Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel tippek: Fejlesztő> Makró vagy VBA

filé

File> Excel Options

Hogyan aktiválhatjuk a cellát szerkesztésre egyetlen kattintással az Excelben?

Hogyan lehet automatikusan menteni és bezárni az Excel fájlt egy bizonyos üresjárati idő után?

Hogyan lehet automatikusan menteni az Excel fájlt az adatbevitel után?

Hogyan lehet letiltani az F1 súgó kulcsot az Excelben?

Hogyan lehet letiltani vagy nem engedélyezni a Mentés és mentés másként opciókat az Excelben?

Hogyan lehet letiltani vagy leállítani az automatikus kitöltési funkciót az Excelben?

Hogyan lehet letiltani a jobb egérgombbal az Excel lap lapját?

Hogyan lehet letiltani a mentési parancsot a munkafüzet bezárásakor?

Hogyan lehet letiltani a jobb egérgombbal indított menüt a megadott munkalapon vagy az Excel teljes munkafüzetében?

Hogyan tilthatja le a munkafüzet mentését, de csak az Excelben engedélyezett mentést engedélyezheti?

Hogyan lehet megtalálni az Excel most használt verzióját?

Hogyan lehet a felhasználókat arra kényszeríteni, hogy makróként engedélyezett munkafüzetként mentse őket?

Hogyan lehet beírni vagy szerkeszteni a cellát anélkül, hogy duplán kattintana rá az Excelben?

Fájl> Importálás / exportálás

Hogyan lehet exportálni az összes makrót egy munkafüzetből egy másikba?

Hogyan lehet exportálni és menteni az egyes munkalapokat külön új munkafüzetekként az Excelben?

Hogyan lehet diagramokat exportálni grafikákba az Excel programban?

Hogyan exportálhatjuk a megjegyzéseket az Excelből a Wordbe?

Hogyan exportálhatunk Excel-adatokat (kijelöléseket vagy lapokat) az Excel szövegfájljaiba?

Hogyan exportálhat több oszlopot egyedi szövegfájlokba az Excel programban?

Hogyan exportálhatjuk az Excel cellatartományát csv fájlba?

Hogyan lehet egyetlen vagy az összes diagramot exportálni az Excel munkalapokról a PowerPointba?

Hogyan importálhat / másolhat adatokat a zárt munkafüzetből az aktuális munkafüzetbe?

Hogyan importálhat csv fájlt a munkalapra?

Hogyan importálhat adatokat egy másik munkalapról?

Hogyan importálhat több csv fájlt több munkalapra?

Hogyan importálhat több fájlnevet az Excel celláiba?

Hogyan importálhat több szövegfájlt egy mappából egy munkalapba?

Hogyan importálhat több szövegfájlt több lapra?

Hogyan importálhat szöveges fájlokat az Excelbe külön lapként, eredeti nevekkel az Excelben?

Hogyan lehet gyorsan kötegelni több csv / text / xml fájl importálását az Excel programban?

Hogyan lehet gyorsan létrehozni mappákat az cellák értékei alapján az Excelben?

Csak a szűrt adatok mentése / exportálása Excelből csv fájlba?

Hogyan mentse el a kijelölést külön fájlként az Excel programban?

Hogyan menthetünk egy munkalapot PDF fájlként és e-mailben csatolmányként az Outlook segítségével?

Hogyan mentse az összes munkalapot csak értékként?

Hogyan mentse el az egyes munkalapokat külön szövegfájlként egy munkafüzetből?

Hogyan menthet csak egy munkalapot az Excel munkafüzetébe?

Hogyan mentse vagy exportálja az egyes lapokat CSV / PDF fájlként az Excel programban?

Hogyan menthetők a munkalap adatai csv fájlként dupla idézőjelek nélkül / nélkül?

Hogyan mentse el, exportálja több / az összes lapot különálló csv- vagy szövegfájlok elkülönítésére az Excel-ben?

Fájl> Megnyitás, Mentés vagy Bezárás

Hogyan lehet bezárni és újra megnyitni az aktív munkafüzetet?

Hogyan nyitható meg egy zárt munkafüzet az Excelben?

Hogyan nyitható meg a PDF dokumentum egy adott oldala az Excel hivatkozásból?

Hogyan nyitható meg egy adott Word dokumentum az Excelen keresztül?

Hogyan nyitható meg egy Excel fájl a böngészőablak használatával?

Hogyan lehet gyorsan bezárni az összes munkafüzetet, az aktív kivételével?

Hogyan lehet gyorsan megnyitni az összes Excel fájlt egy mappából?

Hogyan lehet gyorsan menteni egy munkafüzetet több helyre az Excelben?

Hogyan mentse az összes megnyitott fájlt / munkafüzetet egyszerre az Excel programba?

Hogyan mentse az Excel fájlnevet időbélyeggel?

Hogyan lehet menteni és bezárni az aktív munkafüzetet az Excel parancsgombjainak felszólítása nélkül?

Hogyan lehet menteni és bezárni a munkafüzetet egy bizonyos ideig tartó inaktivitás után?

Hogyan mentse az Excel fájlt cellaértékkel?

Hogyan menthetünk dátumot és időpontot tartalmazó fájlt az Excel programba?

Hogyan használhatjuk a Mentés másként funkciót az Excel meglévő fájljának automatikus felülírásához?

Fájl> Oldalbeállítás

Hogyan adhat háttérszínt fejlécekhez vagy láblécekhez az Excel lapban nyomtatás közben?

Hogyan lehet különféle fejléceket vagy lábléceket alkalmazni az Excel-táblázatok minden oldalára?

Hogyan lehet feltételesen beszúrni az oldaltöréseket az Excelben?

Hogyan lehet megtalálni és kicserélni az Excel fejlécét vagy láblécét?

Hogyan illesszünk be minden x sorban oldaltörést az Excelbe?

Hogyan lehet beszúrni az oldaltöréseket, ha az Excelben megváltozik az érték?

Hogyan illesszük be az oldalszámot az Excel cellájába / fejlécébe / láblécébe?

Hogyan nyomtassunk római számmal ellátott oldalszámú oldalakat?

Hogyan nyomtathat X sort oldalanként az Excelben?

Hogyan helyezzük el a cellák értékét az Excel fejlécében / láblécében?

Fájl> Nyomtatás

Hogyan lehet automatikusan növelni a cellák értékét minden nyomtatás után?

Hogyan lehet kizárni egy adott munkalapot munkafüzet nyomtatásakor?

Hogyan lehet kizárni bizonyos cellákat vagy területeket az Excel nyomtatásából?

Hogyan nyomtassunk csak ki egy munkalap utolsó oldalát az Excel programban?

Hogyan lehet kinyomtatni az összes feltételes formázási szabályt egy munkalapba?

Hogyan nyomtathatja ki az összes lehetőséget egy legördülő listában az Excelben?

Hogyan lehet kinyomtatni az összes lapot, egy adott lap kivételével, az Excel programban?

Hogyan nyomtathat bizonyos oldalakat vagy munkalapot az Excel cellája alapján?

Hogyan lehet kinyomtatni az egyes sorokat / cellákat az Excel külön oldalán?

Hogyan lehet kinyomtatni a beágyazott diagramokat csak Excelben?

Hogyan nyomtassunk páros / páratlan oldalakat csak Excelben?

Hogyan nyomtassuk ki először az utolsó oldalt az Excelben?

Hogyan nyomtasson hosszú oszlopot egy oldalra az Excel programban?

Hogyan nyomtathat több példányt sorozatszámokkal?

Hogyan nyomtathat több kijelölt sort egy oldalon az Excelben?

Hogyan nyomtathat több választást egy oldalon az Excelben?

Hogyan nyomtathat több munkafüzetet az Excel programban?

Hogyan nyomtathat páratlan vagy páros oldalakat csak Excelben?

Hogyan nyomtassunk csak sorokat / cellákat adatokkal az Excel programban?

Hogyan nyomtassunk oldalakat munkalap fordított sorrendjében?

Hogyan nyomtathat sorokat ismételten az Excel minden nyomtatott oldalának aljára?

Hogyan nyomtathatja össze a kijelölt oszlopokat egy oldalon az Excelben?

Hogyan nyomtassunk ki lapnevet vagy lapnevek listáját az Excel programban?

Hogyan nyomtathat egy adott lapot az Excel cellaértékei alapján?

Hogyan nyomtassunk ellenőrző körökkel ellátott munkalapot az Excelben?

Hogyan nyomtasson munkalapot üres sorok nélkül az Excelben?

Hogyan lehet gyorsan kinyomtatni az egyes lapok első oldalát?

Hogyan lehet gyorsan kinyomtatni a rejtett munkalapokat az Excelben?

Hogyan lehet megismételni a sorokat minden nyomtatás tetején, kivéve az Excel utolsó oldalát?

Hogyan lehet többször nyomtatni a címeket több lapra?

Hogyan állítsuk be a nyomtatási területet az Excel utolsó sorába?

Hogyan állíthatjuk be a nyomtatási területet egyszerre több munkalapra az Excelben?

Hogyan lehet megállítani az üres sorokat a munkalap nyomtatásakor?

Fájl> Megtekintés

Hogyan alkalmazzuk a fagyasztás / feloldás ablaktáblákat egyszerre több munkalapra?

Hogyan lehet automatikusan kibővíteni a képletsávot az Excelben?

Hogyan villoghat vagy villoghat a megadott cella szövege az Excelben?

Hogyan lehet megváltoztatni a lap fülének színét a cella értéke alapján?

Hogyan lehet letiltani a kutatási feladat ablaktáblát az Excelben?

Hogyan jelenítsük meg / mutassuk függőlegesen a munkalapokat az Excel bal oldalán?

Hogyan lehet megjeleníteni vagy elrejteni a lapfüleket és a Laplapsávot az Excelben?

Hogyan jelenítheti meg vagy rejtheti el az állapotsort a Microsoft Excelben?

Hogyan jelenítse meg az aktív cellát a bal felső sarokban az Excel képernyőn?

Hogyan lehet elrejteni a sor- és oszlopfejléceket az összes munkalapról?

Hogyan lehet megjeleníteni vagy elrejteni a vízszintes és függőleges gördítősávot a Microsoft Excelben?

Hogyan lehet nagyítani az összes lapot egy méretben az Excelben?

Hogyan lehet nagyítani vagy nagyítani a kiválasztott cellákat az Excelben?

Hogyan lehet nagyítani vagy kicsinyíteni a cellákat, miközben rákattint az adatellenőrzési listára az Excelben?

Fájl> Egyéb

Hogyan lehet kötegelt módon konvertálni több CSV fájlt XLS (X) fájlokká az Excelben?

Hogyan lehet kötegelt módon konvertálni több Excel fájlt CSV fájlokká az Excelben?

Hogyan ellenőrizhető a munkafüzet egyes munkalapjainak mérete?

Hogyan készítsünk havi / éves naptárt az Excelben?

Hogyan nyitható meg az aktuális munkafüzet mappája a Microsoft Excel alkalmazásban?

Hogyan nyitható meg egy adott Outlook mappa az Excelből?

Kövess minket

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Minden jog fenntartva. Powered by ExtendOffice. | Oldaltérkép
A Microsoft és az Office logó a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és / vagy más országokban.
Sectigo SSL védi