szerint összehasonlítani kívánja az ismétlődő értékeket.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

5. kettyenés OK. A második párbeszédpanelen válassza ki azt az oszlopot, amelyben ki szeretné emelni az ismétlődő értékeket.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

6. kettyenés OK. Most a második oszlopban található másolatokat háttérszínnel emeltük ki, miután összehasonlítottuk az első oszloppal.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. A kód összehasonlítja az oszlopokat a kis- és nagybetűkkel.

2. Megváltoztathatja a kiemelő színt saját igényei alapján, ha megváltoztatja a kód színindexét, a Színindex hivatkozást:
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat


3. Hasonlítson össze több oszlopot ugyanabban a sorban

Előfordulhat, hogy egynél több oszlopot szeretne összehasonlítani ugyanabban a sorban, például az alábbi képernyőképen látható adatkészletet. Itt, ebben a szakaszban, különféle módszereket sorol fel több oszlop összehasonlítására.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

3.1 Keressen teljes egyezéseket ugyanabban a sorban az összes cellában (IF képlet segítségével)


Ha teljes egyezéseket szeretne találni ugyanazon sor oszlopai között, az alábbi IF képlet segíthet.

=IF(AND(B2=C2, B2=D2), "Full match", "Not")

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ha ugyanazon sor cellái egyeznek egymással, akkor a „Teljes egyezés” vagy a „Nem” felirat jelenik meg.

nyomja meg belép gombot az első összehasonlító eredmény megszerzéséhez, majd húzza az automatikus kitöltő fogantyút az E7 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. A képlet összehasonlítja az oszlopokat kis- és nagybetűk nélkül.

2. Ha három vagy több oszlopot kell összehasonlítania, használhatja az alábbi képletet:

=IF(COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3, "Full match", "Not")

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

A képletben a 3 az oszlopok száma, az igényeinek megfelelően módosíthatja.

3.2 Megtalálja az egyező bármely két cellájában az egyezést (IF képlet segítségével)


Előfordulhat, hogy meg szeretné tudni, hogy egyazon sor két oszlopa egyezik-e, használhatja az IF képlet alatt.

=IF(OR(B2=C2, C2=D2, B2=D2), "Match", "Not")

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ebben a képletben össze kell hasonlítania az azonos sor bármely cellapárját. Az „Egyezés” azt jelzi, hogy van két egyező cella, ha nincs egyező cella, akkor a képlet a „Nem” feliratot jeleníti meg, a szövegeket szükség szerint módosíthatja.

nyomja meg belép gombot, és húzza át a kitöltő fogantyút az E7 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. Ez a képlet nem támogatja a kis- és nagybetűket.

2. Ha sok oszlopra van szükség az összehasonlításhoz, a képletben bármely cellapár összehasonlítása túl hosszú lehet. Ebben az esetben fontolóra veheti az alábbi képlet használatát, amely egyesíti az IF és a COUNTIF függvényeket.

=IF(COUNTIF(C11:E11,B11)+COUNTIF(D11:E11,C11)+(D11=E11)=0,"Not","Match")

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3.3 Keressen teljes egyezéseket az ugyanazon sor összes cellájában, és jelölje ki (a Feltételes formázás használatával)


Ha ki akarja emelni azokat a sorokat, amelyeknek minden cella megfelel egymással, használhatja a Feltételes formázás funkció az Excelben.

1. Válassza ki a használt tartományt, majd kattintson a gombra Kezdőlap > Feltételes formázás > Új szabály.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ban,-ben Új formázási szabály párbeszédablakban válassza ki Képlet segítségével határozza meg, hogy mely cellákat formázza tól Válasszon egy szabálytípust szakaszban, akkor az alábbi képletek egyikét használhatja a Formázza az értékeket, ahol ez a képlet igaz szövegdoboz.

=AND($B2=$C2, $B2=$D2)

Or

=COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzések: Ha az oszlopok száma meghaladja a három értéket, tegyük fel, hogy 5, a képleteket a következőkre kell cserélni:

=AND($B2=$C2, $B2=$D2, $B2=$E2, $B2=$F2)

Or

=COUNTIF($B2:$F2, $B2)=5

3. kettyenés kialakított gombbal léphet a Cellák formázása párbeszédpanelen, majd válasszon egy kitöltési színt vagy más cellaformázást a sorok megjelenítéséhez.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. kettyenés OK > OK, most csak azok a sorok jelennek meg, amelyeken belül az összes cella egyezik.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

A fenti képletek nem támogatják a kis- és nagybetűk megkülönböztetését.

3.4 Hasonlítson össze több oszlopot, és emelje ki a sorok különbségeit


Ha ki akarja emelni a sorkülönbségeket, ami azt jelenti, hogy egyesével összehasonlítja az oszlop cellákat, és az első oszlopnak megfelelően megtalálja a különböző cellákat, használhatja az Excel beépített szolgáltatását-Ugrás a különlegességre.

1. Jelölje ki azt a tartományt, amelyen kiemelni kívánja a sorkülönbségeket, majd kattintson a gombra Kezdőlap > Keresés és kiválasztás > Ugrás a különlegességre.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. A durranásban Ugrás a különlegességre párbeszédpanelen ellenőrizze Sorkülönbségek opciót.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés OK. Most a sorkülönbségeket választottuk ki.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. Most tartsa a cellákat kijelölve, kattintson Kezdőlap > Kitöltési szín egy szín kiválasztásához a legördülő menüből.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Ez a módszer összehasonlítja a cellákat kis- és nagybetűk nélkül.


4. Hasonlítson össze két oszlopot, és keresse meg a hiányzó adatpontokat

Feltéve, hogy két oszlop van, a B oszlop hosszabb és a C oszlop rövidebb, ahogy az alábbi képernyőképen látható. A B oszlophoz képest hogyan lehet megtudni a C oszlop hiányzó adatait?
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

4.1 Hasonlítsa össze és keresse meg a hiányzó adatpontokat (VLOOKUP vagy MATCH képlet segítségével)


Ha csak két oszlop összehasonlítása után szeretné meghatározni, hogy mely adatok hiányoznak, használhatja az alábbi képletek egyikét:

=ISERROR(VLOOKUP(B2,$C$2:$C$10,1,0))

Or

=NOT(ISNUMBER(MATCH(B2,$C$2:$C$10,0)))

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot, majd húzza az automatikus kitöltő fogantyút a D10 cellára. Ha az adatok mind a B, mind a C oszlopban vannak, a képlet HAMIS értéket ad vissza, ha az adatok csak a B oszlopban vannak, de hiányoznak a C oszlopból, akkor a képlet IGAZ.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Két képlet felett az adatok összehasonlítása kis- és nagybetűk nélkül.

4.2 Két oszlop összehasonlítása és a hiányzó adatok felsorolása az alábbiakban (az INDEX képlet segítségével)


Ha a hiányzó adatokat két oszlop összehasonlítása után a rövidebb oszlop alatt szeretné felsorolni, akkor az INDEX tömbképlet segíthet.

A rövidebb oszlop alábbi cellájában tegyük fel, hogy a C7 cella írja be az alábbi képletet:

=INDEX($B$2:$B$10,MATCH(TRUE,ISNA(MATCH($B$2:$B$10,$C$2:C6,0)),0))

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg Shift + Ctrl + Enter gombot az első hiányzó adatok megszerzéséhez, majd húzza lefelé az automatikus kitöltő fogantyút, amíg vissza nem adja a # N / A hibaértéket.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ezután eltávolíthatja a hiba értékét, és az összes hiányzó adatot felsorolta a rövidebb oszlop alatt.

Megjegyzés

Ez a képlet összehasonlítja a cellákat kis- és nagybetűk nélkül.

4.3 Hasonlítsa össze és keresse meg a hiányzó adatpontokat, és sorolja fel őket egy másik oszlopba (egy praktikus eszköz segítségével)


Ha két oszlop összehasonlítása után szeretne nyomon követni a hiányzó adatokat, például felsorolni a hiányzó adatokat egy másik oszlopba, vagy kiegészíteni a hiányzó adatokat a rövidebb oszlop alatt, megpróbálhat egy praktikus eszközt-Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget of Kutools az Excel számára.

1. kettyenés Kutools > választ > Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ban,-ben Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget párbeszédpanelt tegye az alábbiak szerint:

1) In Keressen értékeket itt szakaszban válassza ki a hosszabb oszlopot, amely tartalmazza a teljes listát.
In Szerint szakaszban válassza ki a rövidebb oszlopot, amelyből hiányzik néhány adat.

2) Válasszon Minden sor opciót.

3) Válasszon Különböző értékek opciót.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés Ok, megjelenik egy párbeszédpanel, amely emlékeztet a hiányzó adatok számára, kattintson a gombra OK hogy bezárja. Ezután kiválasztották a hiányzó adatokat.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Most megnyomhatja Ctrl + C gombokat a kiválasztott hiányzó adatok másolásához, majd a gombbal illessze be őket Ctrl + V gombokat a rövidebb oszlop vagy egy másik új oszlop alatt, amire szüksége van.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokatdoc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Ketyeg a Kis- és nagybetűk Az azonos és különböző cellák kiválasztása párbeszédpanelen két oszlopot összehasonlít a kis- és nagybetűkkel.

4.4 Két oszlop összehasonlítása és a hiányzó adatok felsorolása az alábbiakban (a VBA használatával)


Itt van egy makrókód, amely kitöltheti a hiányzó adatokat a két oszlop alatt.

1. Nyissa meg a használt lapot, nyomja meg a gombot Alt + F11 billentyűk megnyitásához Microsoft Visual Basic for Applications ablak.

2. kettyenés betétlap > Modulok létrehozni egy új modult a VBA kód alá.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

VBA: Két oszlop összehasonlítása és a hiányzó adatok kitöltése

Sub ExtendOffice_PullUniques()
'UpdatebyKutools20201021

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xFRg1, xFRg2 As Range

Dim xIntR, xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

Dim xWs As Worksheet

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns as a range"

  GoTo SRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

xIntSC = xRg.Column

xIntEC = xRg.Columns.Count + xIntSC - 1

xIntSR = xRg.Row

xIntER = xRg.Rows.Count + xIntSR - 1

 

Set xRg = xRg.Columns

Set xRgC1 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntSC), xWs.Cells(xIntER, xIntSC))

Set xRgC2 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntEC), xWs.Cells(xIntER, xIntEC))

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC1

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC2, xFRg.Value) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntEC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC2

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC1, xFRg) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntSC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

End Sub

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. Ezután nyomja meg a gombot F5 kulcs a kód futtatásához, megjelenik egy párbeszédpanel a két összehasonlító oszlop kiválasztásához.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. kettyenés OK. Most a hiányzó adatokat felsoroltuk a két oszlop alatt.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

A kód összehasonlítja a cellákat kis- és nagybetűk nélkül.


5. Hasonlítson össze két oszlopot (dátumot), ha nagyobb vagy kisebb, mint

Ha két dátumoszlop van, az alábbi képernyőképen látható, érdemes összehasonlítani, hogy melyik dátum van később ugyanabban a sorban.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

5.1 Két oszlop összehasonlítása, ha nagyobb vagy kisebb (képlet segítségével)


Az egyszerű képlettel gyorsan megállapíthatja, hogy az 1. dátum minden sorban későbbi-e, mint a 2. dátum.

=IF(B2>C2,"Yes","No")

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot az első összehasonlított eredmény eléréséhez, majd az összes eredmény eléréséhez húzza az automatikus kitöltő fogantyút a C6 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. Az Excelben a dátumokat számsorozatként tárolják, valójában számok. Ezért a dátum közvetlen összehasonlításához alkalmazza a képletet.

2. Ha összehasonlítani kívánja, hogy az 1. dátum minden sorban korábbi-e a 2. dátumnál, változtassa meg a szimbólumot > nak nek < a képletben.

5.2 Hasonlítson össze két oszlopot, ha nagyobb vagy kisebb, mint a formátum (a Feltételes formázás használatával)


Ha az 1. dátum oszlop celláit szeretné kiemelni, ha azok nagyobbak, mint a 2. dátum, használhatja a Feltételes formázás funkció az Excelben.

1. Válassza ki a dátumokat a B oszlopban (Dátum1), majd kattintson Kezdőlap > Feltételes formázás > Új szabály.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ban,-ben Új formázási szabály párbeszédablakban válassza ki Képlet segítségével határozza meg, hogy mely cellákat formázza a Válasszon egy szabálytípust szakasz, majd írja be a képletet = $ B2> $ C2 a szövegmezőbe Formázza az értékeket, ahol ez a képlet igaz.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ha ki akarja emelni a B oszlop azon celláit, amelyek kisebbek, mint a C oszlop cellái, használja a képletet = $ B2 <$ C2.

3. kettyenés kialakított gomb megnyomásával Cellák formázása párbeszédpanelt, majd válassza ki a kívánt formátumot.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

4. kettyenés OK > OK. Ezután a Date1 oszlop azon celláit emelte ki, amelyek nagyobbak, mint a Date2 oszlop cellái.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat


6. Két oszlop összehasonlítása és a visszatérési érték egy másik oszlopban

Például két táblázat van, most össze akarja hasonlítani a B és az E oszlopot, majd keresse meg a relatív árakat a C oszlopból, és adja vissza az F oszlopba.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

6.1 Húzza le a pontos egyezési adatokat (képlet vagy praktikus eszköz segítségével)


Itt bemutat néhány hasznos képletet és eszközt a feladat megoldására.

Formula módszer

Az F2 cellában (abban a cellában, ahová a visszaadott értéket be akarja helyezni) használja az alábbi képletek egyikét:

=VLOOKUP(E2,$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH(E2,$B$2:$B$8,0),2)

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép kulcsot, és az első érték megtalálható. Ezután húzza az automatikus kitöltő fogantyút lefelé az F6 celláig, minden érték kibontásra került.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. A képletek nem támogatják a kis- és nagybetűket.

2. A képletben szereplő 2. szám azt jelzi, hogy az egyező értékeket megtalálja a táblázat tömb második oszlopában.

3. Ha a képletek nem találják meg a relatív értéket, akkor a # N / A hibaértéket adja vissza.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Egy praktikus eszköz módszer

Ha összetévesztette a képletekkel, kipróbálhatja a praktikus eszközt - Formula Segítő of Kutools az Excel számára, amely több képletet tartalmaz az Excel legtöbb problémájának megoldására. Ezzel csak ki kell választania a tartományt, de nem kell emlékeznie a képletek használatára.

Után ingyenes telepítés Kutools for Excel, kérjük, tegye az alábbiak szerint:

1. Jelölje ki az F2 cellát (azt a cellát, amelybe vissza szeretné állítani a visszatérési értéket), majd kattintson Kutools > Formula Segítő > Keresés és referencia > Keressen egy értéket a listában.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ban,-ben Képletek segítője párbeszédpanel, jobbra Érvek bevitele szakaszban válassza ki a tábla tömbtartományát, a keresési értéket, és adja meg, hogy melyik oszlopban keresse meg a visszatérési értéket.

típus: Ne felejtse el megváltoztatni az abszolút referenciát a Keresési_érték négyzetet a rokonhoz, vagy csak az első értéket találja meg.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés Ok, az első értéket megtaláltuk, majd húzzuk le az automatikus kitöltő fogantyút az F6 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

6.2 Húzza meg a részleges egyezési adatokat (képlet segítségével)


Ha van néhány kisebb különbség a két összehasonlított oszlop között, amint az az alábbi képernyőképen látható, a fenti módszerek nem működhetnek.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

A feladat megoldásához válassza az alábbi képletek egyikét:

=VLOOKUP("*"&E2&"*",$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH("*"&E2&"*",$B$2:$B$8,0),2)

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot, majd húzza le az automatikus kitöltő fogantyút az F5 celláig, az összes érték megtalálható.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. A képletek nem támogatják a kis- és nagybetűket.

2. A képletben szereplő 2. szám azt jelzi, hogy a visszatérési értékeket megtalálja a táblázat tömbjének második oszlopában.

3. Ha a képletek nem találják meg a relatív értéket, akkor a # N / A hibaértéket adja vissza.

4. A képletben * egy helyettesítő karakter, amely bármilyen karaktert vagy karakterláncot jelöl.


7. Hasonlítson össze két oszlopot, és számolja meg az egyezéseket vagy a különbségeket

Az adatkészlet alatt egy példa az egyezések vagy különbségek összehasonlítására és számolására.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

7.1 Két oszlop összehasonlítása és egyezések számlálása (a SUMPRODUCT képlet segítségével)


A SUMPRODUCT képlet két oszlopban gyorsan meg tudja számlálni az egyezéseket.

=SUMPRODUCT(--(ISNUMBER(MATCH(B2:B8,C2:C8,0))))

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép kulcs az eredmény eléréséhez.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

A képlet a kis- és nagybetűk megkülönböztetése nélkül számolja a cellákat.

7.2 Két oszlop összehasonlítása és az egyezések vagy különbségek számlálása (egy praktikus eszköz segítségével)


Ha meg szeretné számolni a két oszlop közötti egyezéseket vagy különbségeket, akkor a praktikus eszköz - Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget.

Után ingyenes telepítés Kutools for Excel, kérjük, tegye az alábbiak szerint:

1. kettyenés Kutools > választ > Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ban,-ben Válassza az Ugyanazok és a különbség cellák lehetőséget párbeszédpanelen válassza ki a két oszloptartományt Keressen értékeket itt és Szerint szakaszokat külön, majd válassza Minden sor, és válasszon Ugyanazok az értékek or Különböző értékek opció, amire szüksége van.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés Ok. Egy párbeszédablak jelenik meg, amely megmondja, hogy hány egyező vagy különböző cella van kijelölve.

Cellák egyeztetése
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Különböző sejtek
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat


8 Két oszlopot hasonlítson helyettesítővel

Tegyük fel, hogy itt a B. oszlopban található adatok listája, és meg szeretné számolni azokat a cellákat, amelyek a D oszlopban tartalmazzák az „Apple” vagy „Candy” elemet, az alábbi képernyőkép szerint:
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

Ha meg szeretné számolni, hogy egy cella tartalmaz-e egy vagy több értéket, akkor a probléma megoldásához helyettesítő karakterekkel ellátott képletet használhat.

=SUM(COUNTIF(B2,"*" & $D$2:$D$3 & "*"))

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg Shift + Ctrl + Enter gombot az első ellenőrzés elvégzéséhez, majd húzza le az automatikus kitöltő fogantyút az F8 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ha a kapcsolódó cella egy vagy több értéket tartalmaz a D oszlopban, az eredmény 0-nál nagyobb számot jelenít meg, ha pedig nem tartalmaz értéket a D oszlopban, akkor 0-t ad vissza.

Ha meg akarja számolni a D oszlopban szereplő értékeket tartalmazó cellák teljes számát, használja az F8 cella alábbi képletét:
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

1. Használhatja a képletet arra is, hogy megszámolja, ha a cella tartalmaz értékeket egy másik oszlopban

=SUMPRODUCT(COUNTIF(B2,"*" &$D$2:$D$3& "*"))

Ezt a képletet csak meg kell nyomni belép gombot, majd húzza az automatikus kitöltő fogantyút.

2. A képletekben a * a helyettesítő karakter, amely bármilyen karaktert vagy karakterláncot jelöl.


9. Törölje a különbségeket vagy az egyezéseket

Ha törölni szeretné a különbségeket vagy az egyezéseket, miután összehasonlította két oszlopot, az alábbi képernyőképen:
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

A képlet segítségével először megtalálja a különbséget vagy az egyezéseket:

=IF(ISERROR(MATCH(B2,$D$2:$D$8,0)),"Difference","Match")

doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot, és húzza az automatikus kitöltő fogantyút a D8 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ezután alkalmazza a Szűrő funkció Excel a különbségek vagy az egyezések értékének kiszűrésére.

Válassza ki a képlet oszlopot, majd kattintson a gombra dátum > Szűrő.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ezután megjelenik a szűrő gomb a C oszlopban, kattintson a szűrő gombra a legördülő menü kibontásához, válassza a lehetőséget Különbség or Mérkőzés ahogy kell. Ezután kattintson a gombra OK befejezni.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Most csak a különbségeket vagy az egyezéseket szűrték ki. Kiválaszthatja őket, és megnyomhatja töröl gombot az eltávolításukhoz.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokatdoc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Most kattintson dátum > Szűrő ismét a szűrő törléséhez.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Távolítsa el a képlet oszlopot, ha már nincs rá szüksége.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat


10. Hasonlítson össze két oszlopot, és számítsa ki a százalékos változást

Két oszlop van, az egyik az eredeti árakat, a másik az eladási árakat tartalmazza. Most ez a rész bemutat egy képletet e két oszlop összehasonlítására, majd a két oszlop közötti százalékos változás kiszámítására.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

Az alábbi képlet segítségével kiszámíthatja az ugyanazon sorban szereplő két ár közötti százalékos változást.

=(C2-B2)/B2

 doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

nyomja meg belép gombot a szám megszerzéséhez, majd húzza az automatikus kitöltő fogantyút a D7 cellába.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ezután formázza a képlet eredményét százalékban. Válassza ki az eredményeket, kattintson a gombra Kezdőlap fülre, és lépjen a következőre: Szám csoportra kattintva Százalékos stílus.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

A képlet eredményeit százalékban formázta.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat


11. Hasonlítson össze két tartományt

Most már tudja, hogyan lehet két oszlopot összehasonlítani a fenti módszerek elolvasása után. Bizonyos esetekben érdemes két tartományt összehasonlítani (két sorozat több oszloppal). A fenti módszerekkel (képletek vagy feltételes formázás) oszloponként összehasonlíthatja őket, de itt bemutat egy hasznos eszközt - Kutools az Excel számára képletmentesen gyorsan megoldhatja ezt a feladatot különböző esetekben.

doc mintaKattintson a minta fájl letöltéséhez

11.1 Hasonlítson össze két tartományt cellánként


Itt van két tartomány, amelyet össze kell hasonlítani a cellák között, használhatja a Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget a Kutools for Excel segédprogram a kezeléséhez.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Után ingyenes telepítés Kutools for Excel, kérjük, tegye az alábbiak szerint:

1. kettyenés Kutools > választ > Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. A durranásban Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget párbeszédpanelt tegye az alábbiak szerint:

1) A Keressen értékeket itt szakaszban válassza ki azt a tartományt, amelynek két tartomány összehasonlítása után meg szeretné találni az egyezéseket vagy a különbségeket.

2) A Szerint szakaszban válassza ki az összehasonlított tartományhoz használt másik tartományt.

3) In Alapján szakaszban válassza Egyetlen cella.

4) Ezután a Találj szakaszban válassza ki a kijelölni vagy kiemelni kívánt cellatípust.

5) A Az eredmények feldolgozása szakaszban kiemelheti a cellákat kitöltési háttérszínnel vagy betűszínnel, ha nem szükséges kiemelni, ne jelölje be a jelölőnégyzeteket.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés Ok. Megjelenik egy párbeszédpanel, amely emlékezteti, hogy hány cellát / sort jelöltek ki, kattintson OK hogy bezárja. Most azokat a cellákat választotta ki és emelte ki, amelyek különböznek a másik tartomány celláitól.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Ugyanazon értékek kiemelése
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

Megjegyzés

Ha két tartományt szeretne összehasonlítani soronként, alkalmazhatja a Válassza az Ugyanaz és különböző cellák lehetőséget funkciót, de ebben az esetben válassza a Minden sor opciót.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokatdoc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

11.2 Hasonlítson össze két tartományt, ha az adatok ugyanabban a sorrendben vannak


Ha két tartományt szeretne összehasonlítani soronként, akkor a Cellák összehasonlítása funkció a Kutools for Excel segíthet.

Után ingyenes telepítés Kutools for Excel, kérjük, tegye az alábbiak szerint:

Tegyük fel, hogy az F2: H7 tartomány modell, most meg szeretné találni, hogy a B2: D7 tartomány adatai megfelelő sorrendben vannak-e az F2: H7 tartomány szerint.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

1. kettyenés Kutools > Hasonlítsa össze a cellákat.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

2. Ban,-ben Hasonlítsa össze a cellákat párbeszédpanelt, állítsa be az alábbiak szerint:

1) Válassza ki a két tartományt a Keressen értékeket itt és Szerint dobozokat külön.

2) Válassza ki azt a cellatípust, amelyet ki szeretne emelni Találj szakasz.

3) Válassza ki a kiemelés típusát a Az eredmények feldolgozása szakasz.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat

3. kettyenés Ok. Megjelenik egy párbeszédpanel, amely emlékezteti, hogy hány cellát választott ki, kattintson a gombra OK hogy bezárja. Most azokat a cellákat választotta ki és emelte ki, amelyek különböznek a másik tartomány celláitól.
doc hasonlítsa össze az 1.1 oszlopokat


Ön is érdekelhet

Hasonlítsa össze a dátumokat, ha az Excel más dátumnál nagyobb
Képleteket és praktikus eszközt nyújt két dátum összehasonlításához és annak megállapításához, hogy a dátumok nagyobbak-e, mint egy másik.

Hasonlítson össze két lapot egymás mellett
Ebben a cikkben segíthet két lap gyors összehasonlításában, hogy megtalálja az egyezéseket és a különbségeket.

Vlookup két lista összehasonlításához külön munkalapokon
Itt bemutatjuk a VLOOKUP függvényt, hogy összehasonlítsuk két listát a két különböző lapban.

Ismétlődések keresése, kiemelése, szűrése, számlálása, törlése az Excelben
Ez egy hosszú és részletes oktatóanyag, amely sokféle módszert kínál a másolatok megkeresésére, kiemelésére, szűrésére, számlálására és törlésére. • Szuper Formula Bár (könnyedén szerkeszthet több szöveget és képletet); Olvasás elrendezés (könnyen olvasható és szerkeszthető nagyszámú cella); Beillesztés a Szűrt tartományba...
 • Cellák / sorok / oszlopok egyesítése és az adatok megőrzése; Osztott cellák tartalma; Kombinálja az ismétlődő sorokat és az Összeg / Átlagot... megakadályozza az ismétlődő cellákat; Hasonlítsa össze a tartományokat...
 • Válassza a Másolat vagy az Egyedi lehetőséget Sorok; Válassza az Üres sorok lehetőséget (az összes cella üres); Super Find és Fuzzy Find sok munkafüzetben; Véletlenszerű kiválasztás ...
 • Pontos másolás Több cella a képletreferencia megváltoztatása nélkül; Automatikus referenciák létrehozása több lapra; Helyezze be a golyókat, Jelölőnégyzetek és még sok más ...
 • Kedvenc és gyorsan beszúrható képletek, Tartományok, diagramok és képek; Cellák titkosítása jelszóval; Levelezőlista létrehozása és e-maileket küldeni ...
 • Kivonat szöveg, Szöveg hozzáadása, Eltávolítás pozíció szerint, Hely eltávolítása; Hozz létre és nyomtasson személyhívó részösszegeket; Konvertálás a cellatartalom és a megjegyzések között...
 • Szuper szűrő (mentse el és alkalmazza a szűrősémákat más lapokra); Haladó rendezés hónap / hét / nap, gyakoriság és egyebek szerint; Speciális szűrő félkövér, dőlt betűvel ...
 • Kombinálja a munkafüzeteket és a munkalapokat; Táblázatok egyesítése kulcsoszlopok alapján; Az adatok felosztása több lapra; Kötegelt konvertálás xls, xlsx és PDF...
 • Pivot tábla csoportosítás hét száma, a hét napja és egyebek ... Mutassa a Feloldott, Zárt cellákat különböző színekkel; Jelölje ki azokat a cellákat, amelyeknek képlete / neve van...
kte lap 201905
 • Füles szerkesztés és olvasás engedélyezése Wordben, Excelben és PowerPointban, Publisher, Access, Visio és Project.
 • Több dokumentum megnyitása és létrehozása ugyanazon ablak új lapjain, mint új ablakokban.
 • 50% -kal növeli a termelékenységet, és naponta több száz kattintással csökkenti az egér kattintását!
officetab alja
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dario Bartelmeß · 27 days ago
  Hallo,

  ich hätte eine Frage zu den VBA-Code für:

  "2.4 Vergleichen Sie zwei Spalten und listen Sie genaue Duplikate in einer anderen Spalte auf (unter Verwendung von VBA-Code)"

  Ich möchte als Output Spalte eine dritte Spalte per VBA markieren und die doppelten Werte von Spalte1/ZelleX in Spalte3/ZelleX kopieren (also in gleiche Zelle wie in Spalte1).

  Können Sie mir dabei behilflich sein?

  Vielen Dank im Voraus.

  Grüße